tkas 4 years ago
parent
commit
a8939d45b3
1 changed files with 9 additions and 1 deletions
 1. 9 1
    352.html

+ 9 - 1
352.html

@@ -127,7 +127,15 @@ a {
 
 <h2>OSM CZ</h2>
 <ul>
- <li></li>
+ <li>Mirek Suchý <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016557.html">informuje</a> o aktivitě směřující k letošnímu SotM CZ+SK jako součást konference OpenAlt.</li>
+ <li>Bude letos opět <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016557.html">Elbe-Labe meeting</a>? Němečtí organizátoři loňského ročníku by rádi, aby se letos konala akce na druhé straně hranic, tedy u nás.</li>
+ <li>ZbyCZ <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016568.html">oznamuje</a> novou verzi aplikace pro osmap.cz. Přibyla vrstva OSM Notes a OpenInframap.</li>
+ <li>Inspirováni minulým číslem WeeklyOSM se Laďa s kolegou snaží <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016569.html">najít</a> všechny provozovny KFC a McDonalds's v České republice.</li>
+ <li>Je k <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016570.html">dispozici</a> seznam všech schránek České pošty a kontakt na člověka, který se o něj u ČP stará.</li>
+ <li>Walley automaticky <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016573.html">generuje</a> tag ref:HODNOTA podle pole ref v PhotoDB a přidává pohled na sekvenci rozcestníků.</li>
+ <li>Petr se ptá, jak nejlépe naložit s <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016577.html">fotkami zastávek</a> v PhotoDB a práci s nimi v OsmHiCheck.</li>
+ <li>Mikoláš <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/date.html">hledá</a> vhodný program pro databázi POI pro turistického průvodce. Odpovědi navrhují například geokešingový Geoget.</li>
+ <li>Jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016584.html">mapovat</a> jednosměrku, do které je z neprůjezdné strany povolen vjezd cyklistů?</li>
 </ul>
 
 <h2>OSM SK</h2>