Browse Source

proofreading of 416

Marián Kyral 2 years ago
parent
commit
9888ec35ec
1 changed files with 22 additions and 22 deletions
 1. 22 22
    416.html

+ 22 - 22
416.html

@@ -130,10 +130,12 @@ a {
 <h2>OSM CZ</h2>
 <ul>
  <li><a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019445.html">Výzva</a> na kontrolu autorů fotek rozcestníků.</li>
- <li>Jak je to s <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019448.html">podporou</a> tagů <code>amenity=college</code> a <code>amenity=school</code>. Je nějaká shoda pro ČR nebo jak to použít?</li>
+ <li>Jak je to s <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019448.html">podporou</a> tagů <code>amenity=college</code> a <code>amenity=school</code>. Je nějaká shoda pro ČR nebo jak je použít?</li>
  <li>Žádost uživatele o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019455.html">kontrolu</a> úprav křižovatky v OSM.</li>
  <li><a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019461.html">Vyšla</a> nová verze editoru Vespucci, která přináší dvě zajímavé vlastnosti - undo/redo pro jednotlivé operace a přehled změn před nahráním.</li>
  <li>Jak je to se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019462.html">značením</a> lesních školek, když už se řeší tagování škol?</li>
+ <li>Stav <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019475.html">letišť</a> v OSM a možnosti jejich aktualizací nebo importů.</li>
+ <li>Žádost o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019476.html">kontrolu</a> úprav dvou důležitých kruhových objektů v chorvatském Šibeníku.</li>
 </ul>
 
 <h2>OSM SK</h2>
@@ -142,29 +144,27 @@ a {
  <li><a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/_J6FE1WVQrw">Dokončen</a> import vrcholů z ZBGIS.</li>
  <li>Dotazy na detaily <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/Bm0XMgttHAY">značení</a> cyklistických relací.</li>
  <li>OSM projekt Moje mapa <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/vz_t3oTR-Mw">přidal</a> vylepšení základní 2D mapy o stínování.</li>
- <li>Stav <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019475.html">letišť</a> v OSM a možnosti jejich aktualizací nebo importů.</li>
- <li>Žádost o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-July/019476.html">kontrolu</a> úprav dvou důležitých kruhových objektů v chorvatském Šibeníku.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn416_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17891">Jeremiah Rose se na tagging mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-July/037795.html">ptá</a> zda je možné poskytnout odkazy na dostupná menu v restauracích. Navrhuje dvě varianty pro syntaxi takového tagu: <code>url:menu=*</code> nebo <code>url:accessible_menu=*</code>.</li>
- 	<li id="wn416_17860">OpenStreetMap na svém blogu <a href="https://blog.openstreetmap.org/2018/07/03/bing-streetside-in-id/">oznámila</a>, že uliční fotky Bingu jsou dostupné v online editoru iD. Streetside je tak nyní třetí dostupná sada snímků v iD spolu s OpenStreetCam a Mapillary. Blog post říká, že Streetside pravděpodobně <em>"bude dostupný"</em> i v jiných editorech jako JOSM. Prosím, před použitím si uvědomte, že licence Bingu má své určité omezení.</li>
+ 	<li id="wn416_17891">Jeremiah Rose se na tagging mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-July/037795.html">ptá</a>, zda je možné poskytnout odkazy na dostupná menu v restauracích. Navrhuje dvě varianty pro syntaxi takového tagu: <code>url:menu=*</code> nebo <code>url:accessible_menu=*</code>.</li>
+ 	<li id="wn416_17860">OpenStreetMap na svém blogu <a href="https://blog.openstreetmap.org/2018/07/03/bing-streetside-in-id/">oznámila</a>, že uliční fotky Bingu jsou dostupné v online editoru iD. Streetside je tak nyní třetí dostupná sada snímků v iD spolu s OpenStreetCam a Mapillary. Blog post říká, že Streetside pravděpodobně <em>"bude dostupný"</em> i v jiných editorech jako JOSM. Prosím, před použitím si uvědomte, že licence Bingu má určitá omezení.</li>
 	<li id="wn416_17870"><a href="https://www.openstreetmap.org/user/mvexel">Martijn van Exel</a> vydal třetí verzi projektu <a href="http://maproulette.org/">MapRoulette</a>. MapRoulette vám nabídne náhodný úkol na kterém můžete v OSM pracovat. Od roku 2013 tak bylo dokončeno na 1,5 milionu těchto úkolů. Martijn bloguje o nových funkcích - <a href="https://www.openstreetmap.org/user/mvexel/diary/44325">první</a> příspěvek se zabývá představením filtrů na lokaci, kategorii a textové položky.</li>
 	<li id="wn416_17894">Na německém <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=62975">OSM fóru</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="+(de)"> si jeden uživatel všiml záměrně chybně zakreslené ulice na cizí mapě běžně používané k dohledání neoprávněného kopírování. Co by mělo ukázat OSM? Máme vypustit kočku z díry? Pokračuje zajímavá diskuze.</li>
 	<li id="wn416_17883">Pokud máte rádi sauny, mohl by vás zajímat tento nový <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/sauna">návrh</a>. Snaží se přinést trochu pořádku do současného zmatku.</li>
- 	<li id="wn416_17890">Člen logistického týmu Amazonu se na německém fóru <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=62985">zeptal</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" />, jak mají oznamovat chybějící omezení odbočení mapperům- Obávají se, že poznámky OSM mohou zůstat nepovšimnuty a nevyřešeny.</li>
+ 	<li id="wn416_17890">Člen logistického týmu Amazonu se na německém fóru <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=62985">zeptal</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" />, jak mají oznamovat chybějící omezení odbočení mapperům. Obávají se, že poznámky OSM mohou zůstat nepovšimnuty a nevyřešeny.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17900">Na talk mail listu Frederik Ramm <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-July/080981.html">zmiňuje</a> vědecký článek o importech do OSM a jejich efektu na místní komunity. Reakce zmiňují různé dopady importů z celého světa a v historii OSM a tak neobsahují žádné obecné doporučení pro importy.</li>
- 	<li id="wn416_17866">Pablo Sanxiao odvedl dobrou práci při <a href="https://xeracion-gnu.gitbook.io/generacion-gnu-01-es/el-ecosistema-de-openstreetmap">vysvětlování</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/es.svg" alt="(es)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://xeracion-gnu.gitbook.io/generacion-gnu-01-es/el-ecosistema-de-openstreetmap">překlad</a>), že OpenStreetMap vlastně není mapa ale spíše databáze naplněná prostorovými daty, průběžně aktualizovaná a vylepšovaná dobrovolnými mappery a jinými podobnými aktéry.</li>
- 	<li id="wn416_17879">[1] <a href="https://www.openstreetmap.org/user/mvexel">Martijn van Exel</a> také <a href="https://ma.rtijn.org/2018/07/08/meet-your-mappers.html">představil</a> svůj nový nástroj <a href="https://mym.rtijn.org/">Meet Your Mapper</a>. Ukazuje mappery a počet jejich příspěvků v oblasti zvolené na základě ID relace s pomocí tabulky. Je možné také statistiky exportovat.</li>
- 	<li id="wn416_17872">Pouze 11% ulic je v argentinském Rosariu <a href="https://www.sinmordaza.com/noticia/526525-solo-el-11-de-las-calles-rosarinas-lleva-el-nombre-de-una-mujer.html">pojmenováno</a> po ženách.</li>
+ 	<li id="wn416_17900">Na talk mail listu Frederik Ramm <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-July/080981.html">zmiňuje</a> vědecký článek o importech do OSM a jejich efektu na místní komunity. Reakce zmiňují různé dopady importů po celém světě a v historii OSM a tak neobsahují žádné obecné doporučení pro importy.</li>
+ 	<li id="wn416_17866">Pablo Sanxiao odvedl dobrou práci při <a href="https://xeracion-gnu.gitbook.io/generacion-gnu-01-es/el-ecosistema-de-openstreetmap">vysvětlování</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/es.svg" alt="(es)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://xeracion-gnu.gitbook.io/generacion-gnu-01-es/el-ecosistema-de-openstreetmap">překlad</a>), že OpenStreetMap vlastně není mapa, ale spíše databáze naplněná prostorovými daty, průběžně aktualizovaná a vylepšovaná dobrovolnými mappery a jinými podobnými aktéry.</li>
+ 	<li id="wn416_17879">[1] <a href="https://www.openstreetmap.org/user/mvexel">Martijn van Exel</a> také <a href="https://ma.rtijn.org/2018/07/08/meet-your-mappers.html">představil</a> svůj nový nástroj <a href="https://mym.rtijn.org/">Meet Your Mapper</a>. V tabulce ukazuje mappery a počet jejich příspěvků ve vybrané oblasti (definováno číslem relace). Statistiky lze také exportovat.</li>
+ 	<li id="wn416_17872">Pouze 11% ulic v argentinském Rosariu je <a href="https://www.sinmordaza.com/noticia/526525-solo-el-11-de-las-calles-rosarinas-lleva-el-nombre-de-una-mujer.html">pojmenováno</a> po ženách.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17912">Webová stránka OpenStreetMap.org a API budou od 10:00 UTC v Neděli 15. července kvůli migraci do alternativního datového centra zhruba na 30 minut <code>pouze pro čtení</code>. (<a href="https://twitter.com/OSM_Tech/status/1017509342596227072">Tweet</a>)</li>
+ 	<li id="wn416_17912">Webová stránka OpenStreetMap.org a API budou v neděli 15. července od 10:00 UTC zhruba na 30 minut <code>pouze pro čtení</code> z důvodu migrace do alternativního datového centra. (<a href="https://twitter.com/OSM_Tech/status/1017509342596227072">Tweet</a>)</li>
 	<li id="wn416_17874">Firma <a href="https://cesium.com/">Cesium</a>, nabízející služby kolem 3D map a analýzy prostorových dat, <a href="https://cesium.com/blog/2018/06/13/cesium-openstreetmap-sponsor/">oznámila</a>, že se stala <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Corporate_Members">firemním členem</a> Nadace OSM.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_events">Události</h2>
@@ -173,27 +173,27 @@ a {
 </ul>
 <h2 id="wn416_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17873">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/community-knowledge-sharing-webinar-series/">pořádal</a> v termínu 11. - 16. června Knowledge Sharing Webinars pro sdílení zkušeností mezi 15 HOT komunitami ohledně témat: gender, mladí, prosazování, datové integrace a akce Leave No One Behind.</li>
+ 	<li id="wn416_17873">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/community-knowledge-sharing-webinar-series/">pořádal</a> v termínu 11. - 16. června Knowledge Sharing Webinars pro sdílení zkušeností mezi 15 HOT komunitami. Probíraná témata: gender, mladí, prosazování, datové integrace a akce Leave No One Behind (Nenechej nikoho vzadu).</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_maps">Mapy</h2>
 <ul>
 	<li id="wn416_17876">Ma mail listu byl <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/umap/2018-July/000273.html">oznámen</a> kandidát na vydání uMap ve verzi 1.0.0. Hlavní změna je doplnění modulů Leaflet.storage a django-storage pro přechod na Django 2.x, který již nepodporuje Python 2.x, vylepšený panel pro nastavení oprávnění, jednodušší uživatelské úpravy, filtrování a značky unicode.</li>
- 	<li id="wn416_17877">Vlákno na subredditu searchandrescue <a href="https://www.reddit.com/r/searchandrescue/comments/8wlz88/rescue_due_to_marking_of_trails_on_openstreetmap/">upozorňuje</a> na kombinovaný problém v OSM (ale nejen tam) ohledně nekompletních dat pro turistické trasy a sdružování objektů rendererem. Diskuze začala případem turistů, kteří následovali obtížnou turistikou trasu v OSM, která byla použitou aplikací vykreslena stejně jako jednoduchá trasa.</li>
+ 	<li id="wn416_17877">Vlákno na subredditu searchandrescue <a href="https://www.reddit.com/r/searchandrescue/comments/8wlz88/rescue_due_to_marking_of_trails_on_openstreetmap/">upozorňuje</a> na kombinovaný problém v OSM (ale nejen tam) spočívající v nekompletních datech turistických tras a sdružování objektů rendererem. Diskuze začala případem turistů, kteří následovali obtížnou turistikou trasu v OSM, protože ta byla v použité aplikací vykreslena stejně jako trasa jednoduchá.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_switch2osm">Přechod k OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17884">Jak si <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapUS/status/1016404519310196736">všimli</a> naši kolegové z OSM US Twitter týmu firma ESRI <a href="https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3e1a00aeae81496587988075fe529f71">vytvořila</a> vektorovou mapu z OpenStreetMap dat, která odpovídá výchozímu Carto stylu a je možné si ji zobrazit <a href="https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=fae788aa91e54244b161b59725dcbb2a">online</a>.</li>
+ 	<li id="wn416_17884">Jak si <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapUS/status/1016404519310196736">všimli</a> naši kolegové z OSM US Twitter týmu, firma ESRI <a href="https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3e1a00aeae81496587988075fe529f71">vytvořila</a> z OpenStreetMap dat vektorovou mapu, jejíž vzhled odpovídá výchozímu Carto stylu. Podívejte se na <a href="https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=fae788aa91e54244b161b59725dcbb2a">výsledek</a>.</li>
  <li id="wn416_17868">Mapy <a href="https://www.bing.com/maps">Bing</a> nyní pro své proprietární mapy používají budovy z OSM. Pokud přiblížíte pohled, objeví se OSM budovy a také OSM deklarace práv a majitele. Pokud jsou dostupné, využije Bing i výšku z OSM pro vytvoření 2.5D modelů budov.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_open_data">Otevřená data</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17869">Opendata.ch, lokální švýcarské zastoupení Nadace OpenStreetMap, hostilo svou výroční konferenci. Jak <a href="https://www.netzwoche.ch/news/2018-07-05/offene-daten-allein-fuehren-nicht-zum-erfolg">píšou</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> švýcarské noviny Netzwoche témata zahrnovala výzvy, politiku otevřených dat a výhledy do budoucna jako obvykle ale mimo to také zkušenosti získané z projektu, který má problémy s udržitelným financováním vzhledem k velmi proměnnému zájmu o něj.</li>
- 	<li id="wn416_17880">Mateusz Konieczny napsal <a href="https://mapsaregreat.com/geographic-data-mining-and-visualisation-for-beginners/overpass-turbo-tutorial.html">průvodce</a> pro využívání Overpass-Turbo. Je určena také pro lidi bez znalosti o OSM nebo bez znalosti programování.</li>
+ 	<li id="wn416_17869">Opendata.ch, lokální švýcarské zastoupení Nadace OpenStreetMap, hostilo svou výroční konferenci. Jak <a href="https://www.netzwoche.ch/news/2018-07-05/offene-daten-allein-fuehren-nicht-zum-erfolg">píšou</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> švýcarské noviny Netzwoche, témata zahrnovala výzvy, politiku otevřených dat a výhledy do budoucna. Mimo to také zkušenosti získané z projektu, který má problémy s udržitelným financováním vzhledem k velmi proměnlivému zájmu o něj.</li>
+ 	<li id="wn416_17880">Mateusz Konieczny napsal <a href="https://mapsaregreat.com/geographic-data-mining-and-visualisation-for-beginners/overpass-turbo-tutorial.html">průvodce</a> pro využívání Overpass-Turbo. Je určena také pro lidi bez znalosti OSM nebo programování.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_software">Software</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17867">Daniel z Mapbox píše ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/daniel-j-h/diary/44321">deníku</a> o tom, jak spustit celý systém <a href="https://github.com/mapbox/robosat">RoboSat</a> na vlastních snímcích s použitím dronů s využitím projektu OpenAerialMap. Jako příklad si bere území Tanzanie.</li>
- 	<li id="wn416_17881">Mateusz Konieczny <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Mateusz%20Konieczny/diary/44337">popisuje</a>, jak vytvořit snímky obrazovky s relativně jednoduchým skriptem v Pythonu. Jednoduše vytvořitelné snímky mohou být užitečné v dokumentaci nebo průvodcích.</li>
+ 	<li id="wn416_17867">Daniel z Mapboxu píše ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/daniel-j-h/diary/44321">deníku</a> o tom, jak spustit celý systém <a href="https://github.com/mapbox/robosat">RoboSat</a> na vlastních snímcích s použitím dronů s využitím projektu OpenAerialMap. Jako příklad si bere území Tanzanie.</li>
+ 	<li id="wn416_17881">Mateusz Konieczny <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Mateusz%20Konieczny/diary/44337">popisuje</a>, jak vytvořit snímky obrazovky s relativně jednoduchým skriptem v Pythonu. Jednoduše získané snímky mohou být užitečné v dokumentaci nebo průvodcích.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_programming">Programování</h2>
 <ul>
@@ -202,14 +202,14 @@ a {
 </ul>
 <h2 id="wn416_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn416_17893">... o aplikaci OSMfocus? Open source aplikace zobrazující dvojice tagy a jejich hodnoty pro objekty kolem vás a umožňující jednodušší identifikaci objektů kolm vás, které potřebují aktualizaci když procházíte kolem. Zdrojový kód byl nedávno uvolněn na <a href="https://github.com/MichaelVL/osm-focus">GitHubu</a> a aplikaci můžete nainstalovat na <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.network42.osmfocus">Google Play</a>.</li>
+ 	<li id="wn416_17893">... o aplikaci OSMfocus? Open source aplikace zobrazující tagy a jejich hodnoty pro objekty kolem vás umožňuje jednodušší identifikaci objektů, které potřebují aktualizaci. Zdrojový kód byl nedávno uvolněn na <a href="https://github.com/MichaelVL/osm-focus">GitHubu</a> a aplikaci můžete nainstalovat na <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.network42.osmfocus">Google Play</a>.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
 	<li id="wn416_17839">Ian Webster <a href="http://dinosaurpictures.org/ancient-earth#240">vytvořil</a> globus Ancient Earth, 4D vizualizaci planety Země v různých okamžicích její dávné minulosti - jde zpět až 700 milionů let. Raději nepoužívejte pro mapování pobřežních čar.</li>
- 	<li id="wn416_17862">Od iOS mohou i aplikace třetích stran používat integraci do auta Carplay od Apple. Sygic <a href="https://www.sygic.com/de/blog/2016/millions-of-places-added-to-sygic-travel-with-openstreetmaps">oznámil</a> takovou první integraci a ten používá OSM jako jeden ze zdrojů dat. Mapbox také <a href="https://blog.mapbox.com/bring-your-maps-in-dash-with-apple-carplay-e24139916d01">nabízí</a> tuto integraci za pomocí jejich SDK.</li>
- 	<li id="wn416_17889">Vy to možná neděláte, ale prosíme neopisujte jména ze štítků domovních telefonů během mapování. Dokonce i vaše ručně psané poznámky mohou být Evropským soudním dvorem <a href="https://www.reuters.com/article/us-eu-data-jehovahwitnesses/eu-court-says-jehovahs-witnesses-must-comply-with-data-privacy-laws-in-door-to-door-preaching-idUSKBN1K01LJ">označena</a> jako soubor dat jak zjistili Svědkové Jehovovi. ;-)</li>
- 	<li id="wn416_17882">Australský web spatialsource <a href="https://www.spatialsource.com.au/gis-data/view-30-years-of-landsat-data-from-your-browser">napsal</a> článek o nové aplikaci firmy MapXplorer jménem <a href="https://mapxplorer.com/unearth.html">un|earth::</a>. Aplikace umožní <a href="http://mapxplorer.com/unearth.html">procházet</a> snímky satelitů <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Landsat_program">Landsat</a> a zobrazovat změny za posledních 32 let. Je možné provádět základní manipulaci se snímky ale je omezena na oblast Austrálie.</li>
+ 	<li id="wn416_17862">Počínaje iOS mohou integraci do auta Carplay od Apple používat i aplikace třetích stran. Sygic <a href="https://www.sygic.com/de/blog/2016/millions-of-places-added-to-sygic-travel-with-openstreetmaps">oznámil</a> první integraci, která používá OSM jako jeden ze zdrojů dat. Mapbox také <a href="https://blog.mapbox.com/bring-your-maps-in-dash-with-apple-carplay-e24139916d01">nabízí</a> tuto integraci za pomocí jejich SDK.</li>
+ 	<li id="wn416_17889">Vy to možná neděláte, ale prosíme neopisujte jména ze štítků domovních telefonů během mapování. Dokonce i vaše ručně psané poznámky mohou být Evropským soudním dvorem <a href="https://www.reuters.com/article/us-eu-data-jehovahwitnesses/eu-court-says-jehovahs-witnesses-must-comply-with-data-privacy-laws-in-door-to-door-preaching-idUSKBN1K01LJ">označeny</a> jako soubor dat, jak zjistili Svědkové Jehovovi. ;-)</li>
+ 	<li id="wn416_17882">Australský web spatialsource <a href="https://www.spatialsource.com.au/gis-data/view-30-years-of-landsat-data-from-your-browser">napsal</a> článek o nové aplikaci firmy MapXplorer jménem <a href="https://mapxplorer.com/unearth.html">un|earth::</a>. Aplikace umožní <a href="http://mapxplorer.com/unearth.html">procházet</a> snímky satelitů <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Landsat_program">Landsat</a> a zobrazovat změny za posledních 32 let. Je možné provádět základní manipulaci se snímky, ale data jsou pouze pro Austrálii.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn416_upcoming_events">Plánované události</h2>