tkas 4 years ago
parent
commit
8e8f7eafa7
1 changed files with 14 additions and 14 deletions
  1. 14 14
      342.html

+ 14 - 14
342.html

@@ -141,49 +141,49 @@ a {
 <h2 id="wn342_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14226">
-<p>Transifex is a tool that helps to localize the content and reach thousands of people. If you want to contribute in making <a href="http://learnosm.org/en/">learnOSM</a> in your language, start translating using <a href="https://www.transifex.com/hotosm/learnosm-1/">Transifex</a>.</p>
+<p>Transifex je nástroj pro překlady a lokalizaci aby jste svůj obsah dostali k více lidem. Pokud chcete pomoci vytvořit překlad <a href="http://learnosm.org/en/">learnOSM</a> ve vašem jazyce, zkuste začít používat <a href="https://www.transifex.com/hotosm/learnosm-1/">Transifex</a>.</p>
 
 </li><li id="wn342_14228">
-<p>Jinal Foflia writes a post about <a href="https://medium.com/@jinalfoflia/getting-started-with-openstreetmap-7f29abb2998c#.3rkhznlt4">getting started with OpenStreetMap</a>, the importance of open data and why one should contribute to OpenStreetMap.</p>
+<p>Jinal Foflia napsala příspěvek o tom, jak <a href="https://medium.com/@jinalfoflia/getting-started-with-openstreetmap-7f29abb2998c#.3rkhznlt4">začít s OpenStreetMap</a>, důležitosti otevřených dat a proč je vhodné přispívat do OpenStreetMap.</p>
 
 </li><li id="wn342_14260">
-<p>Voonosm <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=57254">asks in the forum</a> how periodically occurring lakes could be mapped.</p>
+<p>Voonosm <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=57254">se na fóru ptá</a>, jak tagovat opakovaně objevující se a mizející jezera.</p>
 
 </li><li id="wn342_14277">
-<p>Volker Schmidt <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-February/031083.html">asks in the tagging mailing</a> list about the best way to tag beef fattening stations.</p>
+<p>Volker Schmidt <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-February/031083.html">se na tagging mail listu ptá</a> na nejlepší způsob, jak tagovat výkrmy krav.</p>
 
 </li><li id="wn342_14285">
-<p>Pavel Zbytovský <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-February/031123.html">would like</a> to extend Simple Indoor Tagging, which he calls <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/CoreIndoor">CoreIndoor</a>. Sadly most of his extensions are based on wrong assumptions and misinterpretations about Simple Indoor Tagging, which documentation should be enhanced.</p>
+<p>Pavel Zbytovský <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-February/031123.html">by rád</a> rozšířil Simple Indoor Tagging, které nazývá <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/CoreIndoor">CoreIndoor</a>. Bohužel většina jeho rozšíření je postavena na špatných předpokladech a chybné interpretaci schématu Simple Indoor Tagging, jehož dokumentace by potřebovala rozšířit.</p>
 
 </li><li id="wn342_14207">
-<p>Joachim <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-January/031067.html">asks</a> on the tagging mailing list for <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Snow_removal_station">comments</a> for an <code>amenity = snow_removal_station</code> where trucks can be freed from ice sheets.</p>
+<p>Joachim se na tagging mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-January/031067.html">ptá</a> na <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Snow_removal_station">komentáře</a> k tagu <code>amenity = snow_removal_station</code> pro místo, kde mohou být kamiony očištěny od sněhu a ledu.</p>
 
 </li><li id="wn342_14282">
-<p>Unlike <a href="http://www.snh.gov.uk/enjoying-the-outdoors/your-access-rights/">more enlightened places</a>, England and Wales have a system of regulated access across otherwise private land.  On the <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2017-February/019866.html">talk-gb mailing list</a> Dave F mentions that the local government's record of these might not match an actual path on the ground.  The discussion then continues about which of these may be considered &quot;correct&quot;.</p>
+<p>Na rozdíl od <a href="http://www.snh.gov.uk/enjoying-the-outdoors/your-access-rights/">osvícenějších zemí</a> má Anglie a Wales systém regulace přístupu na jinak soukromé pozemky.  Na <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2017-February/019866.html">talk-gb mail listu</a> zmiňuje Dave F, že záznamy lokálních úřadů se nemusí shodovat se stavem na místě. Diskuze pak pokračovala tím, které považovat za &quot;správné&quot;.</p>
 
 </li><li id="wn342_14263">
-<p>In the Swiss <a href="http://lists.openstreetmap.ch/pipermail/talk-ch/2017-February/003975.html">mailing list</a> Hans Herzig asks about the tagging of gorges.</p>
+<p>Na švýcarském <a href="http://lists.openstreetmap.ch/pipermail/talk-ch/2017-February/003975.html">mail listu</a> se Hans Herzig ptá na tagování roklin a kaňonů.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_community">Komunita</h2>
 <ul>
 <li id="wn342_14215">
-<p>Wa Mbedmi <a href="http://wambedmi.com/la-communaute-openstreetmap-au-senegal-numerique-citoyen/">writes a post</a> introducing OpenStreetMap Senegal and showcasing the importance of OpenStreetMap and its impact on the lives of the citizens.</p>
+<p>Wa Mbedmi <a href="http://wambedmi.com/la-communaute-openstreetmap-au-senegal-numerique-citoyen/">píše</a> ve svém příspěvku o OpenStreetMap Senegal, prezentuje důležitost OpenStreetMap a jeho dopad na životy obyvatel.</p>
 
 </li><li id="wn342_14255">
-<p>Hernán De Angelis published a <a href="https://scientiaplusconscientia.wordpress.com/2017/02/01/openstreetmap-the-joy-of-open-cartography/">laudation</a> of OpenStreetMap on his blog, which he has experienced through his Garmin.</p>
+<p>Hernán De Angelis publikoval na svém blogu <a href="https://scientiaplusconscientia.wordpress.com/2017/02/01/openstreetmap-the-joy-of-open-cartography/">pochvalu</a> OpenStreetMap na základě zkušeností se svým Garminem.</p>
 
 </li><li id="wn342_14232">
-<p>The <a href="https://twitter.com/osm_ni">Nicaraguan OSM community</a> invites participants to a workshop they organise about <a href="https://twitter.com/osm_ni/status/827546834302357504">urban cycling</a> in Managua.</p>
+<p>OSM komunita v <a href="https://twitter.com/osm_ni">Nikaragui</a> zve účastníky na svůj workshop k <a href="https://twitter.com/osm_ni/status/827546834302357504">městské cyklistice</a> v Managui.</p>
 
 </li><li id="wn342_14213">
-<p>User RichRico <a href="https://www.openstreetmap.org/user/RichRico/diary/40372">writes</a> about the to-fix plugin and how that plugin coupled with the Tiger data layer can be used to align the misaligned roads in the US.</p>
+<p>Uživatel RichRico <a href="https://www.openstreetmap.org/user/RichRico/diary/40372">píše</a> o pluginu to-fix a jak může být využit s daty Tiger pro zarovnání chybně umístěných cest v USA.</p>
 
 </li><li id="wn342_14222">
-<p>Sajjad Anwar from Mapbox <a href="https://www.mapbox.com/blog/validating-osm/">writes</a> about using <a href="http://osmcha.mapbox.com/">OSMcha</a> and <a href="https://github.com/mapbox/osm-compare">OSM-compare</a> to validate and analyse changes happening in OpenStreetMap. He urges the community to join the effort to keep OpenStreetMap the best map out there.</p>
+<p>Sajjad Anwar z firmy Mapbox <a href="https://www.mapbox.com/blog/validating-osm/">píše</a> o použití nástrojů <a href="http://osmcha.mapbox.com/">OSMcha</a> a <a href="https://github.com/mapbox/osm-compare">OSM-compare</a> pro validaci a analýzu změn v OpenStreetMap. Vyzývá komunity, aby se přidali k úsilí udržet OpenStreetMap nejlepší mapou na světě.</p>
 
 </li><li id="wn342_14229">
-<p>Due to progress in Belgium,  Joost Schouppe <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2017-February/077510.html">queries</a> whether there are examples of other governments to incorporate OSM into their data management.</p>
+<p>Díky stavu v Belgii se Joost Schouppe <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2017-February/077510.html">ptá</a>, zda jsou další příklady vládních úřadů zahrnujících OSM data do svých zdrojů.</p>
 
 </li></ul>
 <h2 id="wn342_imports">Importy</h2>