tom.k 1 year ago
parent
commit
77d3fd52e1
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. 1 1
      485.html

+ 1 - 1
485.html

@@ -159,7 +159,7 @@ a {
 <h2 id="wn485_community">Komunita</h2>
 <ul>
  	<li id="wn485_21215">Tahira <a href="http://giscienceblog.uni-hd.de/2019/10/31/winner-of-the-2019-climathon-heidelberg/">informuje</a>, že první klimatický hackathon v Heidelbergu se konal na EMBL v rámci 24 hodinového hackatonu 26 až 27. října jako součást "globálních klimathonů". Účastníci pracovali v týmech na pěti výzvách, všechny s tématem boje proti klimatickým změnám. První místo získaly týmy <em>BikeBuddy</em> a <em>Spring Up</em>. Oba vítězné týmy měly členy z výzkumné skupiny <a href="http://uni-heidelberg.de/gis">GIScience</a> z univerzity v Heidelbergu. Tým <em>BikeBuddy</em> pracoval na výzvě prezentované na HeiGIT.org <a href="https://climathon.climate-kic.org/en/challenges/mobility/attractive-cycling">identifikovat atraktivní cyklistické trasy</a> pro podporu cestování na kole. Výzva byla inspirována výzkumem ohledně  <a href="http://giscienceblog.uni-hd.de/2018/11/07/generating-customized-pleasant-pedestrian-routes-based-on-openstreetmap-data/">příjemné navigace</a> na GIScience/HeiGIT. Hlavní faktor, na který se tým zaměřil, byla <em>bezpečnost</em> cyklotras (pouliční osvětlení apod.). Data byla získána z OpenStreetMap a integrována do prototypu za pomocí <a href="https://OpenRouteService.org">OpenRouteService.org</a>.</li>
- 	<li id="wn485_21204">Branko Kokanović publikoval <a href="https://blog.kokanovic.org/analiza-stambenih-zajednica-oktobar-2019-update/">příspěvek</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/hr.svg" alt="(hr)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://blog.kokanovic.org/analiza-stambenih-zajednica-oktobar-2019-update/">překlad</a>) o postupu ve využívání otevřených dat o o bydlení v Srbsku.</li>
+ 	<li id="wn485_21204">Branko Kokanović publikoval <a href="https://blog.kokanovic.org/analiza-stambenih-zajednica-oktobar-2019-update/">příspěvek</a> <img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/sr.svg" alt="(hr)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://blog.kokanovic.org/analiza-stambenih-zajednica-oktobar-2019-update/">překlad</a>) o postupu ve využívání otevřených dat o o bydlení v Srbsku.</li>
  	<li id="wn485_21220">OpenStreetMap US <a href="https://us3.campaign-archive.com/?u=162692bfdedb78ec46fd108a3&amp;id=5f15ad6607">publikovala</a> první číslo nového věstníku pro informování o aktivitách a novinkách OpenStreetMap US v USA i ve světě.</li>
 </ul>