tkas 4 years ago
parent
commit
66d983585b
1 changed files with 13 additions and 13 deletions
 1. 13 13
    316.html

+ 13 - 13
316.html

@@ -163,18 +163,18 @@ Zajímavý je ještě jeden úzus v OSM - pro malé mořské ostrůvky (pod 1 km
 <h2 id="wn316_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
 	<li id="wn316_12620">Universita ve Washingtonu <a href="https://uwescience.github.io/DSSG2016-Sidewalks/">by ráda</a> <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2016-August/004558.html">importovala</a> chodníky do OSM. Proto se snaží <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2016-August/029777.html">diskutovat</a> nové tagovací schéma <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/sidewalk_schema">prezentované</a> v návrhu, který předpokládá rozšíření stávajícího schématu. Existuje množství kritiky na mail listu a pouze omezená reakce na ni. Nějaká diskuze je však dostupná také na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Proposed_features/sidewalk_schema">wiki</a>.</li>
- 	<li id="wn316_12634">TČtvrtletní úkol "školy" ve Velké Británii <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2016-August/019025.html">pokračuje</a> - "dramatický pokrok v relacích" byl výsledek <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2016-August/019047.html">nástroje</a> Christiana Ledermanna "najdi školu kolem sebe a zmapuj ji".</li>
+ 	<li id="wn316_12634">Čtvrtletní úkol "školy" ve Velké Británii <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2016-August/019025.html">pokračuje</a> - "dramatický pokrok v relacích" byl výsledek <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2016-August/019047.html">nástroje</a> Christiana Ledermanna "najdi školu kolem sebe a zmapuj ji".</li>
 	<li id="wn316_12605">Manohar z firmy Mapbox <a href="https://www.openstreetmap.org/user/manoharuss/diary/39088">píše</a> o mapování omezení odbočení v Kanadě a sdílí pracovní proces, který pro to použil.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_community">Komunita</h2>
 <ul>
 	<li id="wn316_12641">Hrdě oznamujeme nové <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:OSM_LatAm_Logo.svg">logo</a> pro OSM Latinská Amerika. Velké díky patří <a href="https://twitter.com/mapanauta">@mapanauta</a> a <a href="https://twitter.com/jbtschopp">@jbtschopp</a></li>
- 	<li id="wn316_12612"><a href="http://hdyc.neis-one.org/?karitotp">Karito Tenorio Palomino</a> a editor weeklyOSM <a href="http://hdyc.neis-one.org/?ediyes">Edith</a> Quispe <a href="https://www.mapbox.com/blog/taller-osm-wisci-lima/">vyškolili</a> 100 vysokoškolských studentek během OpenStreetMap workshopu pořádaném na akci <a href="https://girlup.org/wisci/">Women in Science Camp</a> 2016. Účastnice dostaly úvod do OSM, školení jak přispívat s pomocí editorů iD/JOSM a také informaci o tom, na jakých projektech lze dále pracovat.</li>
+ 	<li id="wn316_12612"><a href="http://hdyc.neis-one.org/?karitotp">Karito Tenorio Palomino</a> a editor WeeklyOSM <a href="http://hdyc.neis-one.org/?ediyes">Edith</a> Quispe <a href="https://www.mapbox.com/blog/taller-osm-wisci-lima/">vyškolili</a> 100 vysokoškolských studentek během OpenStreetMap workshopu pořádaném na akci <a href="https://girlup.org/wisci/">Women in Science Camp</a> 2016. Účastnice dostaly úvod do OSM, školení jak přispívat s pomocí editorů iD/JOSM a také informaci o tom, na jakých projektech lze dále pracovat.</li>
 	<li id="wn316_12614">OpenCageData <a href="http://blog.opencagedata.com/post/148399280983/country-profile-openstreetmap-in-zambia">provedl rozhovor</a> s <a href="https://twitter.com/TrudyHopeB">Namitala Gertrude</a> o OpenStreetMap v Zambii.</li>
 	<li id="wn316_12603"><a href="http://umap.openstreetmap.fr/es/map/openstreetmap-latinoamerica_90705">Mapa</a> ukazující rozložení přispěvatelů, kteří jsou aktivní na skupině <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_centric_Telegram_accounts#Local_community_chats_by_continent_.2F_country">OSMLatam-telegram</a>.</li>
 	<li id="wn316_12618">Tom Lee (pracující pro Mapbox) <a href="https://tomlee.wtf/2016/07/31/introductory-openstreetmap-politics">píše</a> o svých pocitech ohledně dráždivého blogového zápisku Mika Migurskiho.</li>
- 	<li id="wn316_12638">weeklyOSM ji6 d59ve informovala o <a href="http://tasks.hotosm.org/project/1947">mapovacích aktivitách</a> irské OSM skupiny zahrnující mimo jiné <a href="http://hdyc.neis-one.org/?DaCor">Dacor</a> ve státě Lesoto. Nyní jsou tyto aktivity oceněny uspořádáním Mapping Party <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ie/2016-August/001600.html">na Dublinské ambasádě</a> pro <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho">Království Lesoto</a>.</li>
- 	<li id="wn316_12631">Někdo vytvořil kanál na Slacku pro <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2016-August/076495.html">OpenHistoricalMap</a>. Rozdělení komunikace mezi <a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo">mail listy</a>, <a href="http://forum.openstreetmap.org/">fórum</a>, Twitter, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_centric_Telegram_accounts">skupiny na Telegramu</a> a nyní ještě Slack je speciálně pro nováčky a také pro redaktory weeklyOSM silně nepřehledné a obtížně sledovatelné. ;-)</li>
+ 	<li id="wn316_12638">WeeklyOSM již dříve informovala o <a href="http://tasks.hotosm.org/project/1947">mapovacích aktivitách</a> irské OSM skupiny zahrnující mimo jiné <a href="http://hdyc.neis-one.org/?DaCor">Dacor</a> ve státě Lesoto. Nyní jsou tyto aktivity oceněny uspořádáním Mapping Party <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ie/2016-August/001600.html">na Dublinské ambasádě</a> pro <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho">Království Lesoto</a>.</li>
+ 	<li id="wn316_12631">Někdo vytvořil kanál na Slacku pro <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2016-August/076495.html">OpenHistoricalMap</a>. Rozdělení komunikace mezi <a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo">mail listy</a>, <a href="http://forum.openstreetmap.org/">fórum</a>, Twitter, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_centric_Telegram_accounts">skupiny na Telegramu</a> a nyní ještě Slack je speciálně pro nováčky a také pro redaktory WeeklyOSM silně nepřehledné a obtížně sledovatelné. ;-)</li>
 	<li id="wn316_12632">Martijn van Exel <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-us/2016-August/016610.html">zahájil</a> snahy o zlepšení OSM dat v americkém Idaho zapojením (jak řekl Michal Migurski) "ručních" mapperů. Lokálně produkovaná a ověřená data jsou k <a href="https://www.dropbox.com/s/3au2uwulx14rzqu/TetonCounty_OSM_Data.zip?dl=0">dispozici</a> pro zlepšení oblasti v OSM.</li>
 	<li id="wn316_12604">Thomas (<a href="http://www.openstreetmap.org/user/malenki">malenki</a>) <a href="http://www.openstreetmap.org/user/malenki/diary/39183">oznámil</a> "odpočinek" od OpenStreetMap aktivit. Diky za všechno tvoje mapování!</li>
 </ul>
@@ -185,30 +185,30 @@ Zajímavý je ještě jeden úzus v OSM - pro malé mořské ostrůvky (pod 1 km
 <h2 id="wn316_events">Události</h2>
 <ul>
 	<li id="wn316_12622">Uživatel SB79 <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2016-August/076497.html">připomíná</a> všem, že akce <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Elbe-Labe-Meeting">Elbe-Labe-Meeting</a> se bude konat 7. až 9. října v německých Drážďanech.</li>
- 	<li id="wn316_12628"><a href="http://www.intergeo.de/intergeo-en/index.php">INTERGEO</a>, obchodní veletrh pro geodézii a geoinformatiku se bude konat v německém Hamburkua v termínu 11.-13. říjen 2016.</li>
+ 	<li id="wn316_12628"><a href="http://www.intergeo.de/intergeo-en/index.php">INTERGEO</a>, obchodní veletrh pro geodézii a geoinformatiku, se bude konat v německém Hamburku v termínu 11.-13. říjen 2016.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn316_12616">The Guardian <a href="https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/05/app-that-helps-aid-workers-i-watched-tv-while-mapping-100km-of-nigeria?CMP=twt_gu">informuje</a> o <a href="http://mapswipe.org/">MapSwipe</a>, a téměř (ale ne zcela) se v textu snazí nezmínit Pokémon Go.</li>
+ 	<li id="wn316_12616">The Guardian <a href="https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/05/app-that-helps-aid-workers-i-watched-tv-while-mapping-100km-of-nigeria?CMP=twt_gu">informuje</a> o <a href="http://mapswipe.org/">MapSwipe</a>, a téměř (ale ne zcela) se v textu snaží nezmínit Pokémon Go.</li>
 	<li id="wn316_12624">Ann Mei Chang <a href="https://www.devex.com/news/data-vs-mosquitoes-88526">informuje</a> o americké iniciativě proti rozšiřování malárie. Pro efektivní obranu jsou zásadní dobré mapy. OSM skupina <a href="http://www.youthmappers.org/">YouthMappers</a> přispívá jako dobrý příklad třeba v Mozambiku.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn316_12649">Dobře známí průvodci <a href="http://shop.lonelyplanet.de/?et_cid=2&amp;et_lid=4">lonely planet</a> nabídli aplikaci s <a href="https://www.mapbox.com/blog/lonely-planet/">offline mapami</a> s využitím mobilního SDK od Mapboxu.</li>
+ 	<li id="wn316_12649">Dobře známí průvodci <a href="http://shop.lonelyplanet.de/?et_cid=2&amp;et_lid=4">Lonely planet</a> nabídli aplikaci s <a href="https://www.mapbox.com/blog/lonely-planet/">offline mapami</a> s využitím mobilního SDK od Mapboxu.</li>
 	<li id="wn316_12615">Desktopová aplikace GNOME Maps přestala fungovat poté, co MapQuest <a href="http://devblog.mapquest.com/2016/06/15/modernization-of-mapquest-results-in-changes-to-open-tile-access/">ukončil</a> neomezené stahování dlaždic pro jejich mapy. Mapbox nyní <a href="https://www.gnome.org/news/2016/08/mapbox-steps-in-to-help-gnomes-maps-application/">zasáhl</a> a stal se oficiálním poskytovatelem dat pro GNOME Maps (jedna z nejdůležitějších vlastností jsou popisky v latince i pro místa, která lokálně používají jinou abecedu).</li>
- 	<li id="wn316_12633">Walter Nordmann <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/umap/2016-August/000133.html">si stěžuje</a>, že už týdny je v UMAP rozbitá Německo-Francouzská hranice poblíž Luxembourku. Myslí si, že to vypadá, že se nikdo <a href="http://umap.openstreetmap.fr/es/map/openstreetmap-latinoamerica_90705#10/49.3587/6.5794">nezajímá</a>".</li>
+ 	<li id="wn316_12633">Walter Nordmann <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/umap/2016-August/000133.html">si stěžuje</a>, že už týdny je v UMAP rozbitá Německo-Francouzská hranice poblíž Lucemburku. Myslí si, že to vypadá, že se nikdo <a href="http://umap.openstreetmap.fr/es/map/openstreetmap-latinoamerica_90705#10/49.3587/6.5794">nezajímá</a>".</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_switch2osm">Přechod k OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn316_12626">Informační portál <a href="http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-79/centery:9/zoom:8">Marine Traffic</a> nyní používá OpenStreetMap pro vizualizaci posledních pozic plavidel. (Via <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapIt/status/761940288122355712">twitter</a>)</li>
+ 	<li id="wn316_12626">Informační portál <a href="http://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-79/centery:9/zoom:8">Marine Traffic</a> nyní používá OpenStreetMap pro vizualizaci posledních pozic plavidel. (Via <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapIt/status/761940288122355712">Twitter</a>)</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_licences">Licence</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn316_12654">Díky <a href="https://github.com/osm2vectortiles/osm2vectortiles/issues/387">diskuzi</a> o kopiích mapového stylu Mapbox Streets (JSON formát pro Mapbox GL) mezi Mapboxem a projektem OSM2Vectortiles někteří uvažují o alternativách. Steve Gifford <a href="http://mousebirdconsulting.blogspot.de/2016/08/deprecating-mapbox-gl-style-sheet.html">píše</a> o ukončení podpory pro Mapbox GL styly ve svém WhirlyGlobe toolkitu od verze 2.5. Podpora pro formát Styled Layer Descriptor by měla pribýt brzo. Jak Steve řekl: "Není to tak cool, ale je to pěkný a bezpečný OGC standard."</li>
+ 	<li id="wn316_12654">Díky <a href="https://github.com/osm2vectortiles/osm2vectortiles/issues/387">diskuzi</a> o kopiích mapového stylu Mapbox Streets (JSON formát pro Mapbox GL) mezi Mapboxem a projektem OSM2Vectortiles někteří uvažují o alternativách. Steve Gifford <a href="http://mousebirdconsulting.blogspot.de/2016/08/deprecating-mapbox-gl-style-sheet.html">píše</a> o ukončení podpory pro Mapbox GL styly ve svém WhirlyGlobe toolkitu od verze 2.5. Podpora pro formát Styled Layer Descriptor by měla přibýt brzo. Jak Steve řekl: "Není to tak cool, ale je to pěkný a bezpečný OGC standard."</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_programming">Programování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn316_12640">Door2Door, berlínský startup, pracující v oblasti veřejné dopravy <a href="https://door2door.workable.com/jobs/305140">najímá</a> posily na pozici vývojář GIS.</li>
+ 	<li id="wn316_12640">Door2Door, berlínský startup pracující v oblasti veřejné dopravy, <a href="https://door2door.workable.com/jobs/305140">najímá</a> posily na pozici vývojář GIS.</li>
 	<li id="wn316_12621">Pepijn Schoen <a href="https://medium.com/@duizendnegen/writing-a-custom-openstreetmaps-service-with-docker-468a4498fb6e#.ohvufnuc7">popisuje</a>, jak vytvořil Docker kontejner pro zobrazení cest, které procestoval na železnici.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_releases">Nová vydání</h2>
@@ -299,11 +299,11 @@ Zajímavý je ještě jeden úzus v OSM - pro malé mořské ostrůvky (pod 1 km
 Poskytuje <a href="https://osm.wno-edv-service.de/index.php/osm-software">OSM Software Watchlist</a>
 <h2 id="wn316_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn316_12647">... o <a href="https://www.panmacmillan.com/authors/nick-middleton/an-atlas-of-countries-that-don-t-exist">atlasu zemí, které neexistují</a> od <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Middleton">Nicka Middletona</a>. Kniha je také publikována v <a href="https://www.amazon.it/Atlante-esistono-scoperta-nazioni-confini/dp/8817082635/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1470762535&amp;sr=8-1&amp;keywords=Nick+Middleton">italštině</a>, <a href="https://www.amazon.fr/Atlas-pa%C3%ADses-que-no-existen/dp/8408160095/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1470763095&amp;sr=8-2&amp;keywords=Nick+Middleton">španělštině</a>, <a href="https://www.amazon.fr/Atlas-Pays-Qui-NExistent-Pas/dp/2081372010/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1470763095&amp;sr=8-3&amp;keywords=Nick+Middleton">francoužštině</a> a nově také němčině. Velmi dobře zpracovaná knížka nejen pro geografy bibliofily. ;-)</li>
+ 	<li id="wn316_12647">... o <a href="https://www.panmacmillan.com/authors/nick-middleton/an-atlas-of-countries-that-don-t-exist">atlasu zemí, které neexistují</a> od <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Middleton">Nicka Middletona</a>. Kniha je také publikována v <a href="https://www.amazon.it/Atlante-esistono-scoperta-nazioni-confini/dp/8817082635/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1470762535&amp;sr=8-1&amp;keywords=Nick+Middleton">italštině</a>, <a href="https://www.amazon.fr/Atlas-pa%C3%ADses-que-no-existen/dp/8408160095/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;qid=1470763095&amp;sr=8-2&amp;keywords=Nick+Middleton">španělštině</a>, <a href="https://www.amazon.fr/Atlas-Pays-Qui-NExistent-Pas/dp/2081372010/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1470763095&amp;sr=8-3&amp;keywords=Nick+Middleton">francouzštině</a> a nově také němčině. Velmi dobře zpracovaná knížka nejen pro geografy bibliofily. ;-)</li>
 </ul>
 <h2 id="wn316_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn316_12648">Online žárnál <a href="http://www.nosolosig.com/">NOSOLOSIG</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2015/01/es.svg" alt="(Spanish)" /> ve svém <a href="http://nosolosig.mailrelay-iii.es/mailing/325376/63.html?t=5252494a5a040456524906025008003558555307570c06005f080b565550040604421a5f060f5600175">posledním čísle</a> píše o původu termínu <a href="http://www.nosolosig.com/articulos/643-cuando-se-utilizo-por-1-vez-el-termino-cartografia">"kartografie"</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://www.nosolosig.com/articulos/643-cuando-se-utilizo-por-1-vez-el-termino-cartografia">překlad</a>) a obsahuje i <a href="http://www.nosolosig.com/video/item/mapas-de-stamen-en-gvsig">návod</a>, jak použít styly <a href="http://maps.stamen.com/#toner/12/37.7706/-122.3782">Stamens</a> (<a href="http://maps.stamen.com/terrain/#12/-22.9225/-43.2106">terrain</a> <a href="http://maps.stamen.com/watercolor/#12/13.0977/80.2053">watercolor</a> nebo <a href="http://maps.stamen.com/toner/#12/-0.1749/-78.4444">toner</a>) v nástroji <a href="http://www.gvsig.com/en/products/gvsig-desktop">gvSIG</a>.</li>
+ 	<li id="wn316_12648">Online žurnál <a href="http://www.nosolosig.com/">NOSOLOSIG</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2015/01/es.svg" alt="(Spanish)" /> ve svém <a href="http://nosolosig.mailrelay-iii.es/mailing/325376/63.html?t=5252494a5a040456524906025008003558555307570c06005f080b565550040604421a5f060f5600175">posledním čísle</a> píše o původu termínu <a href="http://www.nosolosig.com/articulos/643-cuando-se-utilizo-por-1-vez-el-termino-cartografia">"kartografie"</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://www.nosolosig.com/articulos/643-cuando-se-utilizo-por-1-vez-el-termino-cartografia">překlad</a>) a obsahuje i <a href="http://www.nosolosig.com/video/item/mapas-de-stamen-en-gvsig">návod</a>, jak použít styly <a href="http://maps.stamen.com/#toner/12/37.7706/-122.3782">Stamens</a> (<a href="http://maps.stamen.com/terrain/#12/-22.9225/-43.2106">terrain</a> <a href="http://maps.stamen.com/watercolor/#12/13.0977/80.2053">watercolor</a> nebo <a href="http://maps.stamen.com/toner/#12/-0.1749/-78.4444">toner</a>) v nástroji <a href="http://www.gvsig.com/en/products/gvsig-desktop">gvSIG</a>.</li>
 	<li id="wn316_12608">Uber <a href="http://www.greencarcongress.com/2016/07/20160731-uber.html">investoval</a> 500 milionů amerických dolarů do mapovacího projektu ke snížení své závislosti na Googlu a jako přípravu pro samořiditelná auta.</li>
 	<li id="wn316_12623">[1] Filipínský Seismologický institut <a href="http://www.rappler.com/move-ph/issues/disasters/142045-how-know-area-near-fault-line-phivolcs-faultfinder-app">prezentuje</a> interaktivní webovou aplikaci "<a href="http://faultfinder.phivolcs.dost.gov.ph/">PHIVOLCS faultfinder</a>", která využívá několik různých map (včetně OSM) k zobrazení zlomových linií na Filipínách.</li>
 	<li id="wn316_12642">AJ Dellinger <a href="http://www.dailydot.com/debug/android-apps-secretly-track-location/">informoval</a> o výzkumu profesora Guevara Noubira na americké Northeastern University v Bostonu, kde mají aplikaci, která umí používat akcelerometr, gyroskop a kompas pro sledování polohy bez potřeby získání přístupu uživatelem jak je obvyklé pro lokační služby.</li>