Browse Source

proofreading of 436

Marián Kyral 2 years ago
parent
commit
65cdf5feb4
1 changed files with 19 additions and 20 deletions
 1. 19 20
    436.html

+ 19 - 20
436.html

@@ -135,11 +135,10 @@ a {
  <li>Nová <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020222.html">data</a> pro maloplošná chráněná území v ČR. Chceme nějak využít?</li>
  <li>OpenLoveMap - <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020227.html">mapa</a> sexshopů, striptýzových barů a podobných POI.</li>
  <li>Jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020230.html">mapovat</a> POI, kde je v jedné budově více typů - například knihkupectví a kavárna v jednom?</li>
- <li>Stoupa <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020239.html">sdílí</a> svoji fotku z mapping party v Tišnově po skončení SotM CZ 2018 v Brně.</li>
+ <li>Stoupa <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020239.html">sdílí</a> svoji fotku z mapping party v Tišnově, která navázala na SotM CZ 2018 v Brně.</li>
  <li>Podivné <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020240.html">routování</a> v Africe je nakonec způsobeno uzavřenými hranicemi.</li>
- <li>Jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020245.html">provést</a> crowdfungingovou kampaň pro OSM CZ tak aby to bylo v pořádku?</li>
- <li>Marián <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020249.html">vytvořil</a> animaci GPX stop z mapping party v Tišnově po SotM CZ 2018.</li>
- <li></li>
+ <li>Jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020245.html">provést</a> crowdfungingovou kampaň pro OSM CZ tak, aby to bylo v pořádku?</li>
+ <li>Marián <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2018-November/020249.html">vytvořil</a> animaci GPX stop z mapping party v Tišnově.</li>
 </ul>
 
 <h2>OSM SK</h2>
@@ -150,14 +149,14 @@ a {
 
 <h2 id="wn436_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18886">John Whelan <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ca/2018-November/008894.html">sdílí</a> svůj pohled na projekt <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Canada/Building_Canada_2020"><em>Building Canada 2020</em></a> a to jak postupovat při mapování budov. Uvolnění vládních dat a očekávání, že firma Microsoft vydá svou datovou sadu obrysů budov, stejně jako v USA, ho vede k závěru, že bude lepší přidat tyto metadata než nechat nezkušené mappery trasovat budovy s pomocí editoru iD.</li>
+ 	<li id="wn436_18886">John Whelan <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ca/2018-November/008894.html">sdílí</a> svůj pohled na projekt <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Canada/Building_Canada_2020"><em>Building Canada 2020</em></a> a to jak postupovat při mapování budov. Uvolnění vládních dat a očekávání, že firma Microsoft vydá svou datovou sadu obrysů budov, stejně jako v USA, ho vede k závěru, že bude lepší tato metadata přidat a nenechat nezkušené mappery trasovat budovy s pomocí editoru iD.</li>
 	<li id="wn436_18897">Z diskuze na německém fóru ohledně pravidel pro použití relací s <code>type=multipolygon</code> vznikl tento <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Proposed_features/Empfehlung_zur_Verwendung_von_Multipolygonen">návrh</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Proposed_features/Empfehlung_zur_Verwendung_von_Multipolygonen">překlad</a>). Cílem návrhu je jednoduše řečeno vyhnutí se použití multipolygonu, pokud lze geometrii zmapovat jedinou uzavřenou cestou reprezentující danou oblast, tedy například bez vnitřních oblastí, a s méně než 2000 uzly pro obrys oblasti. Téma se momentálně diskutuje na <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=64439">německém fóru</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=64439">překlad</a>) a <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Einfuhrung-von-Regeln-fur-die-Verwendung-von-Relationen-mit-type-multipolygon-td5928070.html">německém mail listu</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=http://gis.19327.n8.nabble.com/Einfuhrung-von-Regeln-fur-die-Verwendung-von-Relationen-mit-type-multipolygon-td5928070.html">překlad</a>) a je míněn jako návod pro doporučený postup, pro začátek pro Německo.</li>
- 	<li id="wn436_18899"><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:boundary%3Daboriginal_lands">Hlasování</a> pro návrh tagování <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:boundary%3Daboriginal_lands"><code>boundary=aboriginal_lands</code></a> pro oficiální teritoria domorodých skupin začalo osm let po založení návrhu a je otevřené do 8. prosince 2018. <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Alan">Alan McConchie</a> vytvořil <a href="https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/3520">issue</a> na GitHubu pro OSM Carto styl stejně jako návrh na vykreslování hnědou linkou pro obrys území.</li>
- 	<li id="wn436_18893">Warin <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/antenna-type-td5928091.html">cítí</a>, že wiki stránky pro antény potřebují upravit pro lepší specifikaci typu antény. Je trochu zmaten hodnotami pro klíč <code>antenna:type</code> na německé části stránky a také úplně nepreferuje tento klíč a hledá tak alternativní možnosti.</li>
+ 	<li id="wn436_18899"><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:boundary%3Daboriginal_lands">Hlasování</a> pro návrh tagování <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:boundary%3Daboriginal_lands"><code>boundary=aboriginal_lands</code></a> pro oficiální teritoria domorodých skupin začalo osm let po založení návrhu a je otevřené do 8. prosince 2018. <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Alan">Alan McConchie</a> zároveň vytvořil na GitHubu OSM Carto stylu <a href="https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/3520">issue</a> a navrhl vykreslit obrys území hnědou linkou.</li>
+ 	<li id="wn436_18893">Warin <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/antenna-type-td5928091.html">cítí</a>, že wiki stránky pro antény potřebují vylepšit specifikaci typu antény. Je trochu zmaten hodnotami pro klíč <code>antenna:type</code> na německé části stránky a také tento klíč ne zcela preferuje a hledá tak alternativní možnosti.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18919">InfosReseaux <a href="https://www.openstreetmap.org/user/InfosReseaux/diary/47030">píše</a> ve svém deníku o mapování infrastruktury jako je elektrická rozvodná síť. Článek popisuje jak se jeho znalost sítí mění z proprietární na otevřenou s OSM a jak mapování infrastruktury OSM zlepšuje.</li>
+ 	<li id="wn436_18919">InfosReseaux <a href="https://www.openstreetmap.org/user/InfosReseaux/diary/47030">píše</a> ve svém deníku o mapování infrastruktury, například elektrické rozvodné síti. Příspěvek popisuje, jak se s pomocí OSM mění proprietární znalosti infrastruktury na otevřené a jak mapování infrastruktury OSM zlepšuje.</li>
 	<li id="wn436_18900">Pokud jste nedávno použili projekt Pascala Neise <a href="https://hdyc.neis-one.org/"><em>Jak jste přispívali</em></a>, možná jste si všimli sekce nazvané <em>nedávno použité presety</em>. V <a href="http://neis-one.org/2018/11/new-metric-qualitative-nature-of-osm-hdyc/">příspěvku</a> na blogu Pascal vysvětluje, že je to myšleno jako nový indikátor kvality.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
@@ -167,29 +166,29 @@ a {
 	<li>Shrnutí v ruštině na <a href="http://shtosm.ru/all/poryadok-s-krymom/">blogu</a> Zverika <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://shtosm.ru/all/poryadok-s-krymom/">překlad</a>)</li>
 	<li><a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=725791#p725791">Diskuze</a> na ukrajinském OSM fóru (částečně v angličtině, částečně v ukrajinštině) (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=725791#p725791">překlad</a>)</li>
 	<li>Diskuze na <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-November/081683.html">talk</a> mail listu, která začala příspěvkem kritizujícím toto rozhodnutí.</li>
- 	<li>Několik příspěvků v OSM denících ukrajinských mapperů rozporujících rozhodnutí včetně <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Kilkenni/diary/46999">tohoto</a> a <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Kilkenni/diary/47017">tohoto</a> od uživatele Kilkenni (s mnoha komentáři, včetně reakcí na ad-hominem útoky, které příspěvek obsahuje.)</li>
+ 	<li>Několik příspěvků v OSM deníčcích ukrajinských mapperů rozporujících rozhodnutí včetně <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Kilkenni/diary/46999">tohoto</a> a <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Kilkenni/diary/47017">tohoto</a> od uživatele Kilkenni (s mnoha komentáři, včetně reakcí na ad-hominem útoky, které příspěvek obsahuje.)</li>
 	<li>Toto téma na <a href="https://www.reddit.com/r/openstreetmap/comments/a1ap81/the_ukrainian_embassy_to_uk_wants_the_osmf_to/">Redditu</a></li>
- 	<li>Několik lidí navrhovalo, jak mapovat sporná a zabraná území na <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-November/081723.html">talk</a> a tagging (<a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-November/041112.html">1</a>, <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-November/041122.html">2</a>) mail listech. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Mapping_disputed_boundaries">návrh od johnparis</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/ClaimedBorders">návrh od Rory</a>). Mluvilo se také o tom, zda má smysl tyto nároky ukládat vůbec v OSM.</li>
+ 	<li>Několik lidí na <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-November/081723.html">talk</a> a tagging (<a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-November/041112.html">1</a>, <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2018-November/041122.html">2</a>) mail listech navrhlo možné způsoby mapování sporných a zabraných území. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Mapping_disputed_boundaries">návrh od johnparis</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/ClaimedBorders">návrh od Rory</a>). Mluvilo se také o tom, zda má smysl tyto nároky vůbec v OSM ukládat.</li>
 	<li>Radě Nadace OSM byla zaslána <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2018-November/081764.html">formální stížnost</a>.</li>
 </ul>
 </li>
- 	<li id="wn436_18916">Rada Nadace OSM <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2018-November/005456.html">informovala</a> členy nadace, že odmítla požadavek na zamítnutí žádosti o členství asi 100 nových účtů z 15. listopadu z Indie, kdy většina přišla z jedné IP adresy z firmy 'dobře známé' v OpenStreetMap". Noví členové nadace ale tento rok nemají volební právo. Toto rozhodnutí bylo následováno dlouhou diskuzí na mail listu.</li>
- 	<li id="wn436_18871">Joost Schouppe, kandidát na člena rady do letošních voleb Nadace OSM, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/joost%20schouppe/diary/46970">analyzoval</a> členství v Nadaci OSM dle země jak v absolutních číslech, tak relativně podle počtu přispěvatelů.</li>
+ 	<li id="wn436_18916">Rada Nadace OSM <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2018-November/005456.html">informovala</a> členy nadace, že odmítla požadavek na zamítnutí žádosti o členství asi 100 nových účtů z 15. listopadu z Indie, kdy většina přišla z jedné IP adresy z firmy 'dobře známé' v OpenStreetMap". Noví členové nadace nemají letos volební právo. Toto rozhodnutí bylo následováno dlouhou diskuzí na mail listu.</li>
+ 	<li id="wn436_18871">Joost Schouppe, kandidát na člena rady do letošních voleb Nadace OSM, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/joost%20schouppe/diary/46970">analyzoval</a> členství v Nadaci OSM dle země a to jak v absolutních číslech tak i relativně podle počtu přispěvatelů.</li>
 	<li id="wn436_18885">Na obvyklém místě byly zpřístupněny zápisy z <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Group_Minutes/DWG_2018_07_10">10. 07.</a>, <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Group_Minutes/DWG_2018_09_13">13. 09.</a> a <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Group_Minutes/DWG_2018_11_15">15. 11. </a> pracovní skupiny Data Working Group.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18915">Studenti evropského programu Erasmus+ ze skupiny Youth Humanitarian OpenStreetMap (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/EuYoutH_OSM">euYoutH_OSM</a>) <a href="https://twitter.com/euYoutH_OSM/status/1067187134237483008">oznámili</a> na Twitteru, že 23. listopadu začalo jejich školení ohledně OpenStreetMap částí vedenou učiteli Nuno Azevedo a Elizabete Oliveira. Učitelé je naučili s pomocí editoru JOSM lépe zmapovat ostrov Terceira. euYoutH_OSM 26. listopadu <a href="https://twitter.com/euYoutH_OSM/status/1067192518243205120">oznámili</a> že kurz Sports Technician nabízí možnost školení v JOSM. Absolventi tohoto kurzu <a href="https://www.openstreetmap.org/user/NunoMASAzevedo/diary">se naučili</a> jak tvořit budovy, jejich vlastnosti a popisovat struktury, které je ještě potřeba zmapovat.</li>
+ 	<li id="wn436_18915">Studenti evropského programu Erasmus+ ze skupiny Youth Humanitarian OpenStreetMap (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/EuYoutH_OSM">euYoutH_OSM</a>) <a href="https://twitter.com/euYoutH_OSM/status/1067187134237483008">oznámili</a> na Twitteru, že 23. listopadu začalo jejich první školení OpenStreetMap vedené učiteli Nuno Azevedem a Elizabete Oliveira. Ti je naučili, jak s pomocí editoru JOSM lépe zmapovat ostrov Terceira. euYoutH_OSM 26. listopadu <a href="https://twitter.com/euYoutH_OSM/status/1067192518243205120">oznámili</a>, že kurz Sports Technician nabízí možnost školení v JOSM. Absolventi tohoto kurzu <a href="https://www.openstreetmap.org/user/NunoMASAzevedo/diary">se naučili</a> jak vytvářet budovy, příslušenství a popisovat struktury, které je ještě potřeba zmapovat.</li>
 	<li id="wn436_18873">HOT a Kathmandu Living Labs budou <a href="https://www.hotosm.org/updates/meteor-site-visits-with-kathmandu-living-labs-in-nepal/">spolupracovat</a> na mapování hlavního města Nepálu Kathmandu. KLL budou nejprve na dálku mapovat budovy a posléze doplní chybějící informace na místě. Výsledky budou použity pro validaci datových sad pro Nepál, které ukazují míru ohrožení daného regionu přírodními katastrofami.</li>
 	<li id="wn436_18874">Tři studenti se <a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Getting-the-Bounding-Boxes-of-the-Validated-Regions-td5927802.html">ptají</a> na "validované regiony" pro projekt strojového učení. Plán je stáhnout datovou sadu pro trénování a testování automatických modelů mapování s použitím satelitních snímků.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_education">Vzdělávání</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18904">Část o práci s daty kurzu Udacity <a href="https://eu.udacity.com/course/data-analyst-nanodegree--nd002">Datový analytik</a> využívá jako projekt OpenStreetMap. Studentům je OSM představeno, včetně jeho datového modelu a oni pak mají za úkol vyexportovat, vyfiltrovat a analyzovat velké oblasti z OSM databáze.</li>
+ 	<li id="wn436_18904">Část kurzu Udacity <a href="https://eu.udacity.com/course/data-analyst-nanodegree--nd002">Datový analytik</a> o práci s daty je založena na OpenStreetMap. Studentům je představeno OSM a jeho datový model a oni pak mají za úkol vyexportovat, vyfiltrovat a analyzovat velké oblasti z OSM databáze.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18903">Agent hry Ingress Hinata Kino <a href="https://twitter.com/hinata_k/status/1064801471214972928">publikoval</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/ja.svg" alt="(ja)" /> mapu reálných lokalit pro ingress. <a href="https://plus.google.com/+HinataKino/posts/PtL5ipBtccE?iem=4&amp;gpawv=1&amp;hl=ja-JP">Zmapoval</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/ja.svg" alt="(ja)" /> místo, kde se konala akce s anime za pomocí mapy postavení na OSM.</li>
+ 	<li id="wn436_18903">Agent hry Ingress Hinata Kino <a href="https://twitter.com/hinata_k/status/1064801471214972928">publikoval</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/ja.svg" alt="(ja)" /> mapu reálných lokalit pro Ingress. <a href="https://plus.google.com/+HinataKino/posts/PtL5ipBtccE?iem=4&amp;gpawv=1&amp;hl=ja-JP">Zmapoval</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/ja.svg" alt="(ja)" /> místo, kde se konala akce s anime za pomocí mapy založené na OSM.</li>
 	<li id="wn436_18902">Uživatel wikipedie Triglav <a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Triglav/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%9A%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E4%B8%80%E8%BE%BA%E5%80%92%E3%81%AA%E6%96%B9%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A1%93">píše</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/ja.svg" alt="(ja)" /> o možnosti, jak vkládat OSM mapy do stránek na wikipedii. Můžete zkombinovat relace z OSM s Wikidaty a výsledek pak zobrazit na Wikipedii.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_software">Software</h2>
@@ -203,25 +202,25 @@ a {
 </ul>
 <h2 id="wn436_releases">Nová vydání</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18887">Byla vydána verze 4.17.0 mapového stylu Carto pro hlavní mapu na webu osm.org. Jak <a href="https://www.openstreetmap.org/user/kocio/diary/46993">píše</a> Daniel Koć na svém blogu, změny zahrnují dřívější vykreslení přírodních oblastí, pročištění prostředních přiblížení a nové vykreslování a ikony pro několik typů objektů.</li>
+ 	<li id="wn436_18887">Byla vydána verze 4.17.0 mapového stylu Carto pro hlavní mapu na webu osm.org. Jak na svém blogu <a href="https://www.openstreetmap.org/user/kocio/diary/46993">píše</a> Daniel Koć, změny zahrnují dřívější vykreslení přírodních oblastí, pročištění prostředních přiblížení a nové vykreslování a nové ikony u několika typů objektů.</li>
 	<li id="wn436_18898">GIScience Research Group z Heidelbergu <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2018/11/25/qgis-plugin-osm-tools-v32-published/">publikovali</a> verzi 3.2 svého pluginu <a href="https://github.com/nilsnolde/osmtools">OSM Tools</a> pro QGIS. Ten nyní obsahuje přístup k routovací službě <a href="http://openrouteservice.org/">openrouteservice.org</a>.</li>
 	<li id="wn436_18918">Nedávno byla <a href="http://blog.qgis.org/2018/10/28/qgis-3-4-madeira-is-released/">vydána</a> verze 3.4 programu QGIS s označením ‘Madeira’. Jedná se o první vydání v řadě 3 s dlouhou podporou. Nová verze zahrnuje spoustu nových vlastností, podívejte se na <a href="https://qgis.org/en/site/forusers/visualchangelog34/">popis změn</a>.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18905">... o detailní <a href="http://bexhill-osm.org.uk/?M=bosm&amp;T=none&amp;G=xmas.">mapě</a> anglického města Bexhill-on-Sea vytvořené s pomocí OpenStreetMap? A nyní s tématickou <a href="https://twitter.com/BexhillOSM/status/1066722252392140800">vánoční variantou</a>. Velmi zajímavá ukázka pro všechny organizace působící v turizmu.</li>
+ 	<li id="wn436_18905">... o detailní <a href="http://bexhill-osm.org.uk/?M=bosm&amp;T=none&amp;G=xmas.">mapě</a> anglického města Bexhill-on-Sea vytvořené s pomocí OpenStreetMap? A nyní s tématickou <a href="https://twitter.com/BexhillOSM/status/1066722252392140800">vánoční variantou</a>. Velmi zajímavá ukázka pro všechny organizace působící v turistickém ruchu.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_osm_in_the_media">OSM v médiích</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18878">Deccan Chronicle <a href="https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/211118/open-street-maps-help-tackle-disasters-experts.html">informují</a> o akci pořádané na indickém Institute of Management v Bangalore, kde přes 300 mapperů z 12 zemí diskutovalo krizové mapování další témata jako tagování mást a jazyky, budování komunit a další.</li>
+ 	<li id="wn436_18878">Deccan Chronicle <a href="https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/211118/open-street-maps-help-tackle-disasters-experts.html">informují</a> o akci pořádané na indickém Institute of Management v Bangalore, kde přes 300 mapperů z 12 zemí diskutovalo témata spojená s krizovým mapováním - důležitost krizového mapování, roli jazyků v mapování míst, budování komunit a mnoho dalších.</li>
 	<li id="wn436_18907">Web <em>The Better India</em> <a href="https://www.thebetterindia.com/165256/bengaluru-open-street-map-set-up-join-news/">láká</a> své čtenáře na nového koníčka: OSM. Krátký článek pokrývá některé základní informace o OSM, jak OSM může pomoci občanské společnosti a zmiňují i nedávnou konferenci State of the Map v Indii.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn436_18882">The Open Data Institute (ODI) <a href="https://theodi.org/article/we-call-on-the-government-to-work-with-google-apple-and-uber-to-publish-more-map-data-and-support-the-uks-emerging-technologies/">žádá</a> britskou vládu aby ukončila dominanci komerčních online gigantů co se týká prostorových dat pro Velkou Británii posunem obchodního modelu veřejných orgánů směrem k otevřeným datům a tlak na komerční firmy ohledně povinnosti zpřístupnit prostorová data. Široká a veřejná debata by měla určit roli veřejných a soukromých organizací v kontextu prostorových dat.</li>
+ 	<li id="wn436_18882">The Open Data Institute (ODI) <a href="https://theodi.org/article/we-call-on-the-government-to-work-with-google-apple-and-uber-to-publish-more-map-data-and-support-the-uks-emerging-technologies/">žádá</a> britskou vládu, aby ukončila dominanci komerčních online gigantů poskytujících prostorová data pro Velkou Británii posunem obchodního modelu veřejných orgánů směrem k otevřeným datům a zvážením zavedení povinnosti pro soukromé společnosti zpřístupnit prostorová data. Široká a veřejná debata by měla určit roli veřejných a soukromých organizací v kontextu prostorových dat.</li>
 	<li id="wn436_18891">Municipal Dreams <a href="https://twitter.com/MunicipalDreams/status/1064580711376666631">tweetují</a> starou mapu hlavního systému londýnských stok.</li>
 	<li id="wn436_18879">Německá spolková země Bádensko-Württembersko <a href="https://www.leo-bw.de/web/guest/themen/objektkategorien/3d-galerie/burgen-schlosser-kloster">uvolnil</a> pod proprietární licencí mnoho 3D modelů historických zámků, paláců a klášter. Repozitář Sketchfab obsahuje <a href="https://sketchfab.com/ladbw/collections/burgen-schlosser-und-kloster-in-baden-wurttemberg">adresář</a> pro doposud nestažitelné 3D modely. Jediná nevýhoda je, že zámek <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Neuschwanstein_Castle">Neuschwanstein</a> je v Bavorsku.</li>
- 	<li id="wn436_18910">Paul Ramsey <a href="https://blog.cleverelephant.ca/2018/11/esri-dominates.html">bloguje</a> o odpovědi zástupců obchodního týmu ESRI když Paul mluvil k lokální skupině uživatelů GIS o rizicích závislosti na jednom dodavateli software. (via <a href="https://twitter.com/Anonymaps/status/1067094562592698368">@anonymaps</a>)</li>
+ 	<li id="wn436_18910">Paul Ramsey <a href="https://blog.cleverelephant.ca/2018/11/esri-dominates.html">bloguje</a> o reakci zástupce obchodního týmu ESRI na jeho přednášku k lokální skupině uživatelů GIS o rizicích závislosti na jednom dodavateli software. (via <a href="https://twitter.com/Anonymaps/status/1067094562592698368">@anonymaps</a>)</li>
 </ul>
 <h2 id="wn436_upcoming_events">Plánované události</h2>
 <table>