tkas 2 years ago
parent
commit
6254ea5c7b
1 changed files with 23 additions and 11 deletions
 1. 23 11
    353.html

+ 23 - 11
353.html

@@ -127,31 +127,43 @@ a {
 
 <h2>OSM CZ</h2>
 <ul>
- <li></li>
+ <li>Duplicitní <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016593.html">budovy</a> po několika importech z RUIANu.</li>
+ <li>V jakém rozlišení a otočení <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016595.html">nahrávat</a> fotky do DB rozcestníků?</li>
+ <li><a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016603.html">Ulehčit</a> život Mariánovi?</li>
+ <li>Proč <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016612.html">tahala</a> navigace přes tenhle most v Žirovnicích?</li>
+ <li>Podivné <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016619.html">cyklopruhy</a> v okolí Oder a Hranic.</li>
+ <li>Mirek Suchý narazil na uživatele s nakouslým ovocem a ptá se, co jim <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016621.html">doporučovat</a> na záznam trasy.</li>
+ <li>Chyba v JOSM podivně <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016627.html">pojmenovávající</a> sady změn.</li>
+ <li>Marián žádá o názor jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016637.html">otagovat</a> konkrétní svatý obrázek.</li>
+ <li>Práce s <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016643.html">nevhodnými</a> fotkami v databázi fotek a při kontrole rozcestníků.</li>
+ <li>Mirek dává návod jak s pomocí overpass turbo <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016650.html">mapovat</a> jména rozcestníků.</li>
+ <li>Jak ideálně mapovat <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016653.html">dálniční návěstí</a>?</li>
+ <li>Zajímavý <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016667.html">popis</a> situace ohledně OSM a úřadů obecně v Bosně a problémy s využitím tamní katastrální mapy.</li>
+ <li>ZbyCZ <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2017-April/016672.html">upozorňuje</a> na překlady pro aktuální verzi editoru iD.</li>
 </ul>
 
 <h2>OSM SK</h2>
 <ul>
- <li></li>
+ <li>Má se při <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/ZjYbQOgpI2k">mapování mostů</a> přidávat jejich číslo do tagu <code>ref</code>, nebo použít něco jiného?</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn353_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn353_14878">Marc Gemis (<a href="https://www.openstreetmap.org/user/escada">Escada</a>) explains the <a href="http://www.osm.be/2017/04/21/en-post-survey.html">workflow</a> he follows when he surveys an area to map on OpenStreetMap.</li>
- 	<li id="wn353_14859">Christoph Hormann <a href="http://blog.imagico.de/images-for-mapping-update-11/">provides</a> new <a href="http://maps.imagico.de/#map=2/55.000/-42.000&amp;lang=de&amp;l=sat&amp;r=osmim&amp;o=3&amp;ui=0">satellite images</a> for mapping on his website <a href="http://imagico.de/">imagico.de</a>. The pictures show the North Sea in Germany, Denmark and the Netherlands, the Petschorasee coast in the North of Russia, part of the Arctic coastline and islands in the North Atlantic.</li>
- 	<li id="wn353_14882">Michael Tsang asks <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-April/032189.html">for votes</a> for his <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/bus_bay">proposal</a> <code>bus_bay=left/right/both</code>. Michael also <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-April/032188.html">extends</a> the <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/through_service">voting</a> for <code>through_service</code> and asks for increased participation.</li>
- 	<li id="wn353_14872">A discussion about how to map a mill channel/trench started both in the German <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58125">forum</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58125">překlad</a>) and the <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-April/032154.html">Tagging mailing list</a> at about the same time. <code>waterway=leat</code> is called the water providing <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Leat">alternative</a> for the existing tags <code>waterway=ditch</code>, <code>drain</code> and <code>canal</code>is proposed. The German forum prefers <code>waterway=ditch</code>, so far.</li>
- 	<li id="wn353_14877"><code>surface=cobblestone</code> was discussed on the <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58116">German forum</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58116">překlad</a>), after wiki fiddling changed the original intent of the tag over the years. Do we all have to start retagging what we know colloquially as cobblestone to <code>surface=sett</code>? Or do we make the definitions in the wiki the way they started out?</li>
- 	<li id="wn353_14874">Élisée Reclus (@reclus23) <a href="https://twitter.com/reclus23/status/855052651859505152">tweets</a> that "In #Ruhrgebiet the cycle path signposts in #OpenStreetMap soon <a href="http://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/auch-im-ruhrgebiet-gibt-es-bald-radeln-nach-zahlen-id210233665.html">have</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/auch-im-ruhrgebiet-gibt-es-bald-radeln-nach-zahlen-id210233665.html">překlad</a>) to be changed / supplemented". He also <a href="https://twitter.com/reclus23/status/855057499942256640">points out</a> that new signposts might also be rescue points tagged <code>highway=emergency_access_point</code> or <code>emergency=access_point</code>.</li>
+ 	<li id="wn353_14878">Marc Gemis (<a href="https://www.openstreetmap.org/user/escada">Escada</a>) vysvětluje svůj <a href="http://www.osm.be/2017/04/21/en-post-survey.html">pracovní postup</a>, který používá pro zmapování oblasti pro OpenStreetMap.</li>
+ 	<li id="wn353_14859">Christoph Hormann <a href="http://blog.imagico.de/images-for-mapping-update-11/">poskytuje</a> na svém webu <a href="http://imagico.de/">imagico.de</a> nové <a href="http://maps.imagico.de/#map=2/55.000/-42.000&amp;lang=de&amp;l=sat&amp;r=osmim&amp;o=3&amp;ui=0">satelitní snímky</a> pro mapování. Snímky zachycují Severní moře v Německu, Dánsku a Holandsku a části Severního Ruska a ostrovy Severního Atlantiku.</li>
+ 	<li id="wn353_14882">Michael Tsang žádá o <a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-April/032189.html">hlasování</a> pro svůj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/bus_bay">návrh</a> <code>bus_bay=left/right/both</code>. Michael také <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-April/032188.html">rozšířil</a> stávající <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/through_service">hlasování</a> pro <code>through_service</code> a žádá o zvýšenou účast.</li>
+ 	<li id="wn353_14872">Diskuze o tom, jak mapovat vodní náhony/kanály je jak na <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58125">německém fóru</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58125">překlad</a>), tak na <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-April/032154.html">tagging mail listu</a>. <code>waterway=leat</code> je nazýván <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Leat">alternativou</a> k existujícím tagům <code>waterway=ditch</code>, <code>drain</code> a <code>canal</code>. Německé fórum ale zatím stále preferuje <code>waterway=ditch</code>.</li>
+ 	<li id="wn353_14877">Poté, co postupné úpravy wiki změnily během let původní vyznění pro tag <code>surface=cobblestone</code>, byla situace diskutována na <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58116">německém fóru</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58116">překlad</a>). Měli by jsme začít opravovat tagování toho co známe jako cobblestone na <code>surface=sett</code>? Nebo upravíme definici na wiki na stav jako byl na začátku</li>
+ <li id="wn353_14874">Élisée Reclus (@reclus23) <a href="https://twitter.com/reclus23/status/855052651859505152">tweetuje</a>, že "v #Porůří bude brzy potřeba v #OpenStreetMap <a href="http://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/auch-im-ruhrgebiet-gibt-es-bald-radeln-nach-zahlen-id210233665.html">přeznačit</a> <img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatic <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/auch-im-ruhrgebiet-gibt-es-bald-radeln-nach-zahlen-id210233665.html">překlad</a>) rozcestníky cyklo stezek". Také <a href="https://twitter.com/reclus23/status/855057499942256640">upozorňuje</a>, že nové rozcestníky by mohly být tagovány jako <code>highway=emergency_access_point</code> nebo <code>emergency=access_point</code>.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn353_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn353_14876">Whoever currently scrapes the JOSM server is kindly, but urgently asked to <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/josm-dev/2017-April/007837.html">stop</a> it.</li>
+ 	<li id="wn353_14876">Kdokoliv aktuálně mučí JOSM server je laskavě, ale urgentně žádán, aby <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/josm-dev/2017-April/007837.html">přestal</a>.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn353_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn353_14856">On the recent OSMF Board meeting on 18th April a possible directive was discussed on how to deal with commercially organized edits in a <em>largely</em> non-public item of the agenda. This <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2017-April/004134.html">led</a> to a turmoil prior to the meeting. A theme in the public part was also a possible change of the e-mail provider for osmfoundation.org (Gmail) to a self hosted solution.</li>
- 	<li id="wn353_14869">"OSMUK Chapter has opened a dialogue at senior level with Highways England about access to their data and they have indicated they are open to releasing data to us", <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2017-April/020144.html">says</a> Brian Prangle at Talk-GB. He lists a number of features to add to the initial request of data. Your comments are welcome.</li>
+ 	<li id="wn353_14856">Na posledním zasedání rady Nadace OSM 18. dubna byly diskutovány možné direktivy ohledně komerčně organizovaných editací. Tato část jednání byla neveřejná. To vedlo již před jednáním k <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2017-April/004134.html">nespokojenostem</a>. Bod ve veřejném programu byla také možná změna poskytovatele e-mailů pro osmfoundation.org (Gmail) na vlastní server.</li>
+ 	<li id="wn353_14869">OSM UK začala diskuzi s Highways England o přístupu k jejich datům a zdá se, že jsou otevření nám data uvolnit", <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2017-April/020144.html">řekl</a> Brian Prangle na talk-gb. Vyjmenoval seznam vlastností pro přidání k prvotní žádosti o data a žádá o komentáře.</li>
 </ul>
 <h2 id="wn353_events">Události</h2>
 <ul>