Browse Source

proofreading of #518

Marián Kyral 1 year ago
parent
commit
56344297c0
1 changed files with 17 additions and 17 deletions
 1. 17 17
    518.html

+ 17 - 17
518.html

@@ -151,28 +151,28 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
  <li>Příliš mnoho <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/0xa6ce4nfhc">fotek</a> na freemap.sk a je to špatně nebo ne?</li>
  <li>Nová ortofoto <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/W3Ayv1OflF4">vrstva</a> na freemap.sk a její technické řešení.</li>
  <li>Stav <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/aNrbxZxC6nw">zmapování</a> adres a některých budov v OSM a aktuální postup importu z registru.</li>
- <li><a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/Kwmo530wIzk">Tagování</a> <code>access=forestry</code> a <code>vehicle=forestry</code>, jeho důsledky a kontrola, zda je použité správně.</li>
+ <li><a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/Kwmo530wIzk">Tagování</a> <code>access=forestry</code> a <code>vehicle=forestry</code> — jeho důsledky a kontrola jeho správného použití.</li>
  <li>Návrh <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/byju_wFKxZc">zónování</a> NP Muráňská planina a použití mapy jako TMS vrstvy pro JOSM.</li>
  <li>Mapy.cz na Slovensku již vytvářejí <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/GIvDQqh-wtw">mapu</a> z dat projektu OpenStreetMap.</li>
  <li>Několik základních <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/ndPkA1_W0jY">dotazů</a> na mapování, použití GPX a ortofoto mapy.</li>
- <li>V plánuje <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/y8UKX-e3blQ">rozšíření</a> pokrytí vrstvy X pro freemap.sk. Jen je otázka kam to přinese největší užitek.</li>
+ <li>Martin plánuje <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/y8UKX-e3blQ">rozšíření</a> pokrytí vrstvy X pro freemap.sk. Jen je otázka kam to přinese největší užitek.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn518_about_us">O nás</h2>
 <ul>
-  <li id="wn518_22752">Od čísla 516 publikujeme i verzi v čínštině, přesněji v tchajwanské mandarinštině a tradiční čínštině, kterými se mluví a píše na Tchajwanu. Jsme velmi rádi a doufáme, že přístupnost novým čtenářům v Asii podpoří OpenStreetMap.</li>
+  <li id="wn518_22752">Od čísla 516 publikujeme i verzi v čínštině, přesněji v tchajwanské mandarinštině a tradiční čínštině. Jazyky, kterými se mluví a píše na Tchajwanu. Jsme velmi rádi a doufáme, že zpřístupnění obsahu novým čtenářům podpoří OpenStreetMap v Asii.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn518_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
 	<li id="wn518_22755">Chuck Sanders <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-us/2020-June/020102.html">hledá</a> shodu pro <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:OpenRailwayMap/Tagging_in_North_America">návrh</a> na tagování kolejí, speciálně způsobu využití tagů <code>reporting_marks=*</code> a <code>operator=*</code>.</li>
- <li id="wn518_22747">Po diskuzi ohledně poskytování varování před nahráním změn uživatelům s editacemi na velkém území (s velkým bounding boxem) byl vytvořen <a href="https://josm.openstreetmap.de/ticket/19381">záznam</a> pro editor JOSM. Myšlenka byla <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2020-June/thread.html#84900">kladně přijata</a> na talk mail listu. Dostupnost varování je plánována na další vydání editoru JOSM.</li>
+ <li id="wn518_22747">Po diskuzi ohledně poskytování varování před nahráním změn uživatelům s editacemi na velkém území (s velkým bounding boxem) byl vytvořen <a href="https://josm.openstreetmap.de/ticket/19381">požadavek</a> pro editor JOSM. Myšlenka byla na talk mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2020-June/thread.html#84900">kladně přijata</a>. Implementace varování je plánována do následující verze editoru JOSM.</li>
 	<li id="wn518_22745">Florian Lohoff <a href="https://f.zz.de/posts/202006170946.nrw_opendata_hausumringe_und_openstreetmap/">vytvořil</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://f.zz.de/posts/202006170946.nrw_opendata_hausumringe_und_openstreetmap/">překlad</a>) několik zajímavých vizualizací ukazujících rozdíly mezi daty OSM a veřejné správy v oblasti Kolína. Nejde jen o <a href="https://osm.zz.de/dbview/?db=alkisdiff-nrw&amp;layer=buildingnotinosm#51.77018,8.56635,17z">chybějící budovy</a>, ale také <a href="https://osm.zz.de/dbview/?db=alkisdiff-nrw&amp;layer=misclassified#51.9852,8.79118,17z">rozdíly v klasifikaci</a> objektů jako jsou garáže nebo elektrické stanice obsahující jen tag <code>building=yes</code>.</li>
- 	<li id="wn518_22782">Začalo hlasování ohledně <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/3rd_and_4th_rail">návrhu</a> Garry Keenora na tagování železničních tratí s elektrifikačním systémem využívajícím třetí nebo čtvrtou kolej.</li>
+ 	<li id="wn518_22782">Začalo hlasování o <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/3rd_and_4th_rail">návrhu</a> Garry Keenora na tagování železničních tratí s elektrifikačním systémem využívajícím třetí nebo čtvrtou kolej.</li>
 	<li id="wn518_22756">Uživatel Pelderson připravil <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Recreational_route_relation_roles">návrh</a> pro nové role v relacích rekreačních stezek, jmenovitě <code>alternative</code>, <code>excursion</code>, <code>approach</code> a <code>connection</code>. Návrh byl schválen s 36 hlasy pro, 1 proti a 1 hlas se zdržel hlasování.</li>
- 	<li id="wn518_22770">Joseph Eisenberg <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-June/053449.html">aktualizoval</a> svůj <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Qanat">existující návrh</a> pro tag <code>man_made=qanat</code> a žádá o komentáře. Je určen pro podezmní akvadukty budované tradičními postupy, který se vyskytuje převážně na Středním východě.</li>
- 	<li id="wn518_22779">Martijn van Exel našel pozůstatky z importu TIGER a <a href="https://twitter.com/mvexel/status/1274812416337952768">nabízí</a> živý přenos, jak se snažil vypořádat s tímto zmatkem. Podle jeho <a href="https://ma.rtijn.org/2020/06/24/live-openstreetmap-mapping-on-twitch-is-fun.html">blogu</a> bylo živé mapování v JOSM s obecenstvem zábava. Nakonec zjistil, že bude jednodušší vše smazat a začít znovu.</li>
- 	<li id="wn518_22777">Německá komunita připravila wiki stránku pro projekt '<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Schwerpunkt_der_Woche">Cíl týdne</a>' <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Schwerpunkt_der_Woche#woche_15">překlad</a>). Zde budou zapsány a upravovány týdně zadávané úkoly, v minulých týdnech se například kontrolovaly poštovní směrovací čísla. Skupina se organizuje za pomocí <a href="https://t.me/OSM_de">Telegramu</a>.</li>
+ 	<li id="wn518_22770">Joseph Eisenberg <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-June/053449.html">aktualizoval</a> svůj <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Qanat">existující návrh</a> pro tag <code>man_made=qanat</code> a žádá o komentáře. Je určen pro podzemní akvadukty budované tradičními postupy, který se vyskytuje převážně na Středním východě.</li>
+ 	<li id="wn518_22779">Martijn van Exel našel pozůstatky z importu TIGER a naživo <a href="https://twitter.com/mvexel/status/1274812416337952768">přenášel</a> svůj pokus se s tímto zmatkem vypořádat. Nakonec zjistil, že bude jednodušší vše smazat a začít znovu. Podle jeho <a href="https://ma.rtijn.org/2020/06/24/live-openstreetmap-mapping-on-twitch-is-fun.html">blogu</a> bylo živé mapování v JOSM s obecenstvem zábava.</li>
+ 	<li id="wn518_22777">Německá komunita připravila wiki stránku pro projekt '<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Schwerpunkt_der_Woche">Cíl týdne</a>' <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Schwerpunkt_der_Woche#woche_15">překlad</a>). Zde budou zapsány a upravovány týdně zadávané úkoly. V minulých týdnech se například kontrolovala poštovní směrovací čísla. Skupina se organizuje na <a href="https://t.me/OSM_de">Telegramu</a>.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn518_community">Komunita</h2>
@@ -181,12 +181,12 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 	<li id="wn518_22740">OpenStreetMap US <a href="https://www.openstreetmap.us/2020/06/cocadopted/">zavedli</a> pravidla <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Foundation/Local_Chapters/United_States/Code_of_Conduct_Committee/OSM_US_Code_of_Conduct">slušného chování</a> a definovali <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Foundation/Local_Chapters/United_States/Code_of_Conduct_Committee/ModerationProcess">proces řešení</a> jeho porušování. Pravidla se týkají komunikačních kanálů specifických pro OSM-US jako jsou Slack, OSM-US GitHub, facebooková skupina OSM-US a akce OSM-US, ale nemají žádný dosah na OpenStreetMap a komunikační kanály OpenStreetMap lokálně nebo celosvětově v jiných oblastech.</li>
 	<li id="wn518_22783">Objevily se různé komentáře ohledně převzetí Mapillary firmou Facebook:
 <ul>
- 	<li>V článku na medium.com se Joe Morrison <a href="https://medium.com/@joemorrison/why-on-earth-did-facebook-just-acquire-mapillary-9838405272f8">ptá</a>, proč Facebook převzal Mapillary. Nabízí také pohled na ty produkty Mapillary, které v komunitě OSM nemusí být dobře známé. Joe nabízí ve svém článku tři důvody k převzetí.</li>
+ 	<li>V článku na medium.com se Joe Morrison <a href="https://medium.com/@joemorrison/why-on-earth-did-facebook-just-acquire-mapillary-9838405272f8">ptá</a>, proč Facebook převzal Mapillary. Také představil produkty Mapillary, které nemusí být komunitě OSM dobře známé. Joe v článku nabídl tři možné důvody k převzetí.</li>
 	<li>Harry Wood <a href="https://twitter.com/harry_wood/status/1273775601648836609">porovnává</a> toto převzetí s tím, kdy Microsoft koupil GitHub.</li>
- 	<li>Ilya Zverev <a href="http://shtosm.ru/all/mapillary-in-2020-will-now-have-stories/">diskutuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://shtosm.ru/all/mapillary-in-2020-will-now-have-stories/">překlad</a>) o důsledcích převzetí pro budoucnost a udržitelnost Mapillary. Odhaduje, že Facebook by mohl v západních zemích pakovat své 'chyby', které se objevily při mapování podpořeném umělou inteligencí na základě satelitních snímků v rozvojových zemích.</li>
+ 	<li>Ilya Zverev <a href="http://shtosm.ru/all/mapillary-in-2020-will-now-have-stories/">diskutuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/ru.svg" alt="(ru)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://shtosm.ru/all/mapillary-in-2020-will-now-have-stories/">překlad</a>) o důsledcích převzetí pro budoucnost a udržitelnost Mapillary. Odhaduje, že Facebook by mohl v západních zemích opakovat 'chyby', které udělal v rozvojových zemích při mapování podle satelitních snímků podpořeném umělou inteligencí.</li>
 </ul>
 </li>
- 	<li id="wn518_22742">Požadavky na vlastnosti, které by měly být přidány na hlavní mapu OSM jsou tak pravidelné, jako <em>hromnice</em>. Tentokrát se jeden uživatel <a href="https://www.reddit.com/r/openstreetmap/comments/ha34de/why_points_of_interests_arent_clickable/">ptá</a> na Redditu, proč nejsou body zájmu klikatelné.</li>
+ 	<li id="wn518_22742">Požadavky na vlastnosti, které by měly být přidány na hlavní mapu OSM jsou tak pravidelné, jako <em>hromnice</em>. Tentokrát se uživatel na Redditu <a href="https://www.reddit.com/r/openstreetmap/comments/ha34de/why_points_of_interests_arent_clickable/">ptá</a>, proč nejsou body zájmu klikatelné.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn518_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
@@ -203,7 +203,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn518_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn518_22759">Projekt <a href="https://audaciousproject.org/ideas/">Audacious</a> oznámil, že v rámci svého programu podpoří pět projektů, včetně HOT. HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/audacious-announcement/">chce</a> zmapovat přes 1 miliardu lidí v 94 nejzranitelnějších zemích světa během následujících 5 let. Na talk mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2020-June/084984.html">připomíná</a> Christoph Hormann, že OSM nemapuje lidi ale spíše prostředí, ve kterém lidé žijí. Na blogu firmy Mapbox se Mikel Maron <a href="https://blog.mapbox.com/hot-receives-core-funding-to-bring-1-billion-people-to-the-map-cffd9d877afe">ohlíží</a> za historií HOT, kterou spoluzakládal. Za přečtení stojí dlouhý seznam <a href="https://www.hotosm.org/audacious-faq">FAQ</a> vydaný HOT, který obsahuje detaily ohledně financování, plánů HOT a dopadů na OSM.</li>
+ 	<li id="wn518_22759">Projekt <a href="https://audaciousproject.org/ideas/">Audacious</a> oznámil, že v rámci svého programu podpoří pět projektů, včetně HOT. HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/audacious-announcement/">chce</a> během následujících 5 let zmapovat "přes 1 miliardu lidí" v 94 nejzranitelnějších zemích světa. Na talk mail listu Christoph Hormann <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2020-June/084984.html">připomíná</a>, že OSM nemapuje lidi, ale spíše prostředí, ve kterém lidé žijí. Na blogu firmy Mapbox se Mikel Maron <a href="https://blog.mapbox.com/hot-receives-core-funding-to-bring-1-billion-people-to-the-map-cffd9d877afe">ohlíží</a> za historií HOT, projektu který spoluzakládal. Za přečtení stojí dlouhý seznam <a href="https://www.hotosm.org/audacious-faq">Často kladených otázek</a>, který obsahuje detaily o financování, plánech HOT a dopadech na OSM.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn518_maps">Mapy</h2>
@@ -213,13 +213,13 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn518_open_data">Otevřená data</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn518_22743">Geoprostorová komise britské vlády <a href="https://www.gov.uk/government/news/unlocking-the-power-of-location-the-uks-geospatial-strategy">zveřejnila</a> 16. června svou dlouho očekávanou národní geoprostorovou strategii. Dobře známe komentátory otevřených prostorových dat to nechalo chladnými. Počáteční postřehy jsou od: <a href="https://twitter.com/JeniT/status/1272944396699402240">Jeni Tennison</a> (ředitelka ODI), <a href="https://twitter.com/owenboswarva/status/1272967401722777600">Owena Boswarvy</a>, a <a href="https://twitter.com/ldodds/status/1272956046114533376">Leigh Doddse</a>. Richard Fairhurst <a href="https://twitter.com/richardf/status/1272976152479629318">se diví</a>, zda komise vůbec někdy slyšela o OpenStreetMap. Alespoň pokračuje program Ordnance Survey OpenData.</li>
+ 	<li id="wn518_22743">Geoprostorová komise britské vlády <a href="https://www.gov.uk/government/news/unlocking-the-power-of-location-the-uks-geospatial-strategy">zveřejnila</a> 16. června dlouho očekávanou národní geoprostorovou strategii. Dobře známé komentátory otevřených prostorových dat to nechalo chladnými. Počáteční postřehy jsou od: <a href="https://twitter.com/JeniT/status/1272944396699402240">Jeni Tennisonové</a> (ředitelka ODI), <a href="https://twitter.com/owenboswarva/status/1272967401722777600">Owena Boswarvy</a>, a <a href="https://twitter.com/ldodds/status/1272956046114533376">Leigh Doddse</a>. Richard Fairhurst <a href="https://twitter.com/richardf/status/1272976152479629318">se diví</a>, zda komise vůbec někdy slyšela o OpenStreetMap. Alespoň pokračuje program Ordnance Survey OpenData.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn518_releases">Nová vydání</h2>
 <ul>
 	<li id="wn518_22769">API pro analýzu historie OpenStreetMap vytvořené skupinou GIScience v Heidelbergu <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2020/06/19/ohsome-api-10-is-here/">dosáhlo</a> verze 1.0.</li>
- 	<li id="wn518_22774">Pro <a href="https://twitter.com/qgis/status/1274655198754021377">stažení</a> jsou k dispozici verze 3.14 a 3.10.7 LTR (long-term release) programu QGIS.</li>
+ 	<li id="wn518_22774">Ke <a href="https://twitter.com/qgis/status/1274655198754021377">stažení</a> jsou k dispozici verze 3.14 a 3.10.7 LTR (long-term release) programu QGIS.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn518_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
@@ -238,9 +238,9 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <h2 id="wn518_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
 	<li id="wn518_22787">Tom MacWright, jméno známé mnoha lidem ze světa OSM, píše na svém <a href="https://macwright.org/2020/06/21/ethics-in-geo.html">blogu</a> o 'etice v geo'. Jako vždy je k článku diskuze na <a href="https://news.ycombinator.com/item?id=23597231">hacker news</a>, včetně návrhů jiného prominentního člena komunity OSM, že licencování <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/WTFPL">WTFPL</a> má efekt odrazující 'ty špatné' od používání takto licencovaného software.</li>
- 	<li id="wn518_22776">Garmin <a href="https://cyclingtips.com/2020/06/garmins-new-edge-1030-plus-and-edge-130-plus-offer-fresh-features/">zveřejnil</a> detaily pro své nové zařízení řady Edge, modely 'Edge 1030 Plus' a 'Edge 130 Plus'. Nové zařízení nabízejí některé novinky, ale nepřináší žádné převratné zlepšení nebo nové funkce.</li>
- 	<li id="wn518_22692"><a href="https://meingruen.org/">meinGrün</a>, nové webová aplikace pro hledání zelených míst, <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2020/06/09/mit-%E2%80%9Emeingru%CC%88n%E2%80%9C-ins-gru%CC%88ne-%E2%80%93-projekt-startet-webapp-in-heidelberg-und-dresden/">byla spuštěna</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2020/06/09/mit-%E2%80%9Emeingru%CC%88n%E2%80%9C-ins-gru%CC%88ne-%E2%80%93-projekt-startet-webapp-in-heidelberg-und-dresden/">překlad</a>) 19. června s dvěma pilotními oblastmi, Drážďany a Heidelbergem.</li>
- 	<li id="wn518_22773">BBC <a href="https://www.bbc.com/news/science-environment-53119686">informuje</a> o úsilí mapovat mořské dno. Článek předpokládá, že v mapování dna bude využito i dobrovolnické mapování. Mořské dno je zatím z 81% nezmapované území.</li>
+ 	<li id="wn518_22776">Garmin <a href="https://cyclingtips.com/2020/06/garmins-new-edge-1030-plus-and-edge-130-plus-offer-fresh-features/">zveřejnil</a> detaily o svých nových zařízeních řady Edge, modelech 'Edge 1030 Plus' a 'Edge 130 Plus'. Nová zařízení nabízejí některé novinky, ale nepřináší žádné převratné zlepšení nebo nové funkce.</li>
+ 	<li id="wn518_22692"><a href="https://meingruen.org/">meinGrün</a>, nové webová aplikace pro hledání zelených míst, <a href="http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2020/06/09/mit-%E2%80%9Emeingru%CC%88n%E2%80%9C-ins-gru%CC%88ne-%E2%80%93-projekt-startet-webapp-in-heidelberg-und-dresden/">byla spuštěna</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2020/06/09/mit-%E2%80%9Emeingru%CC%88n%E2%80%9C-ins-gru%CC%88ne-%E2%80%93-projekt-startet-webapp-in-heidelberg-und-dresden/">překlad</a>) 19. června se dvěma pilotními oblastmi, Drážďany a Heidelbergem.</li>
+ 	<li id="wn518_22773">BBC <a href="https://www.bbc.com/news/science-environment-53119686">informuje</a> o úsilí mapovat mořské dno. Článek předpokládá, že v mapování dna bude využito i dobrovolnické mapování. Mořské dno je zatím z 81&nbsp;% nezmapovaným územím.</li>
  <li id="wn518_22764">Mapová data s vysokým rozlišením jsou důležitá pro vývojáře samořiditelných aut. S podporou tchajwanské vlády <a href="http://news.secr.ncku.edu.tw/p/405-1037-208271,c5934.php">založila</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=http://news.secr.ncku.edu.tw/p/405-1037-208271,c5934.php">překlad</a>) National Cheng Kung University výzkumné centrum High Definition Maps (HDMRC). To pomůže vládě a průmyslu s rozvojem standardů, zpracováním mapových dat a verifikací HD mapování na Tchajwanu.</li>
 </ul>