Browse Source

corrections of #452

jmacura 2 years ago
parent
commit
4eee124734
1 changed files with 27 additions and 28 deletions
 1. 27 28
    452.html

+ 27 - 28
452.html

@@ -124,14 +124,14 @@ a {
 <!-- place picture here -->
 <div class="wp-caption alignnone" style="width: 786px;">
 <p class="wp-caption-text"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/art13_3.png" alt="Logo" width="776" height="685" /></p>
-<p class="wp-caption-text">OpenStreetMap protestuje proti článku 13 směrnice EU o autorském právu <a href="#wn452_19716"><sup>1</sup></a> | © OpenStreetMap</p>
+<p class="wp-caption-text">OpenStreetMap protestuje proti článku 13 Směrnice EU o autorském právu <a href="#wn452_19716"><sup>1</sup></a> | © OpenStreetMap</p>
 </div>
 
 <h2>OSM CZ</h2>
 <ul>
  <li>Mají nějaký <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-March/020998.html">význam</a> relace jen s jedním členem?</li>
  <li>Existuje nějaký <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-March/021002.html">nástroj</a> na filtrování poznámek (OSM Notes) v mapě, tj. zobrazit jen ty novější než zadané datum a případně v nich hledat zadaný text?</li>
- <li>Nepřenesené některé české <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-March/021011.html">čísla</a> WeeklyOSM po stěhování serverů (později opraveno).</li>
+ <li>Nepřenesená některá česká <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-March/021011.html">čísla</a> WeeklyOSM po stěhování serverů (později opraveno).</li>
  <li>Jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-March/021012.html">zadat</a> tagy ve Fody, které nejsou v nabídce přímo v dialogu pro nahrání fotky na osmap.cz?</li>
  <li>Rozcestníky <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-March/021019.html">bez ref</a> tagujeme jako <code>ref=none</code>, nicméně wiki pro tento případ uvádí <code>noref=yes</code>. Co s tím?</li>
 </ul>
@@ -146,18 +146,18 @@ a {
 
 <h2 id="wn452_[actual_category]">Aktuálně</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19695">Michael Reichert <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-March/006027.html">navrhuje</a> vypnutí OSM služeb nebo přidání bannerů na protest proti plánu EU implementovat nový kontroverzní autorský zákon. Nicméně zůstává otázka, zda jsou protesty proti politice EU důležitější, než jiná, již existující nebo nově navrhované omezení svobody jinde ve světě.</li>
+ 	<li id="wn452_19695">Michael Reichert <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-March/006027.html">navrhuje</a> vypnutí OSM služeb nebo přidání bannerů na protest proti plánu EU implementovat nový kontroverzní autorský zákon. Nicméně zůstává otázkou, zda jsou protesty proti politice EU důležitější, než jiná, již existující nebo nově navrhovaná, omezení svobody jinde ve světě.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_about_us">O nás</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19692">Přesun WeeklyOSM na server organizace FOSSGIS a další nezbytné kroky údržby byly dokončeny. Uživatelé si mohli všimnout krátkodobého přerušení našich služeb během víkendu při vlastním přesunu. Rádi bychom poděkovali Peterovi Barthovi a Andreasu Hubelovi za realizaci přesunu. Rádi bychom také speciálně poděkovali Anthony Bennettovi neboli <a href="https://twitter.com/InternetGeog">@internetgeog</a> z <a href="https://www.internetgeography.net/">www.internetgeography.net</a> za několikaletou předchozí administraci našeho webu, o který se staral od roku 2014.</li>
+ 	<li id="wn452_19692">Přesun WeeklyOSM na server organizace FOSSGIS a další nezbytné kroky údržby byly dokončeny. Uživatelé si mohli všimnout krátkodobého přerušení našich služeb během víkendu při vlastním přesunu. Rádi bychom poděkovali Peterovi Barthovi a Andreasi Hubelovi za realizaci přesunu. Rádi bychom také speciálně poděkovali Anthony Bennettovi neboli <a href="https://twitter.com/InternetGeog">@internetgeog</a> z <a href="https://www.internetgeography.net/">www.internetgeography.net</a> za několikaletou předchozí administraci našeho webu, o který se staral od roku 2014.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
 	<li id="wn452_19688">Jan S <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-March/043611.html">navrhuje</a> lepší rozlišování různých druhů policejních služeben. Jan připravil <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_Features/Police_facilites">návrh</a> a očekává komentáře.</li>
- 	<li id="wn452_19689">Členové <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Polytechnic_University_of_Milan">Polytechnic University of Milan</a> vytvořili <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PoliMappers/mapping_deforestation">stránku o mapování odlesňování</a> pro lepší pochopení a zmapování využití půdy, zjednodušení analýz a vizualizací problémů, například odlesňování.</li>
+ 	<li id="wn452_19689">Členové <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Polytechnic_University_of_Milan">Polytechnic University of Milan</a> vytvořili <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PoliMappers/mapping_deforestation">stránku o mapování odlesňování</a> pro lepší pochopení a zmapování využití půdy, s cílem zjednodušit analýzy a vizualizace environmentálních problémů, jako je odlesňování.</li>
 	<li id="wn452_19676">Paul Allen <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-March/043792.html">se ptá</a>, zda jsou super relace typu route <em>dobré, špatné nebo ošklivé</em>. V příspěvku na tagging mail listu zmiňuje některé výhody a nevýhody těchto kontroverzních konstrukcí. Během diskuze padl také dotaz, zda jsou lepší relace typu <code>type=route</code> obsahující podřízené relace.</li>
 	<li id="wn452_19684">Antoine Riche <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-March/043894.html">upozorňuje</a> na nediskutované změny wiki ohledně tagování cyklotras, což vyústilo v dlouhou diskuzi ohledně omezení v jednosměrkách.</li>
 	<li id="wn452_19660">Němečtí mappeři <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Relation:associatedStreet#Deprecation_of_associatedStreet_in_Germany">hlasují</a> o prohlášení relací typu <code>associatedStreet</code> v Německu za zastaralé.</li>
@@ -165,47 +165,47 @@ a {
 
 <h2 id="wn452_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19690">Po loňském příspěvku Alana McConchieho <a href="http://mappingmashups.net/2018/11/22/its-about-time-openstreetmap-showed-native-lands-on-the-map/">"Je čas, aby OpenStreetMap zobrazovalo na mapě původní země"</a> a schválení tagu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Daboriginal_lands"><code>boundary=aboriginal_lands</code></a> pro oficiální rezervace pro původní obyvatele, publikoval nyní další příspěvek nazvaný <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Alan/diary/47963">"Oblasti původních oblastí jsou konečně na mapě!"</a> protože hlavní OSM styl Carto již tyto věci <a href="https://www.openstreetmap.org/#map=8/45.617/-107.979">zobrazuje</a>.</li>
- 	<li id="wn452_19662">Nick Doiron <a href="https://medium.com/@mapmeld/finding-vandals-and-language-hotspots-on-openstreetmap-f46c1e825a0b">sdílí</a> svá zjištění z průzkumu OSM dat v němž se zaměřil na lokální jazyky a písmena patřící do různých bloků systému Unicode. Mimo očekávané shluky našel také bludné balvany a další zvláštnosti. Vše si můžete <a href="https://mapmeld.com/osm-unicode-coverage/">prohlédnout</a> na celosvětové mapě.</li>
+ 	<li id="wn452_19690">Po loňském příspěvku Alana McConchieho <a href="http://mappingmashups.net/2018/11/22/its-about-time-openstreetmap-showed-native-lands-on-the-map/">"Je čas, aby OpenStreetMap zobrazovalo na mapě původní země"</a> a schválení tagu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Daboriginal_lands"><code>boundary=aboriginal_lands</code></a> pro oficiální rezervace pro původní obyvatele, publikoval nyní další příspěvek nazvaný <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Alan/diary/47963">"Oblasti původních obyvatel jsou konečně na mapě!"</a> protože hlavní styl OSM Carto již tyto oblasti <a href="https://www.openstreetmap.org/#map=8/45.617/-107.979">zobrazuje</a>.</li>
+ 	<li id="wn452_19662">Nick Doiron <a href="https://medium.com/@mapmeld/finding-vandals-and-language-hotspots-on-openstreetmap-f46c1e825a0b">sdílí</a> svá zjištění z průzkumu dat OSM, v němž se zaměřil na lokální jazyky a písmena patřící do různých bloků systému Unicode. Mimo očekávané shluky našel také "bludné balvany" a další zvláštnosti. Vše si můžete <a href="https://mapmeld.com/osm-unicode-coverage/">prohlédnout</a> na celosvětové mapě.</li>
 	<li id="wn452_19671">Na webu OpenCage <a href="https://blog.opencagedata.com/post/openstreetmap-in-kenya">najdete</a> rozhovor s Laurou Mugeha o její motivaci přispívat do OSM, jak OSM v Keni funguje a kde vidí budoucnost OSM za 10 let.</li>
- 	<li id="wn452_19691">Nedávno jsme <a href="https://www.weeklyosm.eu/cz/archives/11622#wn451_19621">informovali</a> o nové vlastnosti programu OsmAnd nabízejícím navigaci veřejnou dopravou. OsmAnd nyní <a href="https://osmand.net/blog/guideline-pt">publikoval</a> blogový příspěvek o mapování tras veřejné dopravy.</li>
+ 	<li id="wn452_19691">Nedávno jsme <a href="https://www.weeklyosm.eu/cz/archives/11622#wn451_19621">informovali</a> o nové vlastnosti programu OsmAnd nabízející navigaci veřejnou dopravou. OsmAnd nyní <a href="https://osmand.net/blog/guideline-pt">publikoval</a> blogový příspěvek o mapování tras veřejné dopravy.</li>
 	<li id="wn452_19612">Švýcarské lokální zastoupení Nadace OSM <a href="https://sosm.ch/allianz-faires-urheberrecht/">podporuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> <a href="https://faires-urheberrecht.ch/"><em>Alianci pro fér autorský zákon ve Švýcarsku</em></a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" />.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_imports">Importy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19693">V souladu s dřívějším <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2019-March/005951.html">oznámením</a> je Norsku <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Bus_stop_import_Norway">plánován</a> import autobusových zastávek.</li>
+ 	<li id="wn452_19693">V souladu s dřívějším <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2019-March/005951.html">oznámením</a> je v Norsku <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Bus_stop_import_Norway">plánován</a> import autobusových zastávek.</li>
 	<li id="wn452_19683">Rory McCann <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/diversity-talk/2019-March/000397.html">informoval</a> o plánu importu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import_information_and_care_points_for_women_and_LGTBI_collectives_in_Catalunya">informačních míst</a> pro ženy a spolků <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT">LGBT</a> ve španělském Katalánsku.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19701">Byl publikován <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group/Minutes/2019-02-14">zápis</a> z jednání Licence Working Group Nadace OSM ze 14.února.</li>
+ 	<li id="wn452_19701">Byl publikován <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group/Minutes/2019-02-14">zápis</a> z jednání Licence Working Group Nadace OSM ze 14. února.</li>
 	<li id="wn452_19657">Provozní tým Nadace OSM <a href="https://twitter.com/OSM_Tech/status/1105372877849853952">oznámil</a> na Twitteru, že jeden z dlaždicových serverů OSM čelil <a href="https://github.com/openstreetmap/operations/issues/288">DoS útoku</a> od někoho využívajícího servery Amazonu a identifikaci (user agent) <a href="https://loadimpact.com/">Load Impact</a>.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_events">Události</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19687">Konference o otevřených geo technologiích a obchodu <a href="https://2019.foss4g-na.org">FOSS4G North America</a> se bude konat v termínu 15. - 18. dubna 2019 v americkém San Diegu. <a href="https://2019.foss4g-na.org/program/">Program</a> je dostupný na stránkách akce.</li>
+ 	<li id="wn452_19687">Konference o otevřených geotechnologiích a obchodu <a href="https://2019.foss4g-na.org">FOSS4G North America</a> se bude konat v termínu 15.&ndash;18. dubna 2019 v americkém San Diegu. <a href="https://2019.foss4g-na.org/program/">Program</a> je dostupný na stránkách akce.</li>
  <li id="wn452_19700">Další mapathon organizace <a href="https://mamapa.org">MAMAPA</a> se bude konat od 28. března v Abendakademie v německém Mannheimu. Mimo humanitárního zaměření mapathonu prosazuje MAMAPA integraci nových imigrantů v Německu tak, že místní a imigranti mapují v párech. Skrze společnou práci jsou tak <a href="https:/mamapa.org/organisation/support-mamapa">zmírňovány</a> předsudky a stereotypní myšlení a je posilována vzájemná důvěra.</li>
- 	<li id="wn452_19697">Sedmá pravidelná konference organizovaná OpenStreetMap France <a href="https://sotm2019.openstreetmap.fr/index.html">se bude konat</a> v termínu 14. - 16. června v Montpellier v areálu Paul Valéry University. Návrhy na prezentace v blocích 5, 25, 55 a 120 minut je možné <a href="https://sotm2019.openstreetmap.fr/contribution.html">zaslat</a> do 15. dubna.</li>
+ 	<li id="wn452_19697">Sedmá pravidelná konference organizovaná OpenStreetMap France <a href="https://sotm2019.openstreetmap.fr/index.html">se bude konat</a> v termínu 14.&ndash;16. června v Montpellier v areálu Paul Valéry University. Návrhy na prezentace v blocích dlouhých 5, 25, 55 a 120 minut je možné <a href="https://sotm2019.openstreetmap.fr/contribution.html">zaslat</a> do 15. dubna.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
 	<li id="wn452_19698">Russell Deffner <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/2019-March/014782.html">žádá</a> o pomoc s mapováním zaplavených oblastí v Mozambiku a Zimbabwe způsobených cyklonem Idai. Více informací o aktuálních úkolech najdete na <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cyclone_Idai">wiki</a>.</li>
- 	<li id="wn452_19677">Nina Strochlic <a href="https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/04/how-bidibidi-uganda-refugee-camp-became-city/">popisuje</a> v National Geographic, jak se uprchlický tábor Bidibidi v severní Ugandě transformuje v trvalé město. Poukazuje na to, jak humanitární mapování (a HOT speciálně) pomohli zdokumentovat tuto transformaci a poskytly cenná data pro plánování a správu rychle se rozvíjející oblasti.</li>
- 	<li id="wn452_19661">Příběh na MapGive, iniciativě U.S. Department of State’s Humanitarian Information Unit, <a href="https://mapgive.state.gov/stories/ittc-and-uganda.html">ukazuje</a>, jak aktualizované letecké snímky pomohly s dobrovolnickým humanitárním mapováním. MapGive pomohl mapovacímu úsilí Missing Maps v Ugandě a Bangladéši poskytnutím podpory a aktuálních snímků. Příspěvek na blogu ukazuje rozdíly v leteckých snímcích během let a nabízí porovnání OSM dat pro uprchlické tábory v severní Ugandě před a po mapování.</li>
+ 	<li id="wn452_19677">Nina Strochlic <a href="https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/04/how-bidibidi-uganda-refugee-camp-became-city/">popisuje</a> v National Geographic, jak se uprchlický tábor Bidibidi v severní Ugandě transformuje v trvalé město. Poukazuje na to, jak humanitární mapování (a HOT speciálně) pomohlo zdokumentovat tuto transformaci a poskytlo cenná data pro plánování a správu rychle se rozvíjející oblasti.</li>
+ 	<li id="wn452_19661">Příběh na MapGive, iniciativě U.S. Department of State’s Humanitarian Information Unit, <a href="https://mapgive.state.gov/stories/ittc-and-uganda.html">ukazuje</a>, jak aktualizované letecké snímky pomohly s dobrovolnickým humanitárním mapováním. MapGive pomohl mapovacímu úsilí Missing Maps v Ugandě a Bangladéši poskytnutím podpory a aktuálních snímků. Příspěvek na blogu ukazuje rozdíly v leteckých snímcích během let a nabízí porovnání dat OSM o uprchlických táborech v severní Ugandě před a po mapování.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_open_data">Otevřená data</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19694">Regionální konference o otevřených datech v Latinské Americe <em>Abrelatam19</em> <a href="https://twitter.com/OpenDataEc/status/1106515785512558595?s=19">se koná</a> v ekvádorském Quitu v termínu 28. - 30. srpna 2019.</li>
+ 	<li id="wn452_19694">Regionální konference o otevřených datech v Latinské Americe <em>Abrelatam19</em> <a href="https://twitter.com/OpenDataEc/status/1106515785512558595?s=19">se koná</a> v ekvádorském Quitu v termínu 28.&ndash;30. srpna 2019.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_software">Software</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19665"><a href="https://trimet.org/">TriMet</a> v roce 2009 spustil open source plánovač tras "OpenTripPlanner", který kombinoval veřejnou dopravu, turistiku a cyklistiku. Nástroj, který používá data o veřejné dopravě ve formátu General Transit Feed Specification "GTFS" a kombinuje je s OSM daty, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenTripPlanner">získal určitou popularitu</a> v rámci OSM komunity. Firma nyní <a href="http://news.trimet.org/2019/03/trimet-tests-a-new-trip-planner-that-brings-together-transit-ridesourcing-carsharing-and-bikesharing-options/">oznámila</a> novou verzi tohoto nástroje, která umí nově využít i data od Uberu, SHARE NOW (dříve car2go) a BIKETOWN a využívá pozice vozidel a kol v reálném čase pro spočítání tras. <a href="https://betaplanner.trimet.org/map/#/">Testovací verze</a> je omezena jen na americký Portland.</li>
+ 	<li id="wn452_19665"><a href="https://trimet.org/">TriMet</a> v roce 2009 spustil open source plánovač tras "OpenTripPlanner", který kombinoval veřejnou dopravu, turistiku a cyklistiku. Nástroj, který používá data o veřejné dopravě ve formátu General Transit Feed Specification "GTFS" a kombinuje je s daty OSM, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenTripPlanner">získal určitou popularitu</a> v rámci OSM komunity. Firma nyní <a href="http://news.trimet.org/2019/03/trimet-tests-a-new-trip-planner-that-brings-together-transit-ridesourcing-carsharing-and-bikesharing-options/">oznámila</a> novou verzi tohoto nástroje, která umí nově využít i data od Uberu, SHARE NOW (dříve car2go) a BIKETOWN a využívá pozice vozidel a kol v reálném čase pro spočítání tras. <a href="https://betaplanner.trimet.org/map/#/">Testovací verze</a> je omezena jen na americký Portland.</li>
 	<li id="wn452_19696">Aplikace pro Android <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMTracker_(Android)">OSMTracker</a>, která je mezi OSM mappery populární, již <a href="https://help.openstreetmap.org/questions/68401/osmtracker-cant-download-tiles-because-its-blocked-by-openstreetmaporg">nezobrazuje</a> zaznamenané stopy na mapě. OSMTracker používá obecnou službu z knihovny osmdroid, která byla nedávno <a href="https://github.com/osmdroid/osmdroid/issues/1286#issuecomment-470631126">OSM Operations týmem</a> zablokována. Politika použití mapových dlaždic vyžaduje aplikačně specifické nastavení hlavičky "User agent".</li>
 	<li id="wn452_19682">Fabian Kowatsch z HeiGIT <a href="http://giscienceblog.uni-hd.de/2019/03/13/global-analyses-are-ohsome/">oznámil</a>, že tým velkých prostorových dat z HeiGIT publikoval veřejnou celosvětovou instanci <em>ohsome OSM History Analysis Platform</em> obsahující i API, aktualizovanou nástěnku a testovací prototyp mapového rozhraní <em>ohsomeHEX (OSM History Explorer)</em>. Všechny tyto komponenty vám umožní jednoduše zkoumat evoluci libovolného OSM tagu ve zvolené oblasti a období. V předchozím blogu je zmíněno několik příkladů, které je teď možné upravit pro libovolnou oblast na světě. Nápady na další vylepšení a rozvoj jsou více než vítány.</li>
 </ul>
@@ -217,18 +217,18 @@ a {
 
 <h2 id="wn452_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19680">... o <a href="https:/wambachers-osm.websiteindex.phposm-software-watchlist">OSM Software Watchlist</a> (stav vydání) od uživatele Wambacher? Seznam byl <a href="https:/forum.openstreetmap.orgviewtopic.php?pid=741388">rozšířen</a> o dalších 15 OSM aplikací.</li>
+ 	<li id="wn452_19680">... o <a href="https:/wambachers-osm.websiteindex.phposm-software-watchlist">OSM Software Watchlist</a> (stav vydání) od uživatele Wambacher? Seznam byl <a href="https:/forum.openstreetmap.orgviewtopic.php?pid=741388">rozšířen</a> o dalších 15 aplikací OSM.</li>
 	<li id="wn452_19670">... o tagování středu odbočovacího pruhu? Ten se popisuje pomocí tagů <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Suffix_both_ways"><code>lanes:both_ways</code></a><code>= 1</code> a <code>turn:both_ways = left</code>.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn452_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn452_19664">Dr. Michele M Tobias se <a href="https://twitter.com/MicheleTobias/status/1105907820073897984"> ptá</a> na Twitteru: "Dokážete sdělit svůj GIS nebo mapovací příběh v jednom tweetu?" Přečtěte si pěkné příběhy a řekněte i váš OSM příběh. ;-)</li>
+ 	<li id="wn452_19664">Dr. Michele M Tobias se <a href="https://twitter.com/MicheleTobias/status/1105907820073897984"> ptá</a> na Twitteru: "Dokážete sdělit svůj GIS nebo mapovací příběh v jednom tweetu?" Přečtěte si pěkné příběhy a řekněte i Váš OSM příběh. ;-)</li>
 	<li id="wn452_19667">Jak <a href="https://twitter.com/mariuswatz/status/1102577498360111104">tweetnul</a> Marius Watzi, norský okrsek Trysil se rozhodl nepojmenovávat ulice, ale raději očíslovat tisíce budov. Web nrk.no <a href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fho%2Ffull-forvirring-rundt-hytteadresser-i-trysil-1.14450096">informuje</a>, že tento krok způsobil chaos mezi turisty, zoufalými majiteli domů a záchrannými službami.</li>
 	<li id="wn452_19672">Bryan Housel <a href="https://twitter.com/bhousel/status/1106216974160412672">žádá</a> o pomoc s "propojením <a href="http://osmlab.github.io/name-suggestion-index/brands/index.html">značkových firem</a> v OpenStreetMap a Wikidatech".</li>
 	<li id="wn452_19668">Guardian <a href="https://www.theguardian.com/cities/2018/oct/05/desire-paths-the-illicit-trails-that-defy-the-urban-planners?CMP=share_btn_tw">informuje</a> o neoficiálních zkratkách: "Nepovolené cesty vzdorující urbanistům". (<em>Poznámka:</em> Pro tyto trasy je v OSM k dispozici jen malé množství informací, viz <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:path%3Ddesire">1</a> a <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:informal">2</a>).</li>
 	<li id="wn452_19673">V článku na Medium se Caitlin Dewey <a href="https://onezero.medium.com/how-googles-bad-data-wiped-a-neighborhood-off-the-map-80c4c13f1c2b">zabývá</a> příběhem Fruit Belt v americkém Buffalo, které bylo na mapách Google nahrazeno něčím s názvem “Medical Park”. Článek sleduje obyvatele a jejich pátrání, jak Google mohl použít nepřesná data z Pitney Bowes a proč se to stalo. Poukazuje také na to, jak málo kontroly komunita nad chybným pojmenováním vlastně má. Na druhou stranu bylo toto sídlo přidáno do OSM před <a href="https://www.openstreetmap.org/node/6338689283/">pouhými několika dny</a> a nabízí tak spoustu prostoru pro další vylepšení.</li>
- 	<li id="wn452_19669">Jorge Andres, dobrovolný kartograv pro MapAction, se na blogu organizace <a href="https://mapaction.org/mapping-mountains/">zamýšlí</a> nad nejefektivnějším způsobem reprezentace topografického reliéfu při mapování vulkanických rizik. Jako efektivní řešení navrhuje 3D vizualizace, protože použití vrstevnic ve 2D skrývá důležité detaily.</li>
+ 	<li id="wn452_19669">Jorge Andres, dobrovolný kartograf pro MapAction, se na blogu organizace <a href="https://mapaction.org/mapping-mountains/">zamýšlí</a> nad nejefektivnějším způsobem reprezentace topografického reliéfu při mapování vulkanických rizik. Jako efektivní řešení navrhuje 3D vizualizace, protože použití vrstevnic ve 2D skrývá důležité detaily.</li>
 	<li id="wn452_19658">Tom Lee, vedoucí Mapboxu pro firemní politiku, <a href="https://blog.mapbox.com/testifying-to-the-senate-judiciary-committee-on-privacy-dbe2fd4e6b16">vypovídal</a> před justičním výborem amerického senátu ohledně reformy zákona na ochranu soukromí.</li>
 </ul>
 
@@ -250,7 +250,7 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/ca.svg" alt="canada" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>Tokyo</td>
+<td>Tokio</td>
 <td>ミャンマーに絵本と地図を届けよう~ミャンマーに届ける翻訳絵本作り&自由な世界地図作り~</td>
 <td>23.03.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/08/jp.svg" alt="japan" /></td>
@@ -304,13 +304,13 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/be.svg" alt="belgium" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>UCL Louvain-la-Neuve</td>
+<td>UCL Nová Lovaň</td>
 <td>National Mapathon</td>
 <td>27.03.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/be.svg" alt="belgium" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>KUL Leuven</td>
+<td>KUL Lovaň</td>
 <td>National Mapathon</td>
 <td>27.03.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/be.svg" alt="belgium" /></td>
@@ -334,7 +334,7 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/de.svg" alt="germany" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>VUB Brussel</td>
+<td>VUB Brusel</td>
 <td>National Mapathon</td>
 <td>28.03.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/be.svg" alt="belgium" /></td>
@@ -346,7 +346,7 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/de.svg" alt="germany" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>ULIEGE Liège</td>
+<td>ULIEGE Lutych</td>
 <td>National Mapathon</td>
 <td>28.03.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/be.svg" alt="belgium" /></td>
@@ -370,13 +370,13 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/de.svg" alt="germany" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>UCL Louvain-la-Neuve</td>
+<td>UCL Nová Lovaň</td>
 <td>National Mapathon</td>
 <td>30.03.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/be.svg" alt="belgium" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>ULIEGE Liège</td>
+<td>ULIEGE Lutych</td>
 <td>National Mapathon</td>
 <td>30.03.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/be.svg" alt="belgium" /></td>
@@ -472,7 +472,7 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/de.svg" alt="germany" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>Cologne</td>
+<td>Kolín nad Rýnem</td>
 <td>Köln Stammtisch</td>
 <td>10.04.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/de.svg" alt="germany" /></td>
@@ -536,4 +536,3 @@ a {
 </div>
 <div style="background-color: #dddddd; padding: 10px;"><span style="color: #333333;">Můžete nás kontaktovat e-mailem: <strong><a style="color: #333333;" href="mailto:weekly@openstreetmap.cz"><img src="https://kasparkovi.net/osm/weekly.php?img=Mail" alt="e-mail" /> <span style="text-decoration: underline;">weekly@openstreetmap.cz</span></a></strong></span></div>
 <div style="text-align: right;"><i>Originál tohoto souhrnu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Languages">připravili</a>: <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Nakaner">Nakaner</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Polyglot">Polyglot</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Rogehm">Rogehm</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SK53">SK53</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Softgrow">Softgrow</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SunCobalt/">SunCobalt</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/TheSwavu">TheSwavu</a>, <a href="http://www.openstreetmap.org/user/YoViajo">YoViajo</a>, <a href="https://twitter.com/manfred__r">derFred</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/kartonage">kartonage</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/muramototomoya">muramototomoya</a>.</i></div>
-