Browse Source

corrections of #496

jmacura 1 year ago
parent
commit
4731529a7c
1 changed files with 16 additions and 17 deletions
 1. 16 17
    496.html

+ 16 - 17
496.html

@@ -161,25 +161,25 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <h2 id="wn496_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
 	<li id="wn496_21750">Andy Mabbett <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-January/050323.html">si všiml</a>, že JOSM označuje <code>building=disused</code> jako zastaralé, ale na OSM wiki není žádný alternativní tag. Kevin Kenny <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-January/050324.html">odpovídá</a>, že JOSM místo toho používá <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lifecycle_prefix">prefixy životního cyklu</a> <code>disused:building=*</code> a <code>abandoned:building=*</code>.</li>
- 	<li id="wn496_21751">European Water Project se stále aktivně zabývá mapováním míst s pitnou vodou. Nejen co se týká samotného mapování, ale také vylepšování tagování těchto míst. Projekt se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-January/050339.html">ptá</a> komunity na jejich názor na tagování sezónních prvků v kombinaci s <code>amenity=drinking_water</code> nebo <code>amenity=fountain</code> a <code>drinking_water=yes</code>.</li>
+ 	<li id="wn496_21751">European Water Project se stále aktivně zabývá mapováním míst s pitnou vodou. Nejen co se týká samotného mapování, ale také vylepšování tagování těchto míst. Projekt se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-January/050339.html">ptá</a> komunity na její názor ohledně tagování sezónních prvků v kombinaci s <code>amenity=drinking_water</code> nebo <code>amenity=fountain</code> a <code>drinking_water=yes</code>.</li>
 	<li id="wn496_21717">European Water Project <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-January/050449.html">připravil</a> <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Free_Water">návrh</a> na tagování <code>free_water=yes/no/customers</code> a specifikaci <code>free_water:container=</code> a spustil fázi žádostí o připomínky.</li>
- 	<li id="wn496_21749">Mapování východních hranic řeky Río de la Plata, tedy definice kde končí řeka a začíná oceán, se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-January/050252.html">stalo předmětem</a> editační války.</li>
+ 	<li id="wn496_21749">Mapování východních hranic řeky Río de la Plata, tedy definování toho, kde končí řeka a začíná oceán, se <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-January/050252.html">stalo předmětem</a> editační války.</li>
 	<li id="wn496_21735">Mapillary <a href="https://blog.mapillary.com/update/2020/01/16/how-to-use-mapillary-point-data-in-openstreetmap-id.html">zpřístupnila</a> své prvky mapy jako datovou vrstvu pro editor iD. Vrstva obsahuje bodová data detekovaná z fotek nahraných do Mapillary.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn496_community">Komunita</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn496_21665">Irská komunita OpenStreetMap <a href="https://twitter.com/osm_ie/status/1214558875875074048?s=19">je potěšena</a> postupem mapování budov v Kilkenny. Bylo <a href="https://tasks.openstreetmap.ie/project/4">zmapováno</a> téměř 70% čtverců v task manageru. Ostatní Irské okrsky také vykazují pěkný pokrok.</li>
+ 	<li id="wn496_21665">Irská komunita OpenStreetMap <a href="https://twitter.com/osm_ie/status/1214558875875074048?s=19">je potěšena</a> postupem mapování budov v Kilkenny. Bylo <a href="https://tasks.openstreetmap.ie/project/4">zmapováno</a> téměř 70&nbsp;% čtverců v Task manageru. Ostatní irské okrsky také vykazují pěkný pokrok.</li>
 	<li id="wn496_21730">Tobias Knerr <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/dev/2020-January/030865.html">poslal</a> připomínku ohledně nadcházející akce <a href="https://summerofcode.withgoogle.com/">Google Summer of Code</a> 2020 a žádá komunitu o přidání návrhů na projekty do <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Summer_of_Code/2020">OSM wiki</a>.</li>
- 	<li id="wn496_21710">Allan Mustard, jeden z nově zvolených radních Nadace OSM, <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2020-January/006592.html">připravil</a> návrh <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis">SWOT analýzy</a> a žádá komunitu o přidání jejich úhlu pohledu na <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_SWOT">stránce</a> na OSM wiki.</li>
- 	<li id="wn496_21718">n76 <a href="https://www.openstreetmap.org/user/n76/diary/391926">bloguje</a> o problémech, které potkal, když se snažil vytvořit mapu trekingových cílů v Nepálu. Tagy pro jména v Nepálu podle všeho porušují <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Names">konvence OSM</a>, speciálně používáním pokatoličtěných a transliterovaných jmen v hlavním tagu <code>name=</code> namísto originálních lokálních jmen.</li>
- 	<li id="wn496_21755">OSM-UK používá pro kolaborativní práci Loomio, ale odstranění bezplatného přístupu spustilo diskuzi, jakou platformu zvolit pro budoucí potřeby. Harry Wood <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68396">poukazuje</a> na existující subfórum pro Spojené království. Problém byl dočasně vyřešen pro rok 2020 pokračováním používání platformy Loomio.</li>
- 	<li id="wn496_21725">Samuel Darkwah Manu (<a href="https://www.hdyc.neis-one.org/?Sammyhawkrad">Sammyhawkrad</a>), stipendista z Ghany, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Sammyhawkrad/diary/391776">sdílí</a> své zkušenosti z účasti na State of the Map Africa 2019 a konferenci Understanding Risk - West and Central Africa na Pobřeží slonoviny.</li>
+ 	<li id="wn496_21710">Allan Mustard, jeden z nově zvolených radních Nadace OSM, <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2020-January/006592.html">připravil</a> návrh <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis">SWOT analýzy</a> a žádá komunitu o přidání jejího úhlu pohledu na <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_SWOT">stránce</a> na OSM wiki.</li>
+ 	<li id="wn496_21718">n76 <a href="https://www.openstreetmap.org/user/n76/diary/391926">bloguje</a> o problémech, které potkal, když se snažil vytvořit mapu trekingových cílů v Nepálu. Tagy pro jména v Nepálu podle všeho porušují <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Names">konvence OSM</a>, speciálně používáním romanizovaných/transliterovaných jmen v hlavním tagu <code>name=</code>, namísto původních místních jmen.</li>
+ 	<li id="wn496_21755">OSM-UK používá pro společnou práci Loomio, ale odstranění bezplatného přístupu spustilo diskuzi, jakou platformu zvolit pro budoucí potřeby. Harry Wood <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68396">poukazuje</a> na existující subfórum pro Spojené království. Problém byl dočasně vyřešen pro rok 2020 pokračováním používání platformy Loomio.</li>
+ 	<li id="wn496_21725">Samuel Darkwah Manu (<a href="https://www.hdyc.neis-one.org/?Sammyhawkrad">Sammyhawkrad</a>), stipendista z Ghany, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Sammyhawkrad/diary/391776">sdílí</a> své zkušenosti z účasti na State of the Map Africa 2019 a konferenci Understanding Risk &ndash; West and Central Africa na Pobřeží slonoviny.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn496_imports">Importy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn496_21747">Branko Kokanovic <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2020-January/006149.html">píše</a> o plánech na import lokálních hranic (<code>admin_level=9</code>) v Srbsku a jejich tagování s pomocí <code>ref:sr:maticni_broj=</code> odkazujícím na referenční čísla podobná britskému <code>ons_code=</code> nebo francouzskému <code>ref_insee=</code>. Další zajímavou zprávou je dostupnost otevřených dat na portálu Републички геодетски завод, geodetického úřadu Srbska.</li>
+ 	<li id="wn496_21747">Branko Kokanovic <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2020-January/006149.html">píše</a> o plánech na import lokálních hranic (<code>admin_level=9</code>) v Srbsku a jejich tagování pomocí <code>ref:sr:maticni_broj=</code> odkazujícího na referenční čísla podobná britskému <code>ons_code=</code> nebo francouzskému <code>ref_insee=</code>. Další zajímavou zprávou je dostupnost otevřených dat na portálu Републички геодетски завод, geodetického úřadu Srbska.</li>
 	<li id="wn496_21748">CJ Malone <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/imports/2020-January/006148.html">oznámil</a> svůj záměr aktualizovat jména autobusových zastávek na Isle of Wight. Plánuje použít <a href="https://www.islandbuses.info/open-data">otevřená data</a> od místního provozovatele autobusů <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Vectis">Southern Vectis</a>.</li>
 	<li id="wn496_21723">Na mail listu talk-se probíhá <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-se/2020-January/003790.html">diskuze</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/sv.svg" alt="(sv)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-se/2020-January/subject.html">překlad</a>) o importu švédských osídlení z Lantmäteriets GSD-Terrängkartan. Projekt a jeho aktuální stav je <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Lantm%C3%A4teriet_GSD-Terr%C3%A4ngkartans_ortnamnsimport">dokumentován</a> na obsáhlé stránce v OSM wiki.</li>
 </ul>
@@ -196,7 +196,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn496_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn496_21734">[1] Andrei Kashcha <a href="https://twitter.com/anvaka/status/1218971717734789120?s=19">oznámil</a> nový <a href="https://anvaka.github.io/city-roads/">web</a> umožňující vytvářet, upravovat a exportovat mapu uliční sítě města a nabízí také krátké představení ve formě videa. Na Twitteru dodává, že data jsou licencovaná pod <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/">ODbL</a> a zdrojový kód pak pod <a href="https://github.com/anvaka/city-roads/blob/master/LICENSE">licencí MIT</a>.</li>
+ 	<li id="wn496_21734">[1] Andrei Kashcha <a href="https://twitter.com/anvaka/status/1218971717734789120?s=19">oznámil</a> nový <a href="https://anvaka.github.io/city-roads/">web</a> umožňující vytvářet, upravovat a exportovat mapu sítě ulic města a nabízí také krátké představení ve formě videa. Na Twitteru dodává, že data jsou licencována pod <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/">ODbL</a> a zdrojový kód pak pod <a href="https://github.com/anvaka/city-roads/blob/master/LICENSE">licencí MIT</a>.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn496_switch2osm">Přechod k OSM</h2>
@@ -206,7 +206,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn496_licences">Licence</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn496_21709">MapTiler, firma nabízející mapové produkty a služby postavená na OSM datech, dosáhla něčeho, na čem ostatní pracují roky: za jediný den firma <a href="https://twitter.com/iamnunocaldeira/status/1217494279297302531?s=20">opravila</a> chybějící deklaraci práv a majitele.</li>
+ 	<li id="wn496_21709">MapTiler, firma nabízející mapové produkty a služby postavená na datech OSM, dosáhla něčeho, na čem ostatní pracují roky: za jediný den firma <a href="https://twitter.com/iamnunocaldeira/status/1217494279297302531?s=20">opravila</a> chybějící deklaraci práv a majitele.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn496_software">Software</h2>
@@ -217,13 +217,13 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <h2 id="wn496_programming">Programování</h2>
 <ul>
 	<li id="wn496_21732">V reakci na návrh Andy Allana provedl Michal Migurski hloubkové testování <a href="https://github.com/openstreetmap/chef">webu osm.org</a> s pomocí receptů pro <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Chef_(software)">Chef</a> a nástrojů pro <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFb%C4%9B%C5%BEn%C3%A1_integrace">CI</a>. Své zkušenosti shrnuje ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/migurski/diary/391942">deníku</a>.</li>
- 	<li id="wn496_21699">Uživatel na OSM fóru se <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68440">ptá</a>, zda je možné s použitím OSRM vytvořit trasy pro kola, které se vyhnou přejíždění frekventovaných silnic. Ukázalo se, že tato funkce v OSRM chybí. Diskuze ukázala další možná využití a možné způsoby, jak takové routování s existujícím software zařídit.</li>
+ 	<li id="wn496_21699">Uživatel na fóru OSM se <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68440">ptá</a>, zda je možné s použitím OSRM vytvořit trasy pro kola, které se vyhnou přejíždění frekventovaných silnic. Ukázalo se, že tato funkce v OSRM chybí. Diskuze ukázala další možná využití a možné způsoby, jak takové směrování s existujícím software zařídit.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn496_releases">Nová vydání</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn496_21724">OSM editor iD byl povýšen na verzi 2.17.1. Editor již nepodporuje Node 8 a pokud si chcete chcete editor zkompilovat sami, budete potřebovat Node minimálně ve verzi 10. Ostatní změny zahrnují novou schopnost přeuspořádat položky s několika hodnotami pomocí přetažení, vylepšení použitelnosti a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/rails-dev/2020-January/017711.html">mnoho dalších</a>.</li>
- 	<li id="wn496_21736">Balíček pro Python <a href="https://github.com/gboeing/osmnx">OSMnx</a> pro stahování, modelování, projekci, vizualizaci a analýzu uliční sítě s pomocí OSM dat byl <a href="https://pypi.org/project/osmnx/#history">aktualizován na verzi 0.11.3</a>.</li>
+ 	<li id="wn496_21724">OSM editor iD byl povýšen na verzi 2.17.1. Editor již nepodporuje Node 8 a pokud si chcete editor zkompilovat sami, budete potřebovat Node minimálně ve verzi 10. Ostatní změny zahrnují novou schopnost přeuspořádat položky s několika hodnotami pomocí přetažení, vylepšení použitelnosti a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/rails-dev/2020-January/017711.html">mnoho dalších</a>.</li>
+ 	<li id="wn496_21736">Balíček pro Python <a href="https://github.com/gboeing/osmnx">OSMnx</a> na stahování, modelování, projekci, vizualizaci a analýzu sítě ulic s pomocí dat OSM byl <a href="https://pypi.org/project/osmnx/#history">aktualizován na verzi 0.11.3</a>.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn496_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
@@ -235,8 +235,8 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 
 <h2 id="wn496_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn496_21707">Spojené království má zarážející složitost administrativního členění. Nová sada <a href="https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8778">článků</a> z Library of the House of Commons porovnává různé členění ukazujíce, kde se překrývá a kde má společná hranice. Je k <a href="https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8619">dispozici</a> také detailnější pohled na historii těchto členění.</li>
- 	<li id="wn496_21716">Básně haiku vytvářené z dat OpenStreetMap data (jak jsme informovali <a href="https://weeklyosm.eu/cz/archives/12659#wn491_21550">dříve</a>) jsou nyní <a href="https://satellitestud.io/osm-haiku/app/?lg=es">dostupné</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> i ve španělštině.</li>
+ 	<li id="wn496_21707">Spojené království má zarážející složitost administrativního členění. Nová sada <a href="https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8778">článků</a> z britské Knihovny Dolní sněmovny (Library of the House of Commons) porovnává různé členění ukazujíce, kde se překrývá a kde má společné hranice. Je k <a href="https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8619">dispozici</a> také detailnější pohled na historii těchto členění.</li>
+ 	<li id="wn496_21716">Básně haiku vytvářené z dat OpenStreetMap (jak jsme informovali <a href="https://weeklyosm.eu/cz/archives/12659#wn491_21550">dříve</a>) jsou nyní <a href="https://satellitestud.io/osm-haiku/app/?lg=es">dostupné</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> i ve španělštině.</li>
 	<li id="wn496_21706">Noviny <em>Heilbronner Stimme</em> <a href="https://www.stimme.de/kraichgau/nachrichten/artikel/Biber-legen-bei-Adelshofen-einen-See-an;art140019,4307370">informují</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://www.stimme.de/kraichgau/nachrichten/artikel/Biber-legen-bei-Adelshofen-einen-See-an;art140019,4307370">překlad</a>), že nový rybník vytvořený bobry poblíž města Adelshofen, se objevil na Google Maps (a je také na mapách <a href="https://www.openstreetmap.org/way/762615428">OSM</a>).</li>
 	<li id="wn496_21705"><em>Guardian</em> nabízí obsáhlý <a href="https://www.theguardian.com/news/2020/jan/14/kudos-leaderboards-qoms-how-fitness-app-strava-became-a-religion">článek</a> o platformě Strava.</li>
 	<li id="wn496_21719">Blog Green Car Congress <a href="https://www.greencarcongress.com/2020/01/20200116-sprawl.html">informuje</a> o nedávném článku, který ukazuje, že nově vytvářené vzory uliční sítě posilují trendy urbanistického růstu. Tento <a href="https://www.pnas.org/content/early/2020/01/13/1905232116">výzkum</a>, publikovaný ve sborníku <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences_of_the_United_States_of_America">PNAS</a>, spoléhá na data OpenStreetMap a snímky ze satelitů. Na projektu pracovali vědci z kanadské McGill University a americké University of California Santa Cruz.</li>
@@ -413,7 +413,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 <td><img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/ro.svg" alt="romania" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>Guarda</td>
+<td>A&nbsp;Guarda</td>
 <td>EuYoutH OSM Meeting</td>
 <td>24.06.&ndash;28.06.2020</td>
 <td><img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/05/es.svg" alt="spain" /></td>
@@ -435,4 +435,3 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
 </div>
 <div style="background-color: #dddddd; padding: 10px;"><span style="color: #333333;">Můžete nás kontaktovat e-mailem: <strong><a style="color: #333333;" href="mailto:weekly@openstreetmap.cz"><img src="https://kasparkovi.net/osm/weekly.php?img=Mail" alt="e-mail" /> <span style="text-decoration: underline;">weekly@openstreetmap.cz</span></a></strong></span></div>
 <div style="text-align: right;"><i>Originál tohoto souhrnu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Languages">připravili</a>: <a href="https://www.openstreetmap.org/user/NunoMASAzevedo">NunoMASAzevedo</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Polyglot">Polyglot</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Rogehm">Rogehm</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SK53">SK53</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SunCobalt/">SunCobalt</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/TheSwavu">TheSwavu</a>, <a href="http://www.openstreetmap.org/user/YoViajo">YoViajo</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/derFred">derFred</a>.</i></div>
-