tom.k 2 years ago
parent
commit
458153e63b
1 changed files with 27 additions and 21 deletions
  1. 27 21
      469.html

+ 27 - 21
469.html

@@ -124,7 +124,7 @@ a {
 <!-- place picture here -->
 <div class="wp-caption alignnone" style="width: 1043px">
 <p class="wp-caption-text"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/07/469_T_EN.png" alt="Logo" width="1033" height="552" /></p>
-<p class="wp-caption-text">OpenGeofiction (OGF) is based on the OpenStreetMap software platform <a href="#wn469_20513"><sup>1</sup></a> |</p>
+<p class="wp-caption-text">OpenGeofiction (OGF) je postaveno na platformě OpenStreetMap <a href="#wn469_20513"><sup>1</sup></a></p>
 </div>
 
 <h2>OSM CZ</h2>
@@ -154,54 +154,60 @@ a {
 <ul>
  	<li id="wn469_20534">Borbus <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2019-July/023159.html">plans</a> to continue his improvement of the coastline data for the UK with help of <a href="https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/vectormap-products.html">OS VectorMap</a>. He already completed the coastline around <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wash">The Wash</a> and asked the community for advice on some points he noticed.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
  	<li id="wn469_20519">OSMF's Communication Working Group <a href="https://blog.openstreetmap.org/2019/07/13/call-for-help-with-translations/">is looking</a> for help with translating blog post and surveys to the contributors languages.</li>
  	<li id="wn469_20535">The minutes for the Licensing Working Group meeting on 13 June 2019 <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group/Minutes/2019-06-13">are available</a>.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_events">Události</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20540">In order to be able to help people in crisis areas quickly, helpers depend on high-quality maps. For many areas, these maps must first be produced. In doing so, <a href="https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/">Doctors Without Borders</a> is supported by modern technology - and by thousands of volunteers. On 6 August 2019 from 17:00 - 20:00 <a href="https://www.eventbrite.com/e/arzte-ohne-grenzen-mapathon-missing-maps-registration-65647073163">meet</a> interested people for a <a href="https://www.missingmaps.org/">Missing Maps</a> Mapathon in Berlin.</li>
+ 	<li id="wn469_20540">Aby bylo možné pomoci lidem v krizi rychleji, závisí lidé, kteří jim chtějí pomoci na velmi detailních mapách. Pro mnoho oblastí musí být tyto mapy nejprve vytvořeny. Při tomto úkolu jsou <a href="https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/">Lékaři bez hranic</a> podporování moderními technologiemi a také tisíci dobrovolníky. 6 srpna 2019 v 17:00 - 20:00 hodin <a href="https://www.eventbrite.com/e/arzte-ohne-grenzen-mapathon-missing-maps-registration-65647073163">se potkají</a> zainteresovaní lidí na <a href="https://www.missingmaps.org/">Missing Maps</a> mapathonu v Berlíně.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20510">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/the-machine-learning-enabler/">is partnering</a> with Development Seed, Facebook, and Microsoft to build AI-based mapping tools. With the <a href="https://github.com/hotosm/ml-enabler">ML-Enabler</a>, that provides applications such as HOT-'s Tasking Manager the possibility to make use Machine Learning, HOT has reached an important milestone.</li>
+ 	<li id="wn469_20510">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/the-machine-learning-enabler/">se spojila</a> s Development Seed, Facebookem a Microsoftem pro vytvoření nástrojů pro mapování s podporou umělé inteligence. Díky nástroji <a href="https://github.com/hotosm/ml-enabler">ML-Enabler</a>, který poskytuje aplikacím jako je HOT Tasking Manager možnost použít strojové učení, dosáhla HOT důležitého milníku.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_switch2osm">Přechod k OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20487">The Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina (National Geographic Institute in Argentina) <a href="http://www.ign.gob.ar/argenmap/argenmap.jquery/docs/#datosvectoriales">is using</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> OpenStreetMap data in its <a href="http://www.ign.gob.ar/argenmap/argenmap.jquery/docs/ejemplos/mapasimple.html">vector map <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /></a>
-starting <a href="http://www.ign.gob.ar/argenmap/argenmap.jquery/docs/datosdelmapa.html">from zoom 12 <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /></a> for more detailed maps at large scale. (<a href="https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/1147546251669528576">Reported</a> by OpenStreetMap Argentina)On the contrary, Institut Cartogràfic Valencià (from Valencian Community, autonomous community of Spain) uses its own data for detailed maps within its boundaries. They do <a href="https://twitter.com/GVAcartografic/status/1148120109862576129">rely on <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /></a> OpenStreetMap data for others regions and countries, at low scale.</li>
+ 	<li id="wn469_20487">Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina (Národní geografický institut Argentiny) <a href="http://www.ign.gob.ar/argenmap/argenmap.jquery/docs/#datosvectoriales">používá</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> OpenStreetMap data pro svou <a href="http://www.ign.gob.ar/argenmap/argenmap.jquery/docs/ejemplos/mapasimple.html">vektorovou mapu</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> pro přiblížení <a href="http://www.ign.gob.ar/argenmap/argenmap.jquery/docs/datosdelmapa.html">12</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> a bližší. (<a href="https://twitter.com/OpenStreetMapAR/status/1147546251669528576">informuje</a> o tom OpenStreetMap Argentina ). Naproti tomu Institut Cartogràfic Valencià (ze španělské Valencie) používá pro detailní mapy svých oblastí vlastní data. <a href="https://twitter.com/GVAcartografic/status/1148120109862576129">Spoléhají</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> ale na data OpenStreetMap pro ostatní oblasti Španělska, jiné země a menší měřítka.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_software">Software</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20496">SMARTS (Scalable Microscopic Adaptive Road Traffic Simulator) is a traffic simulator <a href="https://projects.eng.unimelb.edu.au/smarts/">developed</a> at the School of Computing and Information Systems of the University of Melbourne. The simulator allows easy setup of simulations based on OpenStreetMap data.</li>
- 	<li id="wn469_20511"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=app.trufi.navigator&amp;hl=en_US=app.trufi.navigator&amp;hl=en_US">Trufi</a>, the app for shared taxis that serve fixed routes (we <a href="http://www.weeklyosm.eu/en/archives/11576/#wn447_19445">reported</a>) which was born in Cochabamba, Bolivia, now finds - probably under the name <code>Trotro</code> also the way to Accra, Ghana, - as can be seen at <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AccraMobile3">AccraMobile3</a>. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tro_tro">Trotro</a> in Accra on <a href="https://twitter.com/trotroapp/status/1141615019731357696">Twitter</a>.</li>
+ 	<li id="wn469_20496">SMARTS (Scalable Microscopic Adaptive Road Traffic Simulator) je simulátor dopravy <a href="https://projects.eng.unimelb.edu.au/smarts/">vyvíjený</a> na Univerzitě v Melbourne. Simulátor umožňuje jednoduché nastavení a simulace postavené nad daty OpenStreetMap.</li>
+ 	<li id="wn469_20511"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=app.trufi.navigator&amp;hl=en_US=app.trufi.navigator&amp;hl=en_US">Trufi</a>, aplikace pro sdílení taxíků, které fungují na pevných trasách (informovali jsme <a href="http://www.weeklyosm.eu/cz/archives/11576/#wn447_19445">dříve</a>) vytvořená v bolivijské Cochabambe, nyní hledá pod jménem <code>Trotro</code> cesty také v ghanské Accře. Vidět lze třeba na <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AccraMobile3">AccraMobile3</a>. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tro_tro">Trotro</a> v Accře je také na <a href="https://twitter.com/trotroapp/status/1141615019731357696">Twitteru</a>.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_programming">Programování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20553">Russian mapper Zkir <a href="http://3dcheck.zkir.ru">created</a> a new validator, which is used to verify availability of 3d models for churches and some historical buildings. You may ask: Why churches? Because they are the most noticeable objects and you can find photos for modeling on <a href="http://temples.ru">temples.ru</a>. At this moment validation works in some districts of Moscow region, Vladimir region and Yaroslavl region (Russia), this is all that fits into a square degree [56°, 38°].</li>
+ 	<li id="wn469_20553">Ruský mapper Zkir <a href="http://3dcheck.zkir.ru">vytvořil</a> nový validátor, který lze použít pro verifikaci dostupnosti 3D modelů kostelů a některé historické budovy. Můžete se ptát: Proč kostely? Protože jsou to objekty, kterých si snadno všimnete a na <a href="http://temples.ru">temples.ru</a> lze najít fotky pro jejich modelování. V tuto chvíli funguje validace pro některé oblasti regionů Moskva, Vladimir a Yaroslavl, tedy vše, co spadá do čtverce [56°, 38°].</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_releases">Nová vydání</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20514">Version 19.06 of JOSM <a href="https://josm.openstreetmap.de/wiki/Changelog#stable-release-19.06">has been released</a>. Enhancements include the possibility of filtering the imagery list by country name, HTTP/2 support, GUI improvements and many more.</li>
- 	<li id="wn469_20532">User wambacher <a href="https://twitter.com/wambacher1/status/1150707306402844673?s=19">has released</a> version 4.4.7 of his <a href="https://wambachers-osm.website/boundaries/">OSM Admin Boundaries Map</a>. The improvements includes OAuth authorisation and better error messages.</li>
- 	<li id="wn469_20509">The popular navigation software OsmAnd <a href="https://osmand.net/blog/osmand-3-4-released">has been updated</a>. The new version comes with the possibility to create application profiles that allow customised routing, a new compass on the map with the radius ruler and the 'Turn Screen On' option, which turns the screen on when approaching a turn while having the screen off during long straight sections.</li>
- 	<li id="wn469_20527">The Tasking Manager team has released version v3.4.0 of their software tool for the coordination of volunteers and organisation of groups to
-map on OpenStreetMap. The changes in the new version are <a href="https://github.com/hotosm/tasking-manager/releases/tag/v3.4.0">detailed</a>
-in GitHub. People interested in the development can join the <a href="https://github.com/hotosm/tasking-manager/blob/develop/docs/working-group.md">bi-weekly working group meetings</a>.</li>
+ 	<li id="wn469_20514">Byla <a href="https://josm.openstreetmap.de/wiki/Changelog#stable-release-19.06">vydána</a> verze 19.06 editoru JOSM. Vylepšení zahrnují možnost filtrovat seznam satelitních snímků dle země, podporu pro HTTP/2, vylepšení uživatelského rozhraní a také další.</li>
+ 	<li id="wn469_20532">Uživatel wambacher <a href="https://twitter.com/wambacher1/status/1150707306402844673?s=19">vydal</a> verzi 4.4.7 své <a href="https://wambachers-osm.website/boundaries/">mapy</a> administrativních hranic OSM. Vylepšení zahrnují možnost přihlášení s pomocí OAuth nebo také lepší chybové hlášení.</li>
+ 	<li id="wn469_20509">Byl <a href="https://osmand.net/blog/osmand-3-4-released">aktualizován</a> populární navigační software OsmAnd. Nová verze přinesla možnost vytvořit aplikační profily pro uživatelsky upravené profily pro navigaci, nový kompas na mapě s ukazatelem směru a možností 'nechej zapnutou obrazovku', která zapne obrazovku při přiblížení k odbočení pokud byla pro dlouhý úsek vypnuta.</li>
+ 	<li id="wn469_20527">Tým kolem Tasking Manageru vydal verzi v3.4.0 jejich nástroje pro koordinaci dobrovolníků a organizací při skupinovém mapování OpenStreetMap. Změny v nové verzi jsou popsané na <a href="https://github.com/hotosm/tasking-manager/releases/tag/v3.4.0">GitHubu</a>. Pokud vás zajímá vývoj, lze se přidat k pracovním <a href="https://github.com/hotosm/tasking-manager/blob/develop/docs/working-group.md">jednáním</a>, které se konají každé dva týdny.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20517">... the JOSM <a href="https://twitter.com/josmeditor/status/1147874047818178562?s=19">measurement</a> plugin?</li>
- 	<li id="wn469_20513">... <a href="https://opengeofiction.net/">opengeofiction</a> in case you want to practice mapping, independent from the OSM live system?</li>
+ 	<li id="wn469_20517">... o pluginu JOSM pro <a href="https://twitter.com/josmeditor/status/1147874047818178562?s=19">měření</a>?</li>
+ 	<li id="wn469_20513">... o <a href="https://opengeofiction.net/">opengeofiction</a> pro případ, že si chcete potrénovat mapování nezávisle na živém systému OSM?</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn469_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20518">The website <em>Earth &amp; Space Science News</em> <a href="https://eos.org/research-spotlights/a-more-accurate-global-river-map">reports</a> about a new map of global river systems called <a href="http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_Hydro/"><em>MERIT Hydro</em></a>.The new dataset is a combination the the existing <a href="http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_DEM/"><em>MERIT DEM</em></a>, OpenStreetMap and <a href="https://landsat.gsfc.nasa.gov/data/">Landsat data</a>.</li>
- 	<li id="wn469_20520">The Register <a href="https://www.theregister.co.uk/2019/07/15/galileo_outage/">reports</a> that the Galileo satellite-based navigation system suffered a total breakdown. As of 18 July <a href="https://www.gsc-europa.eu/notice-advisory-to-galileo-users-nagu-2019027">service</a> has resumed but we are no wiser as to <a href="https://hackaday.com/2019/07/19/inside-the-mysterious-global-navigation-outage-you-probably-didnt-notice/">why</a> it went down in the first place.</li>
- 	<li id="wn469_20552">On 15 June 2019 Russian traveller <a href="https://vk.com/biguralwalk">Kirill Fronuk</a> began a self-contained individual trek. He plans to walk from Orenburg (Russia) to the Arctic Ocean along the main tops of the Ural Mountains. You can follow his travel on the <a href="https://www.iridium360.ru/guest/journey/287e03db">online map</a> based on OSM.</li>
- 	<li id="wn469_20505">There <a href="https://xkcd.com/2170/">is XKCD</a> on the significance of the number of decimals used in a geographic coordinates.</li>
- 	<li id="wn469_20516">The gaming studio Bublar Group <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/new-announcement-trailer-for-the-location-based-mobile-mmorpg-otherworld-heroes-300880882.html">released</a> a <a href="https://youtu.be/uXuobks1Hks">trailer</a> for the mobile fantasy game <em>Otherworld Heroes</em>, which is an augmented reality game for mobile phones. The proprietary map system is based on OpenStreetMap.</li>
+ 	<li id="wn469_20518">Web <em>Earth &amp; Space Science News</em> <a href="https://eos.org/research-spotlights/a-more-accurate-global-river-map">informuje</a> o nové mapě pro globální říční systém nazvané <a href="http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_Hydro/"><em>MERIT Hydro</em></a>. Nová datová sada je kombinací existující sady <a href="http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_DEM/"><em>MERIT DEM</em></a>, OpenStreetMap a dat ze satelitů <a href="https://landsat.gsfc.nasa.gov/data/">Landsat</a>.</li>
+ 	<li id="wn469_20520">Register <a href="https://www.theregister.co.uk/2019/07/15/galileo_outage/">informuje</a>, že satelitní navigační systém Galileo utrpěl kompletní výpadek. Během 18 července byla <a href="https://www.gsc-europa.eu/notice-advisory-to-galileo-users-nagu-2019027">funkčnost</a> obnovena, ale zatím není <a href="https://hackaday.com/2019/07/19/inside-the-mysterious-global-navigation-outage-you-probably-didnt-notice/">jasné</a>, proč k výpadku došlo.</li>
+ 	<li id="wn469_20552">15. června 2019 začal ruský cestovatel <a href="https://vk.com/biguralwalk">Kirill Fronuk</a> svůj samostatný trek. Plánuje cestovat z ruského Orenburgu až k arktickému oceánu přes hlavní vrcholy Uralu. Na jeho cestě jej můžete sledovat na <a href="https://www.iridium360.ru/guest/journey/287e03db">online mapě</a> postavené na OSM.</li>
+ 	<li id="wn469_20505">Existuje díl <a href="https://xkcd.com/2170/">XKCD</a> ohledně smyslu počtu desetinných míst použitých pro zeměpisné souřadnice.</li>
+ 	<li id="wn469_20516">Herní studio Bublar Group <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/new-announcement-trailer-for-the-location-based-mobile-mmorpg-otherworld-heroes-300880882.html">vydalo</a> <a href="https://youtu.be/uXuobks1Hks">trailer</a> pro mobilní hru ze světa fantasy <em>Otherworld Heroes</em>, což je hra v rozšířené realitě pro chytré telefony. Proprietární mapový systém je postavený na OpenStreetMap.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn469_upcoming_events">Plánované události</h2>