Browse Source

corrections of #467

jmacura 1 year ago
parent
commit
3efbdfe754
1 changed files with 26 additions and 27 deletions
 1. 26 27
    467.html

+ 26 - 27
467.html

@@ -124,12 +124,12 @@ a {
 <!-- place picture here -->
 <div class="wp-caption alignnone" style="width: 650px;">
 <p class="wp-caption-text"><img src="https://wiki.openstreetmap.org/w/images/thumb/a/ad/BaseRoadsVsOpenData_Burkina-Faso_priorisation_umap.png/640px-BaseRoadsVsOpenData_Burkina-Faso_priorisation_umap.png" alt="Logo" width="640" height="409" /></p>
-<p class="wp-caption-text">Společné mapovací projekty - kontroly silnic s referencí jiných otevřených dat <a href="#wn467_20363"><sup>1</sup></a> | gRoads a © přispěvatelé OpenStreetMap</p>
+<p class="wp-caption-text">Společné mapovací projekty &ndash; kontroly silnic s referencí na jiná otevřená data <a href="#wn467_20363"><sup>1</sup></a> | gRoads a © přispěvatelé OpenStreetMap</p>
 </div>
 
 <h2>OSM CZ</h2>
 <ul>
- <li>Bezhlavé <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-June/021800.html">klikání</a> na RUIAN tracer přináší problémy, když RUIAN nereflektuje nové změny v realitě.</li>
+ <li>Bezhlavé <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-June/021800.html">klikání</a> na RÚIAN tracer přináší problémy, když RÚIAN nereflektuje nové změny v realitě.</li>
  <li>VOP se dokopal k tomu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-June/021812.html">zveřejnit</a> zbytek videí ze SotM 2016 CZ+SK.</li>
  <li>Prosba o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-June/021815.html">spolupráci</a> při chystání žádosti o lokální zastoupení Nadace OSM spolkem OSM ČR z.s.</li>
  <li>VOP <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-June/021818.html">shrnuje</a> svou zkušenost s kompletací jedné cyklotrasy s pomocí fotek z Fody.</li>
@@ -138,7 +138,7 @@ a {
 <h2>OSM SK</h2>
 <ul>
  <li>Nový tag <code>crossing=market</code> používaný editorem iD <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/RI4jT_xEyvY">se objevil</a> na Slovensku. Aktuálně je ve stavu návrhu.</li>
- <li>Výsledky <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/69CHELaVfBA">průzkumu</a> o motivaci v rámci projektu OSM anebo proč děláme to co děláme.</li>
+ <li>Výsledky <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/69CHELaVfBA">průzkumu</a> o motivaci v rámci projektu OSM, aneb proč děláme to, co děláme.</li>
  <li>Další <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/0TpUg9At7gs">rozšíření</a> pokrytí vrstvou X.</li>
  <li>Informace o <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/dOM3ltD4s1E">nasazení</a> protokolu HTTP/2 pro outdoorové dlaždice vrstvy X.</li>
  <li>U vrstvy X je <a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/osm_sk/aTVloHW_-ds">vylepšeno</a> stínování a odstraněny některé artefakty.</li>
@@ -148,9 +148,9 @@ a {
 
 <h2 id="wn467_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20394">Nová vlastnost editoru iD, která přidává pobočkám řetězcům tagy pro Wikidata a Wikipedii, způsobilo zmatky, když byly také chybně otagovány velmi podobné obchody. Více v <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/6577">reportu</a> na GitHubu. Jedno z navrhovaných řešení je používat tag <code>not:brand:wikidata=</code> pro zabránění opětovnému chybnému přidání těchto tagů. Quincy Morgan, jeden ze správců editoru iD, poukazuje na proces schválení nového tagu před jeho zavedením.</li>
- 	<li id="wn467_20431">Rozhodnutí editoru iD podporovat <code>natural=water</code> spolu s <code>water=reservoir</code> namísto dříve preferovaného <code>landuse=reservoir</code> a označit druhou možnost jako vhodný k přepracování vedla na GitHubu k <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/6589">diskuzi</a>. Rozhodnutí, o kterém se diskutuje, však není nové, <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/5591">pochází</a> z prosince 2018.</li>
- 	<li id="wn467_20415">Emily Eros z projektu <a href="https://www.sharedstreets.io/">SharedStreets</a> <a href="https://medium.com/sharedstreets/openstreetmap-and-curb-regulations-7812ee582a33">publikovala</a> podrobný článek o využívání obrubníků, například pro omezení parkování, což je v současnosti důležité téma pro mnoho firem a i místních úřadů. Zmínila relativní absenci těchto dat v OSM a diví se, proč tomu tak je. Analyzuje aktuální využití a zdůrazňuje obtíže spolu s návrhem nových způsobů přidávání těchto informací.</li>
+ 	<li id="wn467_20394">Nová vlastnost editoru iD, která přidává pobočkám řetězců tagy pro Wikidata a Wikipedii, způsobila zmatky, když byly chybně otagovány obchody s velmi podobnými názvy. Více v <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/6577">reportu</a> na GitHubu. Jedno z navrhovaných řešení je používat tag <code>not:brand:wikidata=</code> k zabránění opětovnému chybnému přidání těchto tagů. Quincy Morgan, jeden ze správců editoru iD, poukazuje na proces schválení nového tagu před jeho zavedením.</li>
+ 	<li id="wn467_20431">Rozhodnutí editoru iD podporovat <code>natural=water</code> spolu s <code>water=reservoir</code> namísto dříve preferovaného <code>landuse=reservoir</code> a označit druhou možnost jako vhodnou k přepracování vedla na GitHubu k <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/6589">diskuzi</a>. Rozhodnutí, o kterém se diskutuje, však není nové, <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/5591">pochází</a> z prosince 2018.</li>
+ 	<li id="wn467_20415">Emily Eros z projektu <a href="https://www.sharedstreets.io/">SharedStreets</a> <a href="https://medium.com/sharedstreets/openstreetmap-and-curb-regulations-7812ee582a33">publikovala</a> podrobný článek o využívání obrubníků, například pro omezení parkování, což je v současnosti důležité téma pro mnoho firem i místních úřadů. Zmínila relativní absenci těchto dat v OSM a diví se, proč tomu tak je. Analyzuje aktuální využití a zdůrazňuje obtíže spolu s návrhem nových způsobů přidávání těchto informací.</li>
 	<li id="wn467_20426">Přidání dvou nových sekcí na stránku <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice">"Doporučené postupy"</a> na wiki <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-June/046327.html">vedlo</a> Josepha Eisenberga ke konzultaci na mail listu. Má pocit, že nové sekce "kontroluj historii důležitých objektů" a "nemapuj nedůležité, pomíjivé a mobilní objekty" jsou duplikací předchozích sekcí a měly by být odstraněny.</li>
 	<li id="wn467_20441">Leif Rasmussen <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-July/046356.html">oznámil</a> začátek hlasování o <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Connectivity">návrhu</a> relace pro konektivitu, která má za cíl zlepšit mapování propojení jízdních pruhů na křižovatkách.</li>
 	<li id="wn467_20422">Byl <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-June/046322.html">schválen</a> tag <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:tourism=camp_pitch"><code>tourism=camp_pitch</code></a> pro jednotlivá místa na stany v rámci kempů.</li>
@@ -160,51 +160,51 @@ a {
 <h2 id="wn467_community">Komunita</h2>
 <ul>
 	<li id="wn467_20411">Data Working Group <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2019-June/082747.html">oznámila</a>, že skryla několik blogů v denících uživatelů OSM obsahující urážlivé komentáře.</li>
- 	<li id="wn467_20391">Německé lokální zastoupení Nadace OSM FOSSGIS <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66615">oznámilo</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66615">překlad</a>) finanční podporu pro mapovací aktivity v 15. výročí OSM 10. - 11. srpna.</li>
- 	<li id="wn467_20406">Chris Beddow z Mapillary <a href="https://blog.mapillary.com/update/2019/06/26/end-of-maps-as-we-know-it.html">bloguje</a> o evoluci v OSM, mapovacích technologiích a OSM komunitách. Jeho závěr je, že každý mapper a každá jednotlivá komunita jsou v OSM důležití a že jejich vazby z uživateli, ať již firmami nebo jednotlivci by měly silnější.</li>
- 	<li id="wn467_20416">Na základě žádosti firmy <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maxar_Technologies">Maxar</a> (mateřská firma Digital Globe, která reálně podklady nabízí) bylo ve vrstvách podkladů OSM editorů provedeno množství změn. <a href="https://twitter.com/kevin_bullock">Kevin Bullock</a> z Maxaru ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/@kevin_bullock/diary/390153">deníku</a> popisuje, proč ke změnám došlo. Pravidelní přispěvatelé mohli zaznamenat, že vrstvy Digital Globe zmizely z editorů a objevily se dvě nové, detailnější a aktuálnější vrstvy nazvané Maxar Premium a Maxar Standard. JOSM změny aplikovala. ale některé problémy s výkonem budou vyřešeny až koncem července. Odstranění vrstev Digital Globe bylo implementováno jako <a href="https://github.com/osmlab/editor-layer-index/pull/680">žádost o přetažení</a> od Bryana Housela.</li>
+ 	<li id="wn467_20391">Německé lokální zastoupení Nadace OSM FOSSGIS <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66615">oznámilo</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66615">překlad</a>) finanční podporu pro mapovací aktivity na 15. výročí OSM 10.&ndash;11. srpna.</li>
+ 	<li id="wn467_20406">Chris Beddow z Mapillary <a href="https://blog.mapillary.com/update/2019/06/26/end-of-maps-as-we-know-it.html">bloguje</a> o evoluci v OSM, mapovacích technologiích a komunitách OSM. Jeho závěr je, že každý mapper a každá jednotlivá komunita jsou v OSM důležití a že jejich vazby s uživateli, ať již firmami nebo jednotlivci by měly silnější.</li>
+ 	<li id="wn467_20416">Na základě žádosti firmy <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maxar_Technologies">Maxar</a> (mateřská firma Digital Globe, která reálně podklady nabízí) bylo v podkladových vrstvách editorů OSM provedeno množství změn. <a href="https://twitter.com/kevin_bullock">Kevin Bullock</a> z Maxaru ve svém <a href="https://www.openstreetmap.org/user/@kevin_bullock/diary/390153">deníku</a> popisuje, proč ke změnám došlo. Pravidelní přispěvatelé mohli zaznamenat, že vrstvy Digital Globe zmizely z editorů a objevily se dvě nové, detailnější a aktuálnější, vrstvy nazvané Maxar Premium a Maxar Standard. JOSM změny aplikoval, ale některé problémy s výkonem budou vyřešeny až koncem července. Odstranění vrstev Digital Globe bylo implementováno jako <a href="https://github.com/osmlab/editor-layer-index/pull/680">žádost o přetažení</a> od Bryana Housela.</li>
 	<li id="wn467_20419">Na začátku června se <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66423">konal</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66423">překlad</a>) v Rusku mapathon "Červnová podlaží". Během týdne od 3. do 10. června přidávala ruská komunita do OSM počty podlaží k budovám, které je neměly zadány. Akce se účastnilo 184 mapperů, kteří doplnili podlaží k 7&nbsp;643 objektům.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
 	<li id="wn467_20462">V <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-June/006099.html">emailu Nadaci OSM</a> a na mail list talk, poukazuje SeverinGeo na fakt, že <a href="https://wiki.osmfoundation.org/w/images/6/62/Organised_Editing_Guidelines.pdf">Pravidla pro organizovanou editaci</a> evidentně nikdo nebere moc vážně. Započatá <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2019-June/thread.html#82745">diskuze</a> se snaží najít řešení tohoto stavu. Seznam všech aktuálních organizovaných editací by měl být evidován <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities">zde</a>.</li>
- 	<li id="wn467_20392">Gregory Marler <a href="https://blog.openstreetmap.org/2019/06/25/host-sotm/">nabízí</a> k zamyšlení, proč hostovat některý další ročník konference State of the Map aneb "Proč by vaše komunita měla hostovat State of the Map".</li>
+ 	<li id="wn467_20392">Gregory Marler <a href="https://blog.openstreetmap.org/2019/06/25/host-sotm/">nabízí</a> k zamyšlení, proč spoluorganizovat některý další ročník konference State of the Map aneb "Proč by vaše komunita měla hostit State of the Map".</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_events">Události</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20436">Na základě dojmů z loňské konference <em>State of the Map Latam</em>, <a href="https://twitter.com/openstreetmap/status/1144379891875557376">nabízí</a> OSM přehled letošních připravovaných konferencí v Latinské Americe. <a href="https://sotm.osmargentina.org"><em>SOTM Argentina</em></a> je plánována na 27. červenec v Santa Fe a v listopadu následuje <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_of_the_Map_Latam_2019"><em>State of the Map Latam 2019</em></a> v Paraguayi.</li>
+ 	<li id="wn467_20436">Na základě dojmů z loňské konference <em>State of the Map Latam</em>, OSM <a href="https://twitter.com/openstreetmap/status/1144379891875557376">nabízí</a> přehled letošních připravovaných konferencí v latinské Americe. <a href="https://sotm.osmargentina.org"><em>SOTM Argentina</em></a> je plánována na 27. července v Santa Fe a v listopadu následuje <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/State_of_the_Map_Latam_2019"><em>State of the Map Latam 2019</em></a> v Paraguayi.</li>
 	<li id="wn467_20395">Byly <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLOOscafdiYWMiCr9ae8F-ttCKmfeBX8Yk">publikovány</a> poslední videa z konference SotM CZ+SK 2016.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20403">Lékaři bez hranic <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/2019-June/014918.html">hledají</a> dobrovolníky pro dva mapathony konané v Hongkongu v pondělí 5. srpna a neděli 1. září.</li>
+ 	<li id="wn467_20403">Lékaři bez hranic <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/2019-June/014918.html">hledají</a> dobrovolníky pro dva mapathony konané v Hongkongu v pondělí 5. srpna a v neděli 1. září.</li>
 	<li id="wn467_20398">Je k dispozici <a href="https://drive.google.com/file/d/1rtuzOhilMS8VdB1_XG8vVoga4e-qJnMd/view">zápis</a> z jednání rady HOT z 13. června 2019.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20390"><a href="https://www.kontur.io/">Kontur</a> vytvořil, především pro pomoc s humanitárním mapováním, mapu <a href="http://disaster.ninja/live/">ukazující</a> hustotu OSM objektů na jednotku populace.</li>
- 	<li id="wn467_20418">Vedení ruského města Nizhniy Novgorod <a href="https://gorodnakarte.ru">vytvořilo</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=ru&amp;tl=cs&amp;u=https://gorodnakarte.ru/">překlad</a>) GIS portál ukazující mobilní uliční kiosky a panely pro reklamní plakáty. Jako podkladová mapa je použita OSM.</li>
- 	<li id="wn467_20408">Francouzský vyhledávač Qwant, který cílí především na uživatele hledající soukromí, <a href="https://betterweb.qwant.com/qwant-maps-a-open-and-privacy-focused-map/">spustil</a> svou mapovou službu. Služba <a href="https://www.qwant.com/maps"><em>Qwant Maps</em></a> je postavena na OSM datech.</li>
+ 	<li id="wn467_20390"><a href="https://www.kontur.io/">Kontur</a> vytvořil, především pro pomoc s humanitárním mapováním, mapu <a href="http://disaster.ninja/live/">ukazující</a> hustotu objektů OSM na počet obyvatel.</li>
+ 	<li id="wn467_20418">Vedení ruského města Nižnij Novgorod <a href="https://gorodnakarte.ru">vytvořilo</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=ru&amp;tl=cs&amp;u=https://gorodnakarte.ru/">překlad</a>) GIS portál ukazující mobilní uliční kiosky a panely pro reklamní plakáty. Jako podkladová mapa je použita OSM.</li>
+ 	<li id="wn467_20408">Francouzský vyhledávač Qwant, který cílí především na uživatele hledající soukromí, <a href="https://betterweb.qwant.com/qwant-maps-a-open-and-privacy-focused-map/">spustil</a> svou mapovou službu. Služba <a href="https://www.qwant.com/maps"><em>Qwant Maps</em></a> je postavena na datech OSM.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_switch2osm">Přechod k OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20402">Slovinská komunita OpenStreetMap <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapSi/status/1143872894436618240?s=19">si všímá</a> použití OSM map ve vozidlech <a href="https://twitter.com/URS_ZR/status/1142042139444031488">civilní ochrany</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=sl&amp;tl=cs&amp;u=https://twitter.com/URS_ZR/status/1142042139444031488">překlad</a>).</li>
+ 	<li id="wn467_20402">Slovinská komunita OpenStreetMap <a href="https://twitter.com/OpenStreetMapSi/status/1143872894436618240?s=19">si všímá</a> použití map OSM ve vozidlech <a href="https://twitter.com/URS_ZR/status/1142042139444031488">civilní ochrany</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=sl&amp;tl=cs&amp;u=https://twitter.com/URS_ZR/status/1142042139444031488">překlad</a>).</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_software">Software</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20400">omgitsgela <a href="https://www.openstreetmap.org/user/omgitsgela/diary/390135">publikovala</a> návod pro použití JOSM v Chromebooku.</li>
- 	<li id="wn467_20428">MapOSMatic instance na <a href="https://maposmatic.osm-baustelle.de/">osm-baustelle.de</a> přidala novou překryvnou vrstvu - <a href="https://blog.osm-baustelle.de/index.php/2019/06/30/osm-notes-overlay-experimental/">“OSM Notes”</a>, kterou lze přidat do vlastních map nebo seznamů dostupných vrstev.</li>
+ 	<li id="wn467_20400">omgitsgela <a href="https://www.openstreetmap.org/user/omgitsgela/diary/390135">publikovala</a> návod na použití JOSM v Chromebooku.</li>
+ 	<li id="wn467_20428">MapOSMatic instance na <a href="https://maposmatic.osm-baustelle.de/">osm-baustelle.de</a> přidala novou překryvnou vrstvu &ndash; <a href="https://blog.osm-baustelle.de/index.php/2019/06/30/osm-notes-overlay-experimental/">“OSM Notes”</a>, kterou lze přidat do vlastních map nebo seznamů dostupných vrstev.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_programming">Programování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20437">tchaddad <a href="https://www.openstreetmap.org/user/tchaddad/diary/390156">popisuje</a> detaily své práce v rámci <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Summer_of_Code/2019/Accepted_projects">Google Summer of Code</a> na přidání dat z Wikidata do Nominatimu. Dle jeho příspěvku byla prvním krokem aktualizace a vylepšení existujících skriptů na extrakci dat z Wikipedie.</li>
+ 	<li id="wn467_20437">tchaddad <a href="https://www.openstreetmap.org/user/tchaddad/diary/390156">popisuje</a> detaily své práce v rámci <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Summer_of_Code/2019/Accepted_projects">Google Summer of Code</a> na přidání dat z Wikidat do Nominatimu. Dle jeho příspěvku byla prvním krokem aktualizace a vylepšení existujících skriptů na extrakci dat z Wikipedie.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn467_releases">Nová vydání</h2>
@@ -215,8 +215,8 @@ a {
 
 <h2 id="wn467_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20363">[1] ...o této <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Consolidated_mapping_projects_-_base_roads_check_vs_open_data_references">metodologii</a> mající za cíl zlepšit kompletnost, přesnost a konzistenci hlavní silniční sítě? Práce byla nedávno prezentována na konferenci <a href="https://twitter.com/nicolas_chavent/status/1139813028034162688">SotM Fr 2019</a>. Porovnává OSM data proti jiným otevřeným datům, jako jsou <a href="https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/groads">gROADS</a>, s cílem určit kvalitu a kvantitu a najít oblasti, kde by s pomocí nástroje <a href="https://tasks.hotosm.org/project/1245">Tasking Manager</a> mohlo dojít ke zlepšení. Využívá se také <a href="http://u.osmfr.org/m/274667/">prioritizace úkolů přes uMap</a>. Vývojáři <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/2019-June/014906.html">budou vděčni</a> za příspěvky do projektu, který začal v roce 2015 a aktuálně pokrývá devět afrických zemí. Na OSM wiki byla vytvořena speciální stránka pro <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/Consolidated_mapping_projects_-_base_roads_check_vs_open_data_references">specifické editace</a>.</li>
- 	<li id="wn467_20421">... že ruský mapper Rainbow Fox <a href="https://www.softportal.com/software-45762-whereismyphoto.html">vytvořil</a> (<a href="https://translate.google.com/translate?sl=ru&amp;tl=cs&amp;u=https://www.softportal.com/software-45762-whereismyphoto.html">překlad</a>) projekt WhereIsMyPhoto, který zjednodušuje vyhledávání ve sbírkách fotek? Pokud má snímek geodata, je jeho poloha zobrazena na podkladní mapě na bázi OSM.</li>
+ 	<li id="wn467_20363">[1] ...o této <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Consolidated_mapping_projects_-_base_roads_check_vs_open_data_references">metodologii</a> mající za cíl zlepšit kompletnost, přesnost a konzistenci hlavní silniční sítě? Práce byla nedávno prezentována na konferenci <a href="https://twitter.com/nicolas_chavent/status/1139813028034162688">SotM Fr 2019</a>. Porovnává data OSM proti jiným otevřeným datům, jako jsou <a href="https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/groads">gROADS</a>, s cílem určit kvalitu a kvantitu a najít oblasti, kde by s pomocí nástroje <a href="https://tasks.hotosm.org/project/1245">Tasking Manager</a> mohlo dojít ke zlepšení. Využívá se také <a href="http://u.osmfr.org/m/274667/">prioritizace úkolů přes uMap</a>. Vývojáři <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/2019-June/014906.html">budou vděčni</a> za příspěvky do projektu, který začal v roce 2015 a aktuálně pokrývá devět afrických zemí. Na OSM wiki byla vytvořena speciální stránka pro <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/Consolidated_mapping_projects_-_base_roads_check_vs_open_data_references">řízené editace</a> v rámci tohoto projektu.</li>
+ 	<li id="wn467_20421">... že ruský mapper Rainbow Fox <a href="https://www.softportal.com/software-45762-whereismyphoto.html">vytvořil</a> (<a href="https://translate.google.com/translate?sl=ru&amp;tl=cs&amp;u=https://www.softportal.com/software-45762-whereismyphoto.html">překlad</a>) projekt WhereIsMyPhoto, který zjednodušuje vyhledávání ve sbírkách fotek? Pokud má snímek geodata, je jeho poloha zobrazena na podkladové mapě z OSM.</li>
 	<li id="wn467_20423">... o projektu <a href="https://www.openandromaps.org/en">OpenAndroMaps</a>? Nabízí ke stažení různě stylované vektorové mapy pro chytré telefony. Styly jsou pravidelně aktualizovány a vylepšovány. Jako uživatele by vás mohla zajímat například aktualizace stylu <a href="https://www.openandromaps.org/en/elevate-4-update-additional-license-and-discontinuation-of-elevate-2">Elevate 4</a>.</li>
 	<li id="wn467_20430">... o webu <a href="https://wo-ist-markt.de/info.html.">Wo ist Markt?</a>, kde lze vidět týdenní trhy, zeleninové a bleší trhy v různých městech Německa. Kromě <a href="https://wo-ist-markt.de/info.html">informační stránky</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://wo-ist-markt.de/info.html">překlad</a>) najdete další detaily i na stránce projektu na <a href="https://github.com/wo-ist-markt/wo-ist-markt.github.io">GitHubu</a>.</li>
 	<li id="wn467_20424">... o městě duchů Kitsault v Kanadě s jediným obyvatelem? Osídlení kvůli místním dolům bylo opuštěno v roce 1983, ale domy, pozemky, nemocnice a obchody jsou od té doby spravovány jedním investorem, který s pomocí místních lidí čeká na další generaci horníků. 18 měsíců starý <a href="https://www.stern.de/reise/fernreisen/geisterstadt-kitsault--das-geheimnis-der-verlassenen-stadt-7366462.html">článek v časopise Stern</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://www.stern.de/reise/fernreisen/geisterstadt-kitsault--das-geheimnis-der-verlassenen-stadt-7366462.html">překlad</a>) nabízí další detaily, pozadí a také krátký film o tomto městě. (Je na zvážení, zda je ovšem správné tagovat tohle místo jako <code>place=city</code>.)</li>
@@ -224,12 +224,12 @@ a {
 
 <h2 id="wn467_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn467_20401">Reportovací platforma <a href="https://www.radar-online.net/en/home">RADar!</a> používá OpenStreetMap a je online platformou pro účast občanů na plánování v rámci <a href="https://www.climatealliance.org/home.html">Climate Alliance</a>. Aplikace <a href="https://www.radar-online.net/en/app">RADar!</a> nebo přístup přes prohlížeč mohou být použity k upozornění na nevhodné nebo nebezpečné místa podél cyklostezek. Poznámky lze pak mimo jiné často velmi dobře využít pro aktualizaci cyklistických tras v OSM ;-)</li>
- <li id="wn467_20434">Michael Marz <a href="https://lists.fossgis.de/pipermail/fossgis-talk-liste/2019-June/010099.html">spustil</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.de/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https%3A%2F%2Flists.fossgis.de%2Fpipermail%2Ffossgis-talk-liste%2F2019-June%2F010099.html">překlad</a>) osobní projekt, který nabízí každou primární mapovou vlastnost (rozdílné klíče) jako separátní stažitelný <a href="https://download.osmdata.xyz/">balík</a>. Další informace najdete na stránce projektu na <a href="https://github.com/michaelmgis/osmdata.xyz">GitHubu</a>.</li>
- 	<li id="wn467_20410">Japan Times <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2019/06/28/world/benin-leaps-21st-century-new-national-map-first-since-1957/#.XRZOe3pXpdg">informují</a>, že Benin je nyní hrdým majitelem moderní <a href="https://www.openstreetmap.org/#map=12/6.3626/5.6305">digitální mapy</a>, která nahradí poslední mapu z roku 1957. Bylo třeba hodně práce, kterou odvedlo 30 beninských kartografů. Projekt byl spuštěn Společností národů a finančně podpořen Evropskou unií.</li>
- 	<li id="wn467_20414">Saadiq Mohiuddin <a href="https://saadiqm.com/2019/06/21/mapping-curb-rules.html">popisuje</a>, jak vytvářel mapu obrubníků s využitím pravidel pro parkování v kanadské Calgary.</li>
+ 	<li id="wn467_20401">Reportovací platforma <a href="https://www.radar-online.net/en/home">RADar!</a> používá OpenStreetMap a je online platformou pro účast občanů na plánování v rámci <a href="https://www.climatealliance.org/home.html">Climate Alliance</a>. Aplikace <a href="https://www.radar-online.net/en/app">RADar!</a> nebo přístup přes prohlížeč mohou být použity k upozornění na nevhodná nebo nebezpečná místa podél cyklostezek. Poznámky lze pak mimo jiné často velmi dobře využít pro aktualizaci cyklistických tras v OSM ;-)</li>
+ <li id="wn467_20434">Michael Marz <a href="https://lists.fossgis.de/pipermail/fossgis-talk-liste/2019-June/010099.html">spustil</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> (automatický <a href="https://translate.google.de/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https%3A%2F%2Flists.fossgis.de%2Fpipermail%2Ffossgis-talk-liste%2F2019-June%2F010099.html">překlad</a>) osobní projekt, který nabízí každý primární mapový prvek (jednotlivé klíče) jako separátní stažitelný <a href="https://download.osmdata.xyz/">balík</a>. Další informace najdete na stránce projektu na <a href="https://github.com/michaelmgis/osmdata.xyz">GitHubu</a>.</li>
+ 	<li id="wn467_20410">Japan Times <a href="https://www.japantimes.co.jp/news/2019/06/28/world/benin-leaps-21st-century-new-national-map-first-since-1957/#.XRZOe3pXpdg">informují</a>, že Benin je nyní hrdým majitelem moderní <a href="https://www.openstreetmap.org/#map=12/6.3626/5.6305">digitální mapy</a>, která nahradí poslední mapu z roku 1957. Bylo třeba hodně práce, kterou odvedlo 30 beninských kartografů. Projekt byl spuštěn Organizací spojených národů a finančně podpořen Evropskou unií.</li>
+ 	<li id="wn467_20414">Saadiq Mohiuddin <a href="https://saadiqm.com/2019/06/21/mapping-curb-rules.html">popisuje</a>, jak vytvářel mapu obrubníků s využitím pravidel pro parkování v kanadském Calgary.</li>
 	<li id="wn467_20417">Existuje na vaší klávesnici klávesa pro OSM? Klávesnice uživatele ImreSamu <a href="https://www.openstreetmap.org/user/ImreSamu/diary/390151">jednu má</a>.</li>
- 	<li id="wn467_20393">Při práci s daty buďte vždy opatrní, mírné chybné zarovnání souřadnic znamená pro developera možnost <a href="https://www.propublica.org/article/trump-inc-podcast-one-trump-tax-cut-meant-to-help-the-poor-a-billionaire-ended-up-winning-big">zažádat o srážky na dani pro chudé</a>.</li>
+ 	<li id="wn467_20393">Při práci s daty buďte vždy opatrní, mírně chybné zarovnání souřadnic znamená pro developera možnost <a href="https://www.propublica.org/article/trump-inc-podcast-one-trump-tax-cut-meant-to-help-the-poor-a-billionaire-ended-up-winning-big">zažádat o srážky na dani pro chudé</a>.</li>
 	<li id="wn467_20407">V rámci snahy objet dopravní zácpu navedl Google v americkém státě Colorado <a href="https://edition.cnn.com/2019/06/26/us/google-maps-detour-colorado-trnd/index.html">téměř 100 aut</a> na nezpevněnou cestu, na které se pak zasekly.</li>
 	<li id="wn467_20429">Nadace Wikimedia zablokovala na jeden rok, pro porušení pravidel chování (code of conduct) a bez bližšího vysvětlení, dlouhodobého administrátora anglické Wikipedie. Komunita se ozývá kvůli nedostatku transparentnosti a obejití běžných postupů rozhodování. Někteří administrátoři spustili blokační válku s Nadací. Odblokovali svého kolegu a Nadace reagovala měsíční blokací jejich účtu. O této události informují <a href="https://www.buzzfeednews.com/article/josephbernstein/wikipedia-ban-editor-culture-war">BuzzFeed News</a> a také červnové číslo interního měsíčníku anglické Wikipedie <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/Archives/2019-06-30">The Signpost</a>. Ten na dané téma nabízí hned několik článků.</li>
 </ul>
@@ -454,4 +454,3 @@ a {
 </div>
 <div style="background-color: #dddddd; padding: 10px;"><span style="color: #333333;">Můžete nás kontaktovat e-mailem: <strong><a style="color: #333333;" href="mailto:weekly@openstreetmap.cz"><img src="https://kasparkovi.net/osm/weekly.php?img=Mail" alt="e-mail" /> <span style="text-decoration: underline;">weekly@openstreetmap.cz</span></a></strong></span></div>
 <div style="text-align: right;"><i>Originál tohoto souhrnu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Languages">připravili</a>: <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Nakaner">Nakaner</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/NunoMASAzevedo">NunoMASAzevedo</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Polyglot">Polyglot</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Rogehm">Rogehm</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SK53">SK53</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SeverinGeo">SeverinGeo</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Silka123">Silka123</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SunCobalt/">SunCobalt</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/TheSwavu">TheSwavu</a>, <a href="http://www.openstreetmap.org/user/YoViajo">YoViajo</a>, <a href="https://twitter.com/manfred__r">derFred</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/geologist">geologist</a>, <a href="https://twitter.com/fofliajinal">jinalfoflia</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/muramototomoya">muramototomoya</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/tordans">tordans</a>.</i></div>
-