Browse Source

corrections of #445

jmacura 2 years ago
parent
commit
39717f883a
1 changed files with 18 additions and 19 deletions
 1. 18 19
    445.html

+ 18 - 19
445.html

@@ -132,9 +132,9 @@ a {
 <h2>OSM CZ</h2>
 <ul>
  <li>Jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-January/020702.html">vygenerovat</a> seznam vodních ploch se špatným tagováním (<code>landuse</code> vs <code>pond/lake/reservoir</code>)?</li>
- <li>A z toho <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-January/020718.html">vyplynuvší</a> úkol pro všechny. (Nebo možnost hromadné editace?)</li>
+ <li>A z toho <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-January/020718.html">vyplynuvší</a> úkol pro všechny (Nebo možnost hromadné editace?).</li>
  <li>Jak <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-January/020728.html">jednoznačně identifikovat</a> hlavní města evropských zemí?</li>
- <li>Nemapujeme <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-January/020736.html">pro renderer</a>, ale co když to vede k neočekávaným výsledkům?.</li>
+ <li>Nemapujeme <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-January/020736.html">pro renderer</a>, ale co když to vede k neočekávaným výsledkům?</li>
  <li>Pavel <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2019-January/020739.html">oživuje</a> svoje konverzní skripty pro data jízdních řádů Prahy.</li>
 </ul>
 
@@ -152,18 +152,18 @@ a {
 	<li id="wn445_19286">Byl <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-January/042483.html">schválen</a> <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Key:crossing:island">návrh</a> pro <code>crossing:island=*</code>, který by měl indikovat existenci ostrůvku na přechodu pro chodce.</li>
 	<li id="wn445_19298">Stejně tak byl <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-January/042519.html">schválen</a> i nový <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Railway_tracks_on_highway">atribut</a> <code>embedded_rails=*</code>, který lze použít, pokud koleje sdílí jízdní pruh s vozidly.</li>
 	<li id="wn445_19295">Je možné hlasovat o <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Mapping_disputed_boundaries#Voting">návrhu</a> na označování sporných hranic. Návrh Johna Parise dosáhl verze 1.6 a obsahuje mnoho změn, které vyplynuly z reakcí na verze minulé.</li>
- 	<li id="wn445_19285">Stefano Maffulli <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-January/042474.html">navrhuje</a> formalizovat klíč <code>building:soft_storey=</code> tak, aby mohl být použit pokud má budovat alespoň jedno patro, což je mnohem flexibilnější a jednodušší než úrovně pod a nad zemí. Podle tohoto <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/building:soft_storey">návrhu</a>, již byl tento tag použit 13 000x, hlavně během snah o zmapování budov v projektu Open Cities v nepálském Kathmandu.</li>
- 	<li id="wn445_19284">Nejasnosti okolo toho, zda má být tag <code>landuse=</code> použit výhradně dle využití pozemku (land<b>use</b>) nebo má (jak je aktuálně zvykem) zohlednit i současný stav (tag land<strong>cover</strong>), může vést k emocionálním diskuzím. Tu tentokrát vyvolal <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-January/042338.html">dotaz</a>: "Jak tagovat oblast, která je oficiálně brána jako les, ale ve skutečnosti vypadá více jako křoviny nebo suťovisko?", který vedl na tagging mail listu k diskuzi s čítající kolem 100 odpovědí.</li>
+ 	<li id="wn445_19285">Stefano Maffulli <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-January/042474.html">navrhuje</a> formalizovat klíč <code>building:soft_storey=</code> tak, aby mohl být použit, pokud má budovat alespoň jedno patro, což je mnohem flexibilnější a jednodušší, než úrovně pod a nad zemí. Podle tohoto <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/building:soft_storey">návrhu</a>, již byl tento tag použit 13 000x, hlavně během snah o zmapování budov v projektu Open Cities v nepálském Káthmándú.</li>
+ 	<li id="wn445_19284">Nejasnosti okolo toho, zda má být tag <code>landuse=</code> použit výhradně dle využití pozemku (land<b>use</b>) nebo má (jak je aktuálně zvykem) zohledňovat i půdní kryt (land<strong>cover</strong>), mohou vést k emocionálním diskuzím. Tu tentokrát vyvolal <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-January/042338.html">dotaz</a>: "Jak tagovat oblast, která je oficiálně brána jako les, ale ve skutečnosti vypadá více jako křoviny nebo suťovisko?", který vedl na tagging mail listu k diskuzi čítající kolem 100 odpovědí.</li>
 	<li id="wn445_19307">Email na talk-asia mail listu <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-asia/2019-January/000015.html">shrnuje</a>, jak dobrovolní mappeři hodnotí editace firmy GlobalLogic pro Grab v Thajsku.</li>
- 	<li id="wn445_19322">Andrzej <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2019-January/022397.html">si myslí</a>, že aktuální adresní schéma nejen že nepokrývá všechny scénáře, ale dokonce ani některé základní. Ve svém mailu poukazuje na několik problémů, na které narazil ve Velké Británii a odkazuje na <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Rjw62/UK_Address_Mapping">souhrnou stránku</a> na wiki. Tím odstartoval delší diskuzi na mail listu talk-gb.</li>
- 	<li id="wn445_19315">Ve svém OSM deníku <a href="https://www.openstreetmap.org/user/will_p/diary/47579">sdílí</a> will_p své myšleny ohledně použití <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr:place">addr:place</a> ve Velké Británii a vyjmenovává některé příklady, které nesplňují definici z wiki.</li>
+ 	<li id="wn445_19322">Andrzej <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2019-January/022397.html">si myslí</a>, že aktuální adresní schéma nejen že nepokrývá všechny scénáře, ale dokonce ani některé základní. Ve svém mailu poukazuje na několik problémů, na které narazil ve Velké Británii a odkazuje na <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Rjw62/UK_Address_Mapping">souhrnnou stránku</a> na wiki. Tím odstartoval delší diskuzi na mail listu talk-gb.</li>
+ 	<li id="wn445_19315">Ve svém OSM deníku <a href="https://www.openstreetmap.org/user/will_p/diary/47579">sdílí</a> will_p své myšlenky ohledně použití <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr:place">addr:place</a> ve Velké Británii a vyjmenovává některé příklady, které nesplňují definici z wiki.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn445_community">Komunita</h2>
 <ul>
 	<li id="wn445_19292">OSM <a href="https://twitter.com/openstreetmap/status/1088808319526023168">oznámilo</a> na Twitteru vytvoření uzlu číslo 5&nbsp;000&nbsp;000&nbsp;000. Uzel byl vytvořen uživatelem <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Kazykan">Kazykan</a> a patří k <a href="https://www.openstreetmap.org/way/511072732">budově</a> v Rusku.</li>
- 	<li id="wn445_19317"><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GeoChicas">Geochicas</a> tweetují <a href="https://twitter.com/GeochicasOSM/status/1089602224353935363">infografiku</a> shrnující jejich aktivity, projekty, aliance a růst komunity za rok 2018.</li>
- 	<li id="wn445_19291">Faith Taylor z University of Portsmouth <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-January/009822.html">hledá</a> dobrovolníky z řad komunity OSM v Rakousku pro pomoc s mapathonem během akce <a href="https://www.egu2018.eu/">European Geosciences Union General Assembly</a> ve Vídni 8. - 12. dubna.</li>
+ 	<li id="wn445_19317"><a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GeoChicas">Geochicas</a> tweetují <a href="https://twitter.com/GeochicasOSM/status/1089602224353935363">infografiku</a> shrnující jejich aktivity, projekty, spojenectví a růst komunity za rok 2018.</li>
+ 	<li id="wn445_19291">Faith Taylor z University of Portsmouth <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-at/2019-January/009822.html">hledá</a> dobrovolníky z řad komunity OSM v Rakousku pro pomoc s mapathonem během akce <a href="https://www.egu2018.eu/">European Geosciences Union General Assembly</a> ve Vídni 8.&ndash;12. dubna.</li>
 	<li id="wn445_19314">Na OSM wiki bylo <a href="https://github.com/openstreetmap/operations/issues/265">nainstalováno</a> wiki rozšíření "Thanks", takže je teď snadné přes wiki někomu poděkovat za jeho vylepšení.</li>
 	<li id="wn445_19275">Mateusz Konieczny se pokusil <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Mateusz%20Konieczny/diary/47530">vypsat</a> všechny možné role přispěvatele do OSM ekosystému.</li>
 </ul>
@@ -175,20 +175,20 @@ a {
 
 <h2 id="wn445_openstreetmap_foundation">Nadace OpenStreetMap</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn445_19361">Membership Working Group <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/005856.html">informuje</a> ve své zprávě o nezvykle vysokém množství přihlášek do nadace před volbami do rady a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/005863.html">reakce</a> rady na tuto skutečnost vyvolala několik <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/">diskuzí</a>. Objevilo se několik <a href="https://www.openstreetmap.org/user/derFred/diary/47604">otázek</a> (některé z nich zatím bez odpovědi) a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/005889.html">požadavků</a> na vyloučení zaměstnanců firmy GlobalLogic z nadace.</li>
+ 	<li id="wn445_19361">Membership Working Group <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/005856.html">informuje</a> ve své zprávě o nezvykle vysokém množství přihlášek do Nadace před volbami do rady a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/005863.html">reakce</a> rady na tuto skutečnost vyvolala několik <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/">diskuzí</a>. Objevilo se několik <a href="https://www.openstreetmap.org/user/derFred/diary/47604">otázek</a> (některé z nich zatím bez odpovědi) a <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/osmf-talk/2019-January/005889.html">požadavků</a> na vyloučení zaměstnanců firmy GlobalLogic z Nadace.</li>
 	<li id="wn445_19302">Od začátku roku obdržela Nadace OSM žádosti o založení lokálního zastoupení z <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Local_Chapters/Applications/Ireland">Irska</a> a <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Local_Chapters/Applications/Uganda">Ugandy</a>. Všechny aktuální žádosti najdete na <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Local_Chapters/Applications">wiki stránce</a>.</li>
- 	<li id="wn445_19323">V <a href="https://knowwhereconsulting.co.uk/blog/entryism-in-open-communities/">příspěvku</a> na blogu nazvaném <em><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Entryism">Entryismus</a> v otevřených komunitách</em>, si Steven Feldman klade otázku, zda se plete v možnosti převzetí moci firmami. Příspěvek uzavírá konstatováním, že se OSM a OSGeo staly hlavním proudem a proto budou i nadále předmětem zájmu komerčních entit a potenciál ke konfliktu zájmů tak s přibývajícím časem jen poroste. Proto navrhuje zrevidovat články o přijímání členů pro zajištění odpovídající ochrany.</li>
+ 	<li id="wn445_19323">V <a href="https://knowwhereconsulting.co.uk/blog/entryism-in-open-communities/">příspěvku</a> na blogu nazvaném <em><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Entryism">Entryismus</a> v otevřených komunitách</em>, si Steven Feldman klade otázku, zda se plete v možnosti převzetí moci firmami. Příspěvek uzavírá konstatováním, že se OSM a OSGeo staly hlavním proudem a proto budou i nadále předmětem zájmu komerčních entit a potenciál ke konfliktu zájmů tak s přibývajícím časem jen poroste. Pro zajištění odpovídající ochrany tak navrhuje zrevidovat články o přijímání členů.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn445_events">Události</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn445_19310">Vlajková akce OSGeo, konference <a href="https://2019.foss4g.org"><em>Free and Open Source Software for Geospatial</em></a> (FOSS4G), která se bude konat 26. - 30. srpna 2019 v rumunské Bukurešti, spustila registrace účastníků. Upozorňujeme také na konferenci <a href="http://foss4g-it2019.gfoss.it/home">FOSS4G Italy</a>, která proběhne 20. - 24. února v Padově.</li>
- 	<li id="wn445_19306">State of the Map Africa, která se bude letos konat v Grand Bassam v Pobřeží slonoviny v termínu 22. - 24. listopadu 2019, <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7jRaOITuA185IvPMPPhbtBTdY7GWyZCOmNDq1CNJYsJtPCQ/viewform">stále hledá</a> (Google docs) přednášející. Návrhy a nominace zajímavých řečníků jsou vítány.</li>
+ 	<li id="wn445_19310">Vlajková akce OSGeo, konference <a href="https://2019.foss4g.org"><em>Free and Open Source Software for Geospatial</em></a> (FOSS4G), která se bude konat 26.&ndash;30. srpna 2019 v rumunské Bukurešti, spustila registrace účastníků. Upozorňujeme také na konferenci <a href="http://foss4g-it2019.gfoss.it/home">FOSS4G Italy</a>, která proběhne 20.&ndash;24. února v Padově.</li>
+ 	<li id="wn445_19306">State of the Map Africa, která se bude letos konat v Grand Bassam v Pobřeží slonoviny v termínu 22.&ndash;24. listopadu 2019, <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7jRaOITuA185IvPMPPhbtBTdY7GWyZCOmNDq1CNJYsJtPCQ/viewform">stále hledá</a> (Google docs) přednášející. Návrhy a nominace zajímavých řečníků jsou vítány.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn445_humanitarian_osm">Humanitární OSM</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn445_19289">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/2019-hot-microgrants-program-empowering-local-openstreetmap-communities/">očekává</a>, že program mikrograntů založený v roce 2017 poskytne podporu pro 8 až 10 komunit pro zlepšení možností "řešení jejich problémů pro škálování jejich práce". Program se zaměří na různorodost a zastoupení, inovace, udržitelnost a kontinuitu.</li>
+ 	<li id="wn445_19289">HOT <a href="https://www.hotosm.org/updates/2019-hot-microgrants-program-empowering-local-openstreetmap-communities/">očekává</a>, že program mikrograntů založený v roce 2017 poskytne podporu pro 8 až 10 komunit na zlepšení možností "řešení jejich problémů pro škálování jejich práce". Program se zaměří na různorodost a zastoupení, inovace, udržitelnost a kontinuitu.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn445_software">Software</h2>
@@ -209,7 +209,7 @@ a {
 
 <h2 id="wn445_did_you_know_…">Věděli jste ...</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn445_19288">... o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2019-January/082028.html">triku pro JOSM</a> se zabráněním přepínáním mezi dvěma rozlišeními podkladu (menší a větší přiblížení) u DigitalGlobe Premium Dual Images? Jednoduše přidáte druhou podkladovou vrstvu s menším přiblížení (např: z18) a tím zabráníte přepínání na větší přiblížení, pokud nejprve potřebujete interpretovat informaci z menšího přiblížení.</li>
+ 	<li id="wn445_19288">... o <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2019-January/082028.html">triku pro JOSM</a> na zabránění přepínání mezi dvěma rozlišeními podkladu (menší a větší přiblížení) u DigitalGlobe Premium Dual Images? Jednoduše přidáte druhou podkladovou vrstvu s menším maximálním přiblížením (např: z18) a tím zabráníte přepínání na větší přiblížení, pokud nejprve potřebujete interpretovat informaci z menšího přiblížení.</li>
 	<li id="wn445_19304">... že web <a href="https://mapschool.io/">mapschool</a> nabízí úvod do digitální kartografie v angličtině, italštině, španělštině, švédštině, francouzštině, japonštině, portugalštině, němčině, holandštině, ukrajinštině a korejštině?</li>
 	<li id="wn445_19313">... že PyQGIS 101 je QGIS Python tutoriál <a href="https://anitagraser.com/pyqgis-101-introduction-to-qgis-python-programming-for-non-programmers/">navržený</a> pro neprogramátory?</li>
 </ul>
@@ -221,13 +221,13 @@ a {
 
 <h2 id="wn445_other_“geo”_things">Ostatní geo záležitosti</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn445_19290">Web MIT Technology Review <a href="https://www.technologyreview.com/s/612825/open-source-maps-should-help-driverless-cars-navigate-our-cities-more-safely/">obsahuje</a> článek o mapách vytvářených dobrovolníky a jejich využití pro auta bez řidiče jako řešení jejich hlavních problémů zahrnující dlouhé cykly aktualizace dat silniční sítě nebo řídké zmapování silniční infrastruktury. Podle článku má Mapillary, které vytváří mapy a katalogizuje silniční objekty na základě uličních snímků, potenciál vyplnit mezeru v chybějících datech pro autonomní řízení. Mapillary, které je zdarma pro nekomerční a soukromé použití, inkasuje poplatky od svých komerčních zákazníků.</li>
+ 	<li id="wn445_19290">Web MIT Technology Review <a href="https://www.technologyreview.com/s/612825/open-source-maps-should-help-driverless-cars-navigate-our-cities-more-safely/">obsahuje</a> článek o mapách vytvářených dobrovolníky a jejich využití pro auta bez řidiče jako řešení jejich hlavních problémů, zahrnující dlouhé cykly aktualizace dat silniční sítě nebo řídké zmapování silniční infrastruktury. Podle článku má Mapillary, které vytváří mapy a katalogizuje silniční objekty na základě snímků ulic, potenciál vyplnit mezeru v chybějících datech pro autonomní řízení. Mapillary, které je zdarma pro nekomerční a soukromé použití, inkasuje poplatky od svých komerčních zákazníků.</li>
 	<li id="wn445_19283">Rose Wanjiru <a href="https://www.capitalfm.co.ke/business/2019/01/how-digital-mapping-can-be-used-to-track-development-in-counties/">upozorňuje</a> na článek v keňských novinách Capital FM o důležitosti GIS pro rozvoj osídlení v Keni a o tom, jak tomu může OSM pomoci.</li>
 	<li id="wn445_19278"><a href="https://www.reddit.com/r/pokemongo/comments/aibnsk/requesting_an_exraid_gym_openstreetmap_error/">Příspěvek</a> od hráče Pokémon Go na Reddit se ptá, jak často firma Niantic provádí aktualizace svých podkladů z OpenStreetMap. Navrhované termíny aktualizací byly půlka roku 2016 a začátek 2017.</li>
 	<li id="wn445_19280">Skvělá historie švýcarského detailního mapování nám <a href="http://googlemapsmania.blogspot.com/2019/01/mapping-shrinking-glaciers.html">ukazuje</a>, jak se ledovce ve Švýcarsku zmenšují.</li>
 	<li id="wn445_19274">Německý "DasDing" <a href="https://www.dasding.de/lifestyle/smartphone/Smartphone-So-kannst-du-als-Super-Mario-auf-Google-Maps-rumcruisen,artikel-google-maps-super-mario-100.html">informuje</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://www.dasding.de/lifestyle/smartphone/Smartphone-So-kannst-du-als-Super-Mario-auf-Google-Maps-rumcruisen,artikel-google-maps-super-mario-100.html">překlad</a>), že aplikace Google Maps pro chytré telefony obsahuje varování před rychlostními radary. To ale může <a href="https://www.handelsblatt.com/auto/ratgeber-service/verkehrssicherheitsrat-warnt-vor-nutzung-blitzerwarner-bei-google-maps-ist-illegal-nutzern-drohen-bussgelder/23917100.html?ticket=ST-97567-GRTotqkkptncMYaR3g2w-ap1">znemožnit</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=de&amp;tl=cs&amp;u=https://www.handelsblatt.com/auto/ratgeber-service/verkehrssicherheitsrat-warnt-vor-nutzung-blitzerwarner-bei-google-maps-ist-illegal-nutzern-drohen-bussgelder/23917100.html?ticket=ST-97567-GRTotqkkptncMYaR3g2w-ap1">překlad</a>) použití aplikace řidiči v Německu (a na jiných místech s podobnou legislativou).</li>
- 	<li id="wn445_19273">TomTom <a href="https://venturebeat.com/2019/01/21/tomtom-sells-telematics-unit-for-1-billion-to-better-compete-with-google-in-maps-and-navigation/">prodal</a> svou telematickou divizi za 1 miliardu dolarů, aby mohl lépe soutěžit s Googlem v Mapách a navigaci.</li>
- 	<li id="wn445_19309">Dvě zajímavá videa na konec. Před deseti měsíci připravil fotograf Páraic McGloughlin animaci "<a href="https://petapixel.com/2018/03/16/this-mesmerizing-animation-consists-of-google-earth-satellite-photos/">Arena</a>" sestavenou ze snímků sebraných během měsíců z Google Earth. Jeho dvojče Kevin jej překonal svou fázovou animací "<a href="https://petapixel.com/2019/01/24/this-animation-took-several-months-to-make-with-google-earth-photos/">Epoch</a>".</li>
+ 	<li id="wn445_19273">TomTom <a href="https://venturebeat.com/2019/01/21/tomtom-sells-telematics-unit-for-1-billion-to-better-compete-with-google-in-maps-and-navigation/">prodal</a> svou telematickou divizi za 1 miliardu dolarů, aby mohl lépe soutěžit s Googlem v mapách a navigaci.</li>
+ 	<li id="wn445_19309">Dvě zajímavá videa na konec. Před deseti měsíci připravil fotograf Páraic McGloughlin animaci "<a href="https://petapixel.com/2018/03/16/this-mesmerizing-animation-consists-of-google-earth-satellite-photos/">Arena</a>" sestavenou ze snímků sebraných během několika měsíců z Google Earth. Jeho dvojče Kevin jej překonal svou fázovou animací "<a href="https://petapixel.com/2019/01/24/this-animation-took-several-months-to-make-with-google-earth-photos/">Epoch</a>".</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn445_upcoming_events">Plánované události</h2>
@@ -386,7 +386,7 @@ a {
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/01/de.svg" alt="germany" /></td>
 </tr>
 <tr>
-<td>Padua</td>
+<td>Padova</td>
 <td>FOSS4G-IT 2019 (OSMit2019)</td>
 <td>20.02.&ndash;24.02.2019</td>
 <td><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/02/it.svg" alt="italy" /></td>
@@ -498,4 +498,3 @@ a {
 </div>
 <div style="background-color: #dddddd; padding: 10px;"><span style="color: #333333;">Můžete nás kontaktovat e-mailem: <strong><a style="color: #333333;" href="mailto:weekly@openstreetmap.cz"><img src="http://kasparkovi.net/osm/weekly.php?img=Mail" alt="e-mail" /> <span style="text-decoration: underline;">weekly@openstreetmap.cz</span></a></strong></span></div>
 <div style="text-align: right;"><i>Originál tohoto souhrnu <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Languages">připravili</a>: <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Nakaner">Nakaner</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/PierZen">PierZen</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Polyglot">Polyglot</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Rogehm">Rogehm</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SK53">SK53</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SomeoneElse">SomeoneElse</a>, Guillaume Rischard, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/SunCobalt/">SunCobalt</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/TheSwavu">TheSwavu</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Tordanik">Tordanik</a>, <a href="http://www.openstreetmap.org/user/YoViajo">YoViajo</a>, adrianxoc, <a href="https://twitter.com/manfred__r">derFred</a>, <a href="https://www.openstreetmap.org/user/kartonage">kartonage</a>.</i></div>
-