tkas 1 year ago
parent
commit
3019c9fc61
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. 1 1
      501.html

+ 1 - 1
501.html

@@ -169,7 +169,7 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
  	<li id="wn501_21978">Joseph Eisenberg <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-February/051211.html">žádá</a> o komentáře pro svůj <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Tag:amenity%3Dmotorcycle_taxi">návrh</a> tagu <code>amenity=motorcycle_taxi</code> pro místo, kde motocyklová taxi čekají na své zákazníky. (<a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Feature-Proposal-RFC-Tag-amenity-motorcycle-taxi-td5958985.html">Nabble</a>)</li>
  	<li id="wn501_21971">Victor <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2020-February/051193.html">začal</a> diskuzi ohledně přítomnosti nebo absence značek pro dohledové kamery a jejich tagování pomocí <code>camera:signed=yes/no</code>, protože některé země vyžadují informaci, pokud je veřejný prostor sledován a natáčen. (<a href="http://gis.19327.n8.nabble.com/Tagging-the-presence-or-absence-of-signs-for-surveillance-cameras-td5958891.html">Nabble</a>)</li>
  	<li id="wn501_21980">Dlouholetý přispěvatel do OSM Nick Whitlegg <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2020-February/024163.html">oznámil</a>, že ukončuje činnost své mapovací stránky pro pěšiny v Anglii a Walesu <em>FreeMap</em>. Web začal fungovat za prvních dnů OSM (nebo možná ještě o něco dříve) a oznámení přimělo Richarda Fairhursta <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2020-February/024167.html">poukázat</a> na fascinující starý příspěvek na blogu ohledně jeho vlastní mapovací práce předcházející zrod OpenStreetMap (geowiki.com) a o dalších aspektech OSM prehistorie.</li>
- 	<li id="wn501_21975"><a href="http://hdyc.neis-one.org/?dktue">dktue</a> created the page <a href="http://autobahnkilometer.tirol">autobahnkilometer.tirol</a> on 17 February 2020 showing highway milestones in Tyrol (Austria) on a map. On the day of publication no milestones had been mapped in OSM; now most of them have been mapped.</li>
+ 	<li id="wn501_21975"><a href="http://hdyc.neis-one.org/?dktue">dktue</a> vytvořil 17. ledna 2020 stránku <a href="http://autobahnkilometer.tirol">autobahnkilometer.tirol</a> ukazující na mapě kilometrovníky na dálnici v rakouském Tyrolsku. V den publikace nebyly v OSM zmapovány žádné kilometrovníky, teď jsou tam téměř všechny.</li>
  	<li id="wn501_21969">Thejesh GN napsal úvod do mapování <a href="https://thejeshgn.com/2019/06/10/mapping-surveillance-in-bangalore-using-openstreetmap/">dohledových kamer v OSM</a>, a jak je mapovat pomocí aplikace OSMAnd.</li>
  	<li id="wn501_21991">HOT <a href="https://twitter.com/hotosm/status/1231586007079882753">sdílel</a> příspěvek o své spolupráci s týmem <a href="https://news.microsoft.com/on-the-issues/2020/02/13/ai-missing-maps-hot-bing/?fbclid=IwAR2OMQcStgAtdFj8DvkgrbCWuPhYwdw3znEP7rJdfQeELSckBFVy8wvjy78">Microsoft on the Issues </a> na vytvoření detailních map Tanzanie a Ugandy pomocí satelitního mapování, strojového učení a mapperů z místní komunity.</li>
  	<li id="wn501_22012">Knotenpunktsystem (doslova 'systém uzlových bodů') byl zaveden v několika evropských zemích, aby pomohl cyklistům navigovat se v dopravní síti pomocí číslování křižovatek a značného počtu značek mezi nimi. Robert Grübler <a href="https://www.openstreetmap.org/user/Robhubi/diary/392291">podal zprávu</a> (automatický <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=cs&amp;u=https://www.openstreetmap.org/user/Robhubi/diary/392291">překlad</a>) o práci, která vedla ke zmapování tohoto systému cyklistické sítě v rakouském okrese Murtal.</li>