tkas 4 years ago
parent
commit
2ce8d085e7
1 changed files with 37 additions and 2 deletions
  1. 37 2
      319.html

+ 37 - 2
319.html

@@ -124,8 +124,43 @@ a {
 <p class="wp-caption-text"><img src="http://blog.openstreetmap.de/wp-uploads//2016/08/tangram_cleartable_pnorman.jpg" alt="Logo" width="800" height="600" /> Část technologické demonstrace Paula Normana k vektorovým dlaždicím - s renderováním na straně klienta <a href="#wn319_12785"><sup>1</sup></a> | © <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap Mitwirkende</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC-BY-SA 3.0</a></p>
 </div>
 
-<h2 >Téma:</h2>
-xxx
+<h2 >Téma: Brno - Praha</h2>
+
+<p>
+Historicky první ze série kvartálních setkání příznivců OSM zažily dnes Praha a Brno.
+V brněnské restauraci U Kormidla a v pražské hospůdce V podskalí se sešlo celkem 9 mapperů.
+O stručné aktuální reporty z obou míst se postarali Petr Vozdecký #vop a Marián Kyral #mkyral.
+</p>
+
+<strong>BRNO:</strong>
+<p>
+Šestice mapperů diskutovala především o používání - resp. vykreslování - tagu <code>trail_visibility</code>.
+Na setkání totiž dorazil i autor mapového podkladu <a href="http://mtbmap.cz">MTBmap.cz</a> Martin Tesař #mattesCZ, který podrobně popsal, jak
+MTB mapy vykreslují kvalitu či viditelnost dané cesty. Tag <code>trail_visibility</code> však z různých důvodů
+nevykresluje - kvalitu cesty se snaží prezentovat pouze interpretací tagu <code>tracktype=grade1-5</code>. Diskuse se nakonec přiklonila k tomu, že i přes
+řadu otázek (např. "jak to vykreslit") by bylo zajímavé fyzickou viditelnost trasy (schopnost orientovat se na trase jen podle její
+fyzické viditelnosti) v mapových podkladech zobrazit. Mimo jiné proto, že dokáže pomoci při zpětné orientaci v mapě právě podle viditelnosti
+trasy coby orientačního prvku v terénu.
+Setkání se zúčastnila i Alena #ok2apy, která si stěžovala na nedostatky editoru iD při správě relací. Reviduje všechny přírodní rezervace a pomocí
+editoru iD se jí to dělá velmi špatně. Práce s relacemi je podle ní v iD nepříliš jednoduchá. Tady by možná mohl pomoci Mirek Suchý, který měl tentokrát
+jiné povinnosti a nemohl se zúčastnit.
+</p>
+
+<strong>PRAHA:</strong>
+<p>
+Komornější prostředí tří mapperů se věnovalo zajímavému praktickému poznatku - skupina budov v rámci jednoho (tematického) areálu dokáže v mapě
+vygenerovat zmatečné zobrazení. Typickým příkladem je nemocniční areál, který obsahuje až desítky budov <code>buildings=hospital</code>.
+V mapě je pak každá taková budova prezentována značkou nemocnice, tedy až desítkami ikon na jednom místě. Řešením by asi byly relace.
+Zajímavá debata pak vznikla i na téma rozdílů mezi různými editory OSM - JOSM versus iD. #mkyral říká, že výhodou je umět obojí, každý z 
+těchto editorů má svoje výhody a při nefunkčnosti jednoho je dobré umět druhý. #Milancer popsal své zkušenosti z fotografování rozcestníků.
+</p>
+
+<p>
+Na obou místech se diskutovalo o mapování turistických tras, konkrétně o focení rozcestníků. V Brně se k věci vyjadřoval #tkk, participující na
+kontrolní aplikaci OsmHiCheck, kterého dotazoval aktivní fotograf rozcestníků #Stoupa. #tkk prosazuje, aby se nevytvářely fotografické koláže -
+podle něj generují příliš velký výskyt fotografií s příliš vzdálenými (více než 20 metrů od rozcestníku) GPS souřadnicemi a také se ztrácí 
+některé informace z dílčích fotek. Mnoho "kontextových" fotografií totiž reálně vzniká příliš daleko od rozcestníku.
+</p>
 
 <h2 >OSM CZ</h2>
 <ul>