tom.k 2 years ago
parent
commit
24140eed7b
1 changed files with 5 additions and 5 deletions
  1. 5 5
      469.html

+ 5 - 5
469.html

@@ -139,11 +139,11 @@ a {
 
 <h2 id="wn469_mapping">Mapování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn469_20529">François Lacombe <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-July/046616.html">announced</a> the start of the voting for <code>line_attachment=*</code> <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Lines_attachments">proposal</a>, which is supposed to add information how lines such as power or telecom lines are attached to their supports.</li>
- 	<li id="wn469_20508">Contributions of poor quality by Amazon Logistics (up to adding roads in former villages in a coal mine) are <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=754811#p754811">discussed</a> on the German OSM forum – not for the first time.</li>
- 	<li id="wn469_20497">The OSM user <a href="https://hdyc.neis-one.org/?stadtvermesser">stadtvermesser</a> asked in the OSM Forum the question how to <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66747">map</a> drinking water wells correctly. He <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag%3Aamenity%3Ddrinking_water">found</a> a description in the OSM Wiki, but it is contradictory.</li>
- 	<li id="wn469_20528">The proposal how to improve information on <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Utility_markers_proposal">utility markers</a> is waiting for comments.</li>
- 	<li id="wn469_20530">Leif Rasmussen has put the <code>connectivity=*</code>-<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Connectivity">proposal</a> forward for voting. The proposal aims to improve the tagging of lanes connections with a new <code>type=connectivity</code>-relation.</li>
+ 	<li id="wn469_20529">François Lacombe <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-July/046616.html">oznámil</a> začátek hlasování pro <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Lines_attachments">návrh</a> <code>line_attachment=*</code>, který by měl přidat informace o tom, jak jsou vedení jako elektrické nebo telefonní připojeny ke svým podpěrám.</li>
+ 	<li id="wn469_20508">Na německém OSM fóru se (a ne poprvé) <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=754811#p754811">diskutuje</a> o nekvalitních příspěvcích od Amazon Logistics (například přidání cest v dřívějších vesnicích na území dnešního uhelného dolu).</li>
+ 	<li id="wn469_20497">Uživatel OSM <a href="https://hdyc.neis-one.org/?stadtvermesser">stadtvermesser</a> se na fóru ptá, jak správně <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66747">mapovat</a> studny s pitnou vodou. <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag%3Aamenity%3Ddrinking_water">Našel</a> popis na OSM wiki ale ten si protiřečí.</li>
+ 	<li id="wn469_20528">Návrh pro zlepšení informací o <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Utility_markers_proposal">značení produktovodů</a> čeká na komentáře.</li>
+ 	<li id="wn469_20530">Leif Rasmussen překlopil na hlasování svůj <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Connectivity">návrh</a> pro tag <code>connectivity=*</code>. Návrh by rád vylepšil tagování napojení dopravních pruhů s pomocí relací <code>type=connectivity</code>.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn469_community">Komunita</h2>