tkas 6 months ago
parent
commit
1b57911b82
1 changed files with 11 additions and 9 deletions
  1. 11 9
      536.html

+ 11 - 9
536.html

@@ -191,24 +191,26 @@ img.wp-smiley, img.emoji {
  	<li id="wn536_23681">Jikka Defiño <a href="https://www.hotosm.org/updates/philippines-celebrates-international-day-for-disaster-risk-reduction-with-field-narratives/">reports</a> about the collection of field data for the PhilAWARE disaster risk reduction project and training in the Philippines.</li>
  	<li id="wn536_23649">The <a href="https://bit.ly/MappingPower">Mapping Power campaign</a> was <a href="https://bit.ly/MapillaryBlog">featured in Mapillary's Blog</a>, explaining how students across the <a href="https://www.youthmappers.org/">YouthMappers</a> network are using augmented and volunteer mapping through <a href="https://www.mapillary.com/">Mapillary</a>, <a href="https://mapwith.ai/#14/2.24856/32.87386">Map With AI</a>, <a href="https://teachosm.org/">TeachOSM</a>, and <a href="https://www.hotosm.org/">HOT</a> to improve Sierra Leone's electrical grid and connect rural communities.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn536_maps">Mapy</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn536_23666">Diego Alonso <a href="https://mappinggis.com/2018/05/como-descargar-imagenes-sentinel-con-qgis/">explained</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=CS&amp;u=https://mappinggis.com/2018/05/como-descargar-imagenes-sentinel-con-qgis/"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a> how to download Sentinel images with QGIS.</li>
- 	<li id="wn536_23647">flo2154 <a href="https://www.openstreetmap.org/user/flo2154/diary/394486">provided</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=CS&amp;u=https://www.openstreetmap.org/user/flo2154/diary/394486"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a> his first MapComplete theme, which displays benches <code>amenity=bench</code> and other elements tagged with <code>bench=yes</code>.</li>
- 	<li id="wn536_23674">derstefan <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=806174#p806174">is looking</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?hl=&amp;sl=de&amp;tl=en&amp;u=https%3A%2F%2Fforum.openstreetmap.org%2Fviewtopic.php%3Fpid%3D806174%23p806174"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a> for beta testers for the new OpenTopoMap-Garmin maps. The temporary address is <a href="https://garmin2.opentopomap.org">https://garmin2.opentopomap.org</a>.</li>
- 	<li id="wn536_23660">cquest <a href="https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/zones-en-couvre-feu-covid_511693#7/47.391/1.879">presented</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/fr.svg" alt="(fr)" /> a map showing the areas affected by the health curfew in France.</li>
+ 	<li id="wn536_23666">Diego Alonso <a href="https://mappinggis.com/2018/05/como-descargar-imagenes-sentinel-con-qgis/">vysvětluje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/es.svg" alt="(es)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=CS&amp;u=https://mappinggis.com/2018/05/como-descargar-imagenes-sentinel-con-qgis/"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a>, jak v programu QGIS stahovat data ze satelitů Sentinel.</li>
+ 	<li id="wn536_23647">flo2154 <a href="https://www.openstreetmap.org/user/flo2154/diary/394486">nabízí</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?sl=auto&amp;tl=CS&amp;u=https://www.openstreetmap.org/user/flo2154/diary/394486"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a> své první téma pro MapComplete, které zobrazuje lavičky <code>amenity=bench</code> a jiné objekty označené pomocí <code>bench=yes</code>.</li>
+ 	<li id="wn536_23674">derstefan <a href="https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=806174#p806174">hledá</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/de.svg" alt="(de)" /> &gt; <a href="https://translate.google.com/translate?hl=&amp;sl=de&amp;tl=en&amp;u=https%3A%2F%2Fforum.openstreetmap.org%2Fviewtopic.php%3Fpid%3D806174%23p806174"><img src="https://weeklyosm.eu/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/cz-green.svg" alt="en" /></a> testery pro nové mapy OpenTopoMap pro Garmin. Dočasná adresa je <a href="https://garmin2.opentopomap.org">https://garmin2.opentopomap.org</a>.</li>
+ 	<li id="wn536_23660">cquest <a href="https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/zones-en-couvre-feu-covid_511693#7/47.391/1.879">prezentuje</a> <img src="https://blog.openstreetmap.de/wp-uploads/2016/12/fr.svg" alt="(fr)" /> mapu zobrazující oblasti ovlivněné zákazem vycházení kvůli zdravotním rizikům (COVID-19) ve Francii.</li>
 </ul>
+
 <h2 id="wn536_open_data">Otevřená data</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn536_23682">Russian startup company Geoalert has published <a href="https://link.medium.com/tDl7m5zkTab">Urban Mapping</a>, the first open dataset of automatically traced building footprints covering Russia. To achieve this the company used Mapbox Satellite imagery, which Mapbox has explicitly permitted others to auto-trace using machine learning algorithms. Despite the fact that Mapbox has quite poor coverage in Russia, in terms of images quality and timeliness, for some regions the 'Urban Mapping' datasets surpass the current count of OSM buildings significantly.Currently there are three regions <a href="https://github.com/Geoalert/urban-mapping">available via the links on Github</a>: Chechnya, Tyva and Moscow.</li>
+ 	<li id="wn536_23682">Ruský startup Geoalert publikoval <a href="https://link.medium.com/tDl7m5zkTab">Urban Mapping</a>, první otevřenou datovou sadu automaticky generovaných obrysů budov pokrývající Rusko. Pro vytvoření byla použita satelitní data od Mapboxu, pro které Mapbox explicitně povolil použití pro automatické trasování s využitím strojového učení. Přestože Mapbox má spíše chudé pokrytí Ruska co se týká prostoru i času, v některých oblastech datová sada 'Urban Mapping' výrazně překonává počet budov v OSM. Aktuálně jsou přes odkaz na <a href="https://github.com/Geoalert/urban-mapping">GitHubu</a> dostupná tyto území: Čečensko, <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuva">Tuva</a> a Moskva.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn536_programming">Programování</h2>
 <ul>
- 	<li id="wn536_23641">Simon Legner <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/dev/2020-October/030987.html">reports</a> that the Java version of Osmpbf, a library for reading and writing OSM PBF files, is now available from Maven Central.</li>
- 	<li id="wn536_23650">Erick de Oliveira Leal <a href="https://www.openstreetmap.org/user/erickdeoliveiraleal/diary/394514">explained</a> how to enable the Strava High Resolution Layer in OpenStreetMap (JOSM or ID). <strong>Editor's note:</strong> Please note that when you are using this Strava layer there is, at present, no permission to use this layer for OSM and you run the risk of having your edits removed.</li>
- 	<li id="wn536_23645">Guillaume Rischard, maintainer of the Editor Layer Index, <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/8086">suggests</a> abandoning the ELI and for iD to use the background layer list from JOSM (we have <a href="https://weeklyosm.eu/archives/12980#wn504_22103">covered</a> previous discussions of this).</li>
- 	<li id="wn536_23661">Sarah Hoffmann, aka lonvia, <a href="https://nominatim.org/2020/10/21/photon-country-extracts.html#">reports</a> that the download server for Photon now has ready-to-use database dumps for over 200 countries.</li>
+ 	<li id="wn536_23641">Simon Legner <a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/dev/2020-October/030987.html">informuje</a> o dostupnosti knihovny Osmpbf ve verzi pro Javu (určené pro načítání a zápis OSM PBF souborů) z Maven Central.</li>
+ 	<li id="wn536_23650">Erick de Oliveira Leal <a href="https://www.openstreetmap.org/user/erickdeoliveiraleal/diary/394514">vysvětluje</a>, jak povolit vrstvu Strava High Resolution v editorech JOSM a iD pro OpenStreetMap. <strong>Poznámka editora:</strong> Připomínáme, že aktuálně není žádný explicitní souhlas s používáním této vrstvy od Stravy pro OSM a hrozí tak nutnost odstranění dat z ní odvozených.</li>
+ 	<li id="wn536_23645">Guillaume Rischard jako správce projektu Editor Layer Index <a href="https://github.com/openstreetmap/iD/issues/8086">navrhuje</a> jeho zrušení a pro editor iD použít seznam z JOSM (informovali jsme i o dřívější <a href="https://weeklyosm.eu/cz/archives/12980#wn504_22103">diskuzi</a>).</li>
+ 	<li id="wn536_23661">Sarah Hoffmann neboli lonvia <a href="https://nominatim.org/2020/10/21/photon-country-extracts.html#">informuje</a>, že servery pro stahování pro Photon nyní nabízí dumpy databáze pro více než 200 zemí.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="wn536_releases">Nová vydání</h2>