README.md 188 B

OsmHiCheck

Kontrolní aplikace pro trasy KČT v OSM

aplikace dostupná zde: http://osm.fit.vutbr.cz/OsmHiCheck/

Management and Control Application for Czech Touristic Routes in OSM