PhotosExamples
tom.k edited this page 2 months ago
fotka tagování Fody tagování OSM
pesi, rozcestnik tourism=information, information=guidepost,hiking=yes
pesi, znaceni tourism=information, information=route_marker,hiking=yes
cyklo, rozcestnik tourism=information, information=guidepost,bicycle=yes
cyklo, ski, pesi, rozcestnik tourism=information, information=guidepost,hiking=yes,bicycle=yes,ski=yes
silnicni, rozcestnik tourism=information, information=guidepost,bicycle=yes
silnicni, rozcestnik tourism=information, information=guidepost, bicycle=yes
silnicni, znaceni tourism=information, information=route_marker,bicycle=yes
lyzarska, rozcestnik tourism=information, information=guidepost, ski=yes
konska, rozcestnik tourism=information, information=guidepost, horse=yes
infotabule tourism=information, information=board
mapa tourism=information, information=map
prehledova -