Commit History

Author SHA1 Message Date
  majkaz 3022d3ab24 Překlad Zásady pro organizované editace 11 months ago