Browse Source

Přidána aktuální verze přihlášky

Marián Kyral 2 years ago
commit
1827f3cb7c
3 changed files with 8 additions and 0 deletions
  1. 4 0
      README.md
  2. BIN
      přihláška/OSMCZ přihláška v6-1.pdf
  3. 4 0
      přihláška/README.md

+ 4 - 0
README.md

@@ -0,0 +1,4 @@
+# Dokumenty spolku OpenStreetMap Česká republika z.s.
+
+* přihláška
+ 

BIN
přihláška/OSMCZ přihláška v6-1.pdf


+ 4 - 0
přihláška/README.md

@@ -0,0 +1,4 @@
+# Přihláška
+
+Adresář obsahuje pdf formulář přihlášky do spolku.
+Upozornění: z důvodu technických omezení pdf formátu jsou na linuxu problémy s diakritikou.